STTK: Työn vastaanottovelvoitteen tiukennukset ja sanktioiden lisääminen eivät ratkaise työttömyyttä

Työ- ja elinkeinoministeriön tänään esittelemän uudistuksen mukaan työttömyysturvaa olisi jatkossa mahdollista käyttää starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen.

STTK pitää myönteisenä sitä, että työttömyysturvaa käytetään aiempaa laajemmin aktiiviseen työvoimapolitiikkaan.
– Hallitus on tiukentamassa työnhakijoiden velvollisuutta ottaa työtä vastaan ja osallistua aktiivitoimiin. Koska suurin ongelma työmarkkinoilla on työpaikkojen puute, STTK:n mielestä työn vastaanottovelvoitteen tiukennukset ja sanktioiden lisääminen eivät ole tarkoituksenmukainen ja oikea tapa parantaa työllisyyttä. Ei myöskään ole tasapuolista, että työnhakijat, joilla on auto käytössään, velvoitetaan vastaanottamaan työtä yhä kauempaa, STTK:n eläke- ja sosiaaliturva-asioiden asiantuntija Samppa Koskela toteaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö esittää, että työnhakijat velvoitettaisiin heti työttömäksi jouduttuaan vastaanottamaan muutakin kuin ammattitaitoaan vastaavaa työtä, jos TE-toimiston harkinnan mukaan henkilölle ei ole oman alan työtä tarjolla. STTK pitää tärkeänä, että toimistojen harkinnalle asetettaisiin tässä selkeät, kaikkia työnhakijoita tasapuolisesti kohtelevat kriteerit ja että viranomaisen päätökset olisivat aina perusteltuja.
– Työnhakijoille tulisi tarjota työvoimapalveluita, jotka parantaisivat työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia. Siksi ei ole perusteltua, että työnhakijalle asetettaisiin karenssi hänen kieltäytyessään palvelusta, josta ei ole sovittu työnhakijan kanssa työllistymissuunnitelmassa. Lisäksi tarvitaan toimia, joiden avulla työttömyysturvalla opiskelua helpotettaisiin. Tämä ei välttämättä vaatisi säädösmuutoksia, vaan tulkintojen päivitys riittäisi, Koskela korostaa.

Lisätietoja:

STTK:n eläke- ja sosiaaliturva-asioiden asiantuntija Samppa Koskela, puh: 0400 199 062

Ajankohtaista

27.1.2023

Ammattiliitto Pro ilmoitti kolmipäiväisestä lakosta ja ylityökiellosta kemian alalle

Lue
27.1.2023

SuPerin Paavola Kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Laadukas lähihoitajakoulutus on merkittävä alan vetovoimatekijä

Lue
27.1.2023

Tehy: Lähihoitajapula heikentää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta

Lue
26.1.2023

Pro ja ERTO ovat tänään 26.1. ilmoittaneet lakosta taloushallintoalalle

Lue
26.1.2023

ERTO ja Pro antoivat taloushallintoalalle lakkovaroituksen

Lue
26.1.2023

Suunnittelu- ja konsulttialalle ylityökielto ja työasioissa vapaa-aikana matkustamisen kielto

Lue
26.1.2023

Osaajapula ratkaistaan koulutuksen tasa-arvolla 

Lue
26.1.2023

Vihreä siirtymäkään ei osaamatta onnistu

Lue