nuoret työelämässä

Nuorten sijoittuminen työelämään edellyttää laadukasta sekä kannustavaa koulu- ja opiskelumaailmaa. Jokaisella nuorella pitää olla mahdollisuus peruskoulun jälkeisiin opintoihin.

Opiskelupaikan valinta on monelle nuorelle usein merkittävin omaan tulevaisuuteen vaikuttava valinta. Siksi nuoret tarvitsevat monipuolisesti tietoa eri ammateista ja niihin johtavista koulutuspoluista. Monipuolinen tieto nopeuttaa siirtymiä koulutusasteelta toiselle, auttaa perusteltujen koulutusvalintojen tekemistä ja vähentää turhaa opintojen keskeyttämistä.

Julkisessa keskustelussa nuorten työelämästä mainitaan usein työelämän pirstoutuminen ja nuorten elämän epävarmuus. Huoli on todellinen silloin, kun etsitään ensimmäistä työpaikkaa, sillä koulutusta vastaavan vakinaisen työn löytäminen voi olla vaikea. Moni tutkimus osoittaa, että nuoret suhtautuvat työelämään pessimistisesti. Työelämään siirtymisen jälkeen näkemys muuttuu valoisammaksi.

Nuoret tarvitsevat enemmän työelämätietoa sekä ohjeita ja tukea työelämään siirtymisessä. Nuorilla työntekijöillä tulee olla samanlaiset työehdot kuin muillakin työntekijöillä. Ikä ei voi olla peruste erilaiselle kohtelulle työelämässä.

Työtä tekemällä on voitava tulla toimeen ja rakentaa elämää eteenpäin. Nuorten työelämään siirtymistä on helpotettava muilla keinoilla kuin palkka-alella. Suomalainen osittain rahastoiva työeläkejärjestelmä perustuu sukupolvien väliseen luottamukseen. Työssäkäyvä sukupolvi maksaa suurimmaksi osaksi eläkesukupolven eläkkeet. Eläkejärjestelmän rakentaneen sukupolven pitää kantaa vastuu myös tulevien työntekijöiden eläkkeistä.

STTK toimii yhteistyössä eri opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kanssa ja nostamme julkiseen keskusteluun nuorille tärkeitä kysymyksiä työelämään liittyen. Lisäksi tuotamme työelämätietoa jakavaa www.työelämään.fi -palvelua ja yhteistyössä muiden palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa kesäduunareille ja heidän työnantajilleen suunnuttua www.kesaduunari.fi -palvelua.

Blogi

Huoli toimeentulosta on opiskelijan stressi

Markus Wright | 22.9.2023

Uusi hallitus on suunnittelemassa isoja muutoksia sosiaaliturvaan, ja se aiheuttaa opiskelijapiireissä ennenaikaisesti harmaita hiuksia.   Opiskelijoiden toimeentulo on jo... Lue lisää

Uutinen

Työsuhteiden naamiointi toimeksiannoksi on työllistänyt kesäduunari-neuvojaa

| 25.8.2023

Kesäduunari-neuvoja Vee Tirinen kertoo, että kesän aikana eniten kysymyksiä on tullut palkkoihin ja työaikoihin liittyen. Tirinen toivoo, että... Lue lisää

Uutinen

STTK-Opiskelijoiden kommentit uuteen hallitusohjelmaan

Markus Wright | 20.6.2023

Kokonaisuutena STTK-opiskelijat pitävät hallitusohjelmaa hyvin sekavana pakettina. Toisaalta ohjelma kiinnittää erinomaisesti huomiota nuorten pahoinvointiin, syrjäytymiseen ja kansainvälisten opiskelijoiden... Lue lisää

Uutinen

Kesätyö kevytyrittäjänä – uhka vai mahdollisuus? 

| 13.6.2023

Niin sanottu kevytyrittäjyys on viime vuosina yleistynyt Suomessa useilla aloilla. Kevytyrittäjyyttä saatetaan tarjota myös nuorille normaalin kesätyön vaihtoehtona.... Lue lisää

Blogi

Mielenterveyden haasteisiin puututtava jo opiskeluaikana

Joonas Soukkio | 5.5.2023

Suomessa on tällä hetkellä käynnissä mielenterveyskriisi, josta etenkin nuoret ja opiskelijat kärsivät. Hälyttävää on, että noin kolmasosa kaikista... Lue lisää

Blogi

Opiskeluaika luo perustan työelämän mielenterveydelle

Minna Savolainen | 4.5.2023

Työelämä ei ole pikamatka vaan maraton, johon tarvitaan hyvä pohjakunto. Opiskeluaika on keskeinen ajanjakso työelämätaitojen oppimisessa ja perustan... Lue lisää