Riina Nousiainen

asiantuntija, koulutus ja osaaminen

Koulutuksen ja osaamisen kehittämisen asiantuntija. Vastaa koulutuspolitiikkaan, osaamistarpeiden ennakointiin ja opintoetuuksiin liittyvistä kysymyksistä. Itsekin jatkuva oppija.

Oppivelvollisuus­uudistuksesta hyötyvät nuoret

Oppivelvollisuuden pidentämisessä on kyse historiallisesta koulutuksen rakenteita muuttavasta uudistuksesta, sillä Suomessa otettiin käyttöön yleinen oppivelvollisuus vuonna 1921 eli... Lue lisää

Omaehtoinen opiskelu edistää työllistymistä

Osaamisella tulee olemaan suuri merkitys koronakriisistä palautumisessa. Työelämän muutos ei pysähdy kriisin aikana, vaan päinvastoin esimerkiksi digitalisaatioon liittyvät... Lue lisää

Työmarkkinakeskusjärjestöt: Verkkokoulutus nopeasti tehokäyttöön – helpotusta työttömyyteen ja työvoimapulaan

Verkkokoulutuksen saatavuutta tulee parantaa ripeällä aikataululla, jotta suomalaiset pääsevät hankkimaan työllistymistä tukevaa osaamista. Työmarkkinakeskusjärjestöt julkistivat yhteiset ehdotuksensa siitä,... Lue lisää

Kotiolojen vaikutus korostuu etäkoulussa

Maaliskuu 2020 tulee jäämään historiaan ajankohtana, jolloin oppimisessa otettiin maailmanlaajuinen digiloikka. Unescon tilastojen mukaan koulujen ja oppilaitosten tilojen... Lue lisää

Voisivatko erot miesten ja naisten koulutustasossa heijastua syntyvyyteen?

Miesten ja naisten väliset erot koulutustasossa tunnetaan, mutta harvemmin tuodaan esille koulutustaustan yhteys yhteiskunnallisesti merkittäviin ilmiöihin kuten syntyvyyteen.... Lue lisää

Osaajapulan ratkaisun helpot ja nopeat keinot?

Osaajapulasta puhutaan, kun työnantajien tarvitsema ja tarjolla oleva osaaminen eivät kohtaa. Haasteet vaihtelevat eri alueilla ja ammateissa. Esimerkiksi... Lue lisää