STTK:n puheenjohtaja: Vaalitulos ei muuta sitä, mitä Suomi tarvitsee

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola korostaa, että vaikka tulevassa uudessa hallituksessa joukkueet vaihtuvat, Suomen peli on sama.
– Uusi hallitus aloittaa työnsä huonon taloustilanteen, matalan kasvun ja korkean työttömyyden oloissa. Voi olla, että huonot taloudelliset ajat varjostavat koko seuraavaa hallituskautta. Suomi toipuu hitaasti ja poliitikoilta se edellyttää viisaita, eri kansalaisryhmät huomioivaa päätöksentekoa.

Työttömyyden hoito vie Suomelta miljardeja

STTK:n viesti tuleviin hallitusneuvotteluihin on se, että etusijalla on oltava uusien työpaikkojen syntymisen edistäminen ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen.

Työttömyyden hoito vie Suomelta miljardeja. Työttömyyden kasvu on taitettava lisäämällä julkisia investointeja heti vaalikauden alussa muun muassa väyliin, tietoliikenneyhteyksiin, vuokra-asuntotuotantoon ja korjausrakentamiseen. Pidemmällä aikavälillä tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistus on saatava nopeasti maaliin.

Työllistymistä nopeuttaa parempi muutosturva

– Ajantasainen osaaminen on parasta muutosturvaa. STTK:n mielestä ansiosidonnaista työttömyysturvaa on kehitettävä siten, että se kannustaa työnhakuun. Tämä edellyttää tehokkaita ja nopeita työllistämistoimia sekä kohdennettua koulutusta, mikä puolestaan edellyttää lisää resursseja esimerkiksi työvoimapalveluihin.

STTK:n puheenjohtaja korostaa työelämää koskevissa uudistuksissa kolmikantaisen valmistelun merkitystä.
– Poliittista viisautta on ottaa työmarkkinajärjestöt mukaan työelämän uudistamiseen liittyvään valmisteluun ja päätöksentekoon. Lainsäädäntöä on uudistettava vastaamaan tämän ajan työelämätarpeita, mutta on varottava tekemästä uudistuksia vain uudistusten vuoksi. Uudistusten on oltava aitoja eikä ideologisia, Palola painottaa.

Ennen vaaleja on herätelty keskustelua yhteiskuntasopimuksesta, jolla eri toimijoiden intressejä Suomen uudistamiseksi soviteltaisiin yhteen. STTK on valmis yhteiskuntasopimukseen, joka kohtelee palkansaajia oikeudenmukaisesti.
– Raippasopimus, joka tarkoittaisi vain palkansaajan kyykyttämistä, ei synny palkansaajien myötävaikutuksella. Emme myöskään revi auki jo tehtyjä sopimuksia kuten esimerkiksi eläkeuudistukseen liittyviä asioita, Antti Palola arvioi.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 050 509 6030.

****

Osaaminen työelämässä

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue