STTK: Työn vastaanottovelvoitteen tiukennukset ja sanktioiden lisääminen eivät ratkaise työttömyyttä

Työ- ja elinkeinoministeriön tänään esittelemän uudistuksen mukaan työttömyysturvaa olisi jatkossa mahdollista käyttää starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen.

STTK pitää myönteisenä sitä, että työttömyysturvaa käytetään aiempaa laajemmin aktiiviseen työvoimapolitiikkaan.
– Hallitus on tiukentamassa työnhakijoiden velvollisuutta ottaa työtä vastaan ja osallistua aktiivitoimiin. Koska suurin ongelma työmarkkinoilla on työpaikkojen puute, STTK:n mielestä työn vastaanottovelvoitteen tiukennukset ja sanktioiden lisääminen eivät ole tarkoituksenmukainen ja oikea tapa parantaa työllisyyttä. Ei myöskään ole tasapuolista, että työnhakijat, joilla on auto käytössään, velvoitetaan vastaanottamaan työtä yhä kauempaa, STTK:n eläke- ja sosiaaliturva-asioiden asiantuntija Samppa Koskela toteaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö esittää, että työnhakijat velvoitettaisiin heti työttömäksi jouduttuaan vastaanottamaan muutakin kuin ammattitaitoaan vastaavaa työtä, jos TE-toimiston harkinnan mukaan henkilölle ei ole oman alan työtä tarjolla. STTK pitää tärkeänä, että toimistojen harkinnalle asetettaisiin tässä selkeät, kaikkia työnhakijoita tasapuolisesti kohtelevat kriteerit ja että viranomaisen päätökset olisivat aina perusteltuja.
– Työnhakijoille tulisi tarjota työvoimapalveluita, jotka parantaisivat työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia. Siksi ei ole perusteltua, että työnhakijalle asetettaisiin karenssi hänen kieltäytyessään palvelusta, josta ei ole sovittu työnhakijan kanssa työllistymissuunnitelmassa. Lisäksi tarvitaan toimia, joiden avulla työttömyysturvalla opiskelua helpotettaisiin. Tämä ei välttämättä vaatisi säädösmuutoksia, vaan tulkintojen päivitys riittäisi, Koskela korostaa.

Lisätietoja:

STTK:n eläke- ja sosiaaliturva-asioiden asiantuntija Samppa Koskela, puh: 0400 199 062

Ajankohtaista

30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue
28.11.2023

Tehyn kysely: Hoitajien työhyvinvointi hieman parantunut, silti yli 90 % nuorista hoitajista harkitsee alanvaihtoa

Lue
27.11.2023

Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Lue
25.11.2023

Minä en pienestä hätkähdä, mutta…

Lue