työllisyys

Työllisyysaste lasketaan työssä olevien osuutena työikäisestä väestöstä. Työikäisillä tarkoitetaan 15–65-vuotiaita, joista työvoimaan kuuluvia ovat työlliset ja työttömät. Työllisinä pidetään vähintään tunnin viikossa ansiotyötä tehneitä tai tilapäisesti työstä poissaolevia.

STTK haluaa edistää korkeamman työllisyysasteen aikaansaamista Suomessa. Tällä vaalikaudellamaan hallituksen tavoite on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin ja se on jo nyt toteutunut. Ensi vaalikaudella työllisyysastetta tulisi saada nostettua vielä yli 75 prosentin, jotta väestön ikääntymisestä aiheutuvat julkisten menojen lisäykset voidaan rahoittaa. Tällöin Suomen työllisyysaste nousisi pohjoismaiselle tasolle.

Tiedote

STTK: Budjetin talouden sopeuttamiskeinot epäoikeudenmukaisia ja tehottomia

Patrizio Lainà | 19.9.2023

Hallituksen ensi vuoden budjettiesityksen alijäämä on 11,5 miljardia euroa ja on samaa mittaluokkaa läpi hallituskauden. Talouden sopeuttamispäätökset ovat STTK:n... Lue lisää

Lausunto

Lausunto vuoden 2024 talousarvioesitykseen liittyvistä ehdotuksista

Seppo Nevalainen | 15.9.2023

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle Työtulovähennyksen ikään perustuvan enimmäismäärän muuttaminen Työllisyysasteen nostaminen pohjoismaiselle tasolle on tärkeää julkisen talouden kestävyyden lisäämiseksi.... Lue lisää

Blogi

Komission johtaja visioi Euroopan tulevaisuutta ja työelämää

Maria Häggman | 13.9.2023

Komission puheenjohtaja Ursula Von der Leyen on pitänyt neljännen ja tämän komissiokauden viimeisen unionin tilaa käsittelevän puheensa. Vuotuisessa tilannekatsauksessa hän on... Lue lisää

Tiedote

STTK:n hallitus: Kolmikannan aitouteen mahdoton luottaa

| 14.8.2023

STTK:n hallitus on tyytyväinen siihen, että hallitusohjelmassa kolmikantainen valmistelu on työlainsäädännön uudistamisen lähtökohta, mutta kolmikannan aitouteen järjestön on... Lue lisää

Uutinen

STTK:n vastauksia Vihreiden puoluekokousaloitteisiin

Elena Gorschkow | 8.6.2023

STTK haluaa keskustelevana keskusjärjestönä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, jota puoluekokouksissa käydään. Puolueet, kuten ammattiyhdistysliikekin, ovat keskeinen osa demokratiaa. Tarvitsemme... Lue lisää

Tiedote

Suomalaiset suhtautuvat vihreään siirtymään muita Pohjoismaita kielteisemmin

Jaakko Haikonen | 8.6.2023

Pohjoismaiden neuvoston teettämässä kyselyssä suomalaiset eivät pidä ilmastonmuutosta yhtä vakavana uhkana, pitävät ilmastotoimien kustannuksia liian kalliina eivätkä ole... Lue lisää