talouspolitiikka

Talouspolitiikka tarkoittaa julkisen vallan toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan kansantalouden tilaan. Talouspolitiikka voidaan jakaa eri osa-alueisiin, joita ovat muun muassa finanssipolitiikka, rahapolitiikka, tulopolitiikka, valuuttakurssipolitiikka, ulkomaankauppapolitiikka, elinkeinopolitiikka, rakennepolitiikka sekä aluepolitiikka.

STTK:n tavoitteena on, että talouskasvu Suomessa on kestävää, vakaata ja kohtuullisen nopeata. Talouskasvun tulee olla myös työllistävää.

Tiedote

STTK: Ilmastosopu tärkeä, kasvu edellyttäisi vahvempaa panostusta osaavaan työvoimaan

Antti Koskela | 9.9.2021

Hallituksen budjettiesitys ensi vuodelle tasapainottaa julkista taloutta merkittävästi kuluvaan vuoteen nähden. Velkaantuminen vähenee, ja velkasuhde bruttokansantuotteeseen nähden tasoittuu.– STTK:n mielestä on myös... Lue lisää

Tiedote

STTK: Työvoiman kohtaanto-ongelmiin tarttuminen tärkeää

Patrizio Lainà | 12.8.2021

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa elvytys vähenee merkittävästi. Ensi vuoden valtion alijäämäksi ennakoidaan 6,7 miljardia euroa, mikä on lähes kahdeksan miljardia... Lue lisää

Uutinen

EU:n finanssipolitiikan sääntöjä uudistettava nopeasti

| 26.5.2021

• Velkasäännöstä on luovuttava.• Alijäämäsäännön mahdollistettava julkiset investoinnit.• Vaihtotaseiden hallinta vahvemmin mukaan sääntökehikkoon. FinUnionsin jäsenjärjestöt SAK ja STTK... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Ammattiliitto Pro: Budjettiriihessä on peruttava tutkimusrahoituksen leikkaukset

| 11.5.2021

Hallituksen puoliväliriihessä tehty päätös leikata 35 miljoonaa julkisesta tutkimusrahoituksesta on hyvin lyhytnäköinen ratkaisu. Pro vaatii, että päätös on... Lue lisää

Tiedote

SAK, Akava ja STTK: Suomen on syytä tukea EU:n elvytyspakettia

| 6.5.2021

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK korostavat, että EU:n elvytyspaketin kaataminen Suomessa voisi johtaa vakaviin seurauksiin. Paketin hylkäämisestä seuraisi... Lue lisää

Tiedote

STTK torjuu kaikki leikkaukset työttömyysturvaan

Antti Palola | 20.4.2021

–Työttömyysturvaa on kehitettävä, mutta sen tason tai keston leikkaaminen ei ole kehittämistä vaan työttömän aseman heikentämistä, puheenjohtaja Antti... Lue lisää