STTK: Työn vastaanottovelvoitteen tiukennukset ja sanktioiden lisääminen eivät ratkaise työttömyyttä

Työ- ja elinkeinoministeriön tänään esittelemän uudistuksen mukaan työttömyysturvaa olisi jatkossa mahdollista käyttää starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen.

STTK pitää myönteisenä sitä, että työttömyysturvaa käytetään aiempaa laajemmin aktiiviseen työvoimapolitiikkaan.
– Hallitus on tiukentamassa työnhakijoiden velvollisuutta ottaa työtä vastaan ja osallistua aktiivitoimiin. Koska suurin ongelma työmarkkinoilla on työpaikkojen puute, STTK:n mielestä työn vastaanottovelvoitteen tiukennukset ja sanktioiden lisääminen eivät ole tarkoituksenmukainen ja oikea tapa parantaa työllisyyttä. Ei myöskään ole tasapuolista, että työnhakijat, joilla on auto käytössään, velvoitetaan vastaanottamaan työtä yhä kauempaa, STTK:n eläke- ja sosiaaliturva-asioiden asiantuntija Samppa Koskela toteaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö esittää, että työnhakijat velvoitettaisiin heti työttömäksi jouduttuaan vastaanottamaan muutakin kuin ammattitaitoaan vastaavaa työtä, jos TE-toimiston harkinnan mukaan henkilölle ei ole oman alan työtä tarjolla. STTK pitää tärkeänä, että toimistojen harkinnalle asetettaisiin tässä selkeät, kaikkia työnhakijoita tasapuolisesti kohtelevat kriteerit ja että viranomaisen päätökset olisivat aina perusteltuja.
– Työnhakijoille tulisi tarjota työvoimapalveluita, jotka parantaisivat työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia. Siksi ei ole perusteltua, että työnhakijalle asetettaisiin karenssi hänen kieltäytyessään palvelusta, josta ei ole sovittu työnhakijan kanssa työllistymissuunnitelmassa. Lisäksi tarvitaan toimia, joiden avulla työttömyysturvalla opiskelua helpotettaisiin. Tämä ei välttämättä vaatisi säädösmuutoksia, vaan tulkintojen päivitys riittäisi, Koskela korostaa.

Lisätietoja:

STTK:n eläke- ja sosiaaliturva-asioiden asiantuntija Samppa Koskela, puh: 0400 199 062

Ajankohtaista

8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia Vihreiden puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Suomalaiset suhtautuvat vihreään siirtymään muita Pohjoismaita kielteisemmin

Lue
7.6.2023

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpanosta ja Tullin hallinnosta annetun lain muuttamiseksi

Lue
7.6.2023

STTK:n ja Arenen viesti tulevalle hallitukselle: Suomi tarvitsee ammatti­korkea­koulujen ja sieltä valmistuneiden osaamista

Lue
6.6.2023

Yhdenvertaisuuden juhlaa – Pride-kuukausi käynnistyi

Lue