STTK:n puheenjohtaja Antti Palola: Kansalaiskriittisyys ei saa kanavoitua nukkuvien puolueeseen

Nuoret työelämässä

Suomi saa sunnuntaina uuden eduskunnan. STTK:n puheenjohtaja Antti Palola toivoo kaikkien palkansaajien äänestävän ja omalta osaltaan vahvistavan kansanvaltaa.
– Vaikeat ajat taloudessa ja kasvava työttömyys ovat luoneet Suomeen ylikriittisen ilmapiirin. Se näkyy mielipidepalstoilla, kahvipöytäkeskusteluissa ja sosiaalisessa mediassa. Ratkaisu ei saa olla se, että tyytymätön kansalainen jättää vaalit väliin. Ratkaisut Suomen tulevaisuudesta tehdään kaikesta huolimatta monelta osin politiikan keinoin, Palola korostaa.

Nuorten aktiivisuutta tarvitaan

Palola toivoo erityisesti nuorten aktiivisuutta.
– Tutkimusten mukaan suomalaiset nuoret luottavat yhteiskunnan toimintaan ja siitä vastaaviin instituutioihin kuten eduskuntaan. Nuoret eivät kuitenkaan itse halua aktiivisesti toimia esimerkiksi puolueissa. On monia tapoja vaikuttaa ja rakentaa yhteiskuntaa, mutta äänestäminen on perusoikeus. Äänestämättä jättäminen on omien oikeuksien polkemista.

Vaikka eduskunnan kokoonpano sunnuntaina muuttuu ja maa saa sen myötä uuden hallituksen, ongelmat eivät mihinkään häviä.
– Seuraavan hallituksen tärkein tehtävä on tukea uuden työn syntymistä Suomeen. Se edellyttää monipuolista työkalupakkia, joka pitää sisällään esimerkiksi veroratkaisuja, asuntopolitiikkaa, tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia, rakenneuudistuksia, osaamisen varmistamista ja nopeita elvytystoimia. Korkea työllisyys on tie kestävään julkiseen talouteen, Palola tiivistää.

Eri kansalaisryhmien edut huomioitava

Vaaleissa ratkeaa Suomen suunta seuraavaksi neljäksi vuodeksi. On arvioitu, että taloudellinen epävarmuus voi ulottua tätäkin pidemmälle. Mahdollinen uusi kasvu ei myöskään välttämättä saavuta lamaa edeltänyttä tasoa.
– Tämä merkitsee sitä, että monia asioita on jatkossa tehtävä toisin, tehokkaammin ja tuloksellisemmin. Se voi myös tarkoittaa tinkimistä saavutetuista eduista. Viisas hallitus on sellainen, joka ottaa eri kansalaisryhmien edut huomioon. Työelämäasioissa STTK korostaa kolmikantaisen valmistelun merkitystä.

Puolueet ovat hieman eri sanoin esittäneet Suomelle yhteiskuntasopimusta. STTK:n tänään Hämeenlinnassa kokoontunut hallitus pitää hyvänä ajatusta muodostaa eri toimijoiden näkemysten pohjalta yhteinen suunta ratkaisuille, joilla talous- ja työllisyys saadaan kasvu-uralle.

– Jos mahdollisella yhteiskuntasopimuksella tarkoitetaan vain ”raippasopimusta”, joka tarkoittaa palkansaajien ostovoiman heikentämistä, väitettyjen työelämän jäykkyyksien purkamista ja joustojen lisäämistä työntekijöiden oikeudellista asemaa polkemalla, en usko yhteiskuntasopimuksen syntyvän ainakaan palkansaajien myötävaikutuksella. Myös tehdyistä sopimuksista on pidettävä kiinni. Esimerkiksi eläkemaksun tilapäinen alentaminen tai työttömyysturvan lisäpäivien leikkaaminen eivät voi tulla kyseeseen, Palola korostaa.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

Ajankohtaista

4.12.2023

Vammaiset ihmiset kohtaavat edelleen paljon syrjintää

Lue
4.12.2023

Tehy: Hallituksen esitysluonnos työrauhalainsäädännön muutoksista viittaa kintaalla perusoikeuksille

Lue
2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

Lue
2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue
1.12.2023

Kirkon alan palkkoja nostetaan – neuvottelutulos on hyväksytty

Lue
1.12.2023

STTK: Työntekijöiden rooli ja osaamistarpeet tunnistettava osana ilmastotoimia

Lue
1.12.2023

Kaisa Rihu Toimihenkilöarkiston johtajaksi

Lue
30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue