työllisyys

Työllisyysaste lasketaan työssä olevien osuutena työikäisestä väestöstä. Työikäisillä tarkoitetaan 15–65-vuotiaita, joista työvoimaan kuuluvia ovat työlliset ja työttömät. Työllisinä pidetään vähintään tunnin viikossa ansiotyötä tehneitä tai tilapäisesti työstä poissaolevia.

STTK haluaa edistää korkeamman työllisyysasteen aikaansaamista Suomessa. Tällä vaalikaudellamaan hallituksen tavoite on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin ja se on jo nyt toteutunut. Ensi vaalikaudella työllisyysastetta tulisi saada nostettua vielä yli 75 prosentin, jotta väestön ikääntymisestä aiheutuvat julkisten menojen lisäykset voidaan rahoittaa. Tällöin Suomen työllisyysaste nousisi pohjoismaiselle tasolle.

Lausunto

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Tom-Henrik Sirviö | 16.5.2024

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Työtarjousten velvoittavuuden lisääminen Työvoimaviranomainen voi lähettää työnhakijalle kohdennetusti velvoittavan tai ei-velvoittavan työtarjouksen. Työtarjoukset... Lue lisää

Lausunto

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Tom-Henrik Sirviö | 12.4.2024

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Asetus 1: Valtioneuvoston asetus julkisista työvoimapalveluista Asetus vastaa pääosin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja... Lue lisää

Tiedote

STTK:n hallitus: Työllisyyttä ja tuottavuutta tuettava työelämää kehittämällä, ei kuripolitiikalla

Antti Palola | 11.3.2024

STTK:n hallitus peräänkuuluttaa huhtikuun kehysriihestä työelämää ja tuottavuutta kehittäviä päätöksiä.  – Hallituksen valitsemalla kuripolitiikalla ei paranneta työllisyyttä eikä... Lue lisää

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Samppa Koskela | 27.2.2024

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Esityksessä ehdotetaan, että työttömyyskassat voisivat tarjota jäsenilleen työllisyyttä tukevia palveluita. Työttömyyskassat voisivat tarjota... Lue lisää

Tiedote

Talouspolitiikan arviointineuvosto jakaa huolen hallituksen työllisyystoimien yksipuolisuudesta ja epäoikeudenmukaisuudesta

Patrizio Lainà | 24.1.2024

Talouspolitiikan arviointineuvosto kiinnittää huomioita hallituksen sanojen ja tekojen ristiriitaan. Vaikka hallitus on väittänyt suojelevansa heikoimmassa asemassa olevia, monet... Lue lisää

Blogi

Työelämä on rajoittunut

Elena Gorschkow | 19.12.2023

Suomalainen työelämä lähtee oletuksesta, että ihminen on joko täysin työkykyinen tai sitten työelämän ulkopuolella jostain syystä – perustellustikin.... Lue lisää