STTK:n puheenjohtaja Antti Palola: Kansalaiskriittisyys ei saa kanavoitua nukkuvien puolueeseen

Nuoret työelämässä

Suomi saa sunnuntaina uuden eduskunnan. STTK:n puheenjohtaja Antti Palola toivoo kaikkien palkansaajien äänestävän ja omalta osaltaan vahvistavan kansanvaltaa.
– Vaikeat ajat taloudessa ja kasvava työttömyys ovat luoneet Suomeen ylikriittisen ilmapiirin. Se näkyy mielipidepalstoilla, kahvipöytäkeskusteluissa ja sosiaalisessa mediassa. Ratkaisu ei saa olla se, että tyytymätön kansalainen jättää vaalit väliin. Ratkaisut Suomen tulevaisuudesta tehdään kaikesta huolimatta monelta osin politiikan keinoin, Palola korostaa.

Nuorten aktiivisuutta tarvitaan

Palola toivoo erityisesti nuorten aktiivisuutta.
– Tutkimusten mukaan suomalaiset nuoret luottavat yhteiskunnan toimintaan ja siitä vastaaviin instituutioihin kuten eduskuntaan. Nuoret eivät kuitenkaan itse halua aktiivisesti toimia esimerkiksi puolueissa. On monia tapoja vaikuttaa ja rakentaa yhteiskuntaa, mutta äänestäminen on perusoikeus. Äänestämättä jättäminen on omien oikeuksien polkemista.

Vaikka eduskunnan kokoonpano sunnuntaina muuttuu ja maa saa sen myötä uuden hallituksen, ongelmat eivät mihinkään häviä.
– Seuraavan hallituksen tärkein tehtävä on tukea uuden työn syntymistä Suomeen. Se edellyttää monipuolista työkalupakkia, joka pitää sisällään esimerkiksi veroratkaisuja, asuntopolitiikkaa, tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia, rakenneuudistuksia, osaamisen varmistamista ja nopeita elvytystoimia. Korkea työllisyys on tie kestävään julkiseen talouteen, Palola tiivistää.

Eri kansalaisryhmien edut huomioitava

Vaaleissa ratkeaa Suomen suunta seuraavaksi neljäksi vuodeksi. On arvioitu, että taloudellinen epävarmuus voi ulottua tätäkin pidemmälle. Mahdollinen uusi kasvu ei myöskään välttämättä saavuta lamaa edeltänyttä tasoa.
– Tämä merkitsee sitä, että monia asioita on jatkossa tehtävä toisin, tehokkaammin ja tuloksellisemmin. Se voi myös tarkoittaa tinkimistä saavutetuista eduista. Viisas hallitus on sellainen, joka ottaa eri kansalaisryhmien edut huomioon. Työelämäasioissa STTK korostaa kolmikantaisen valmistelun merkitystä.

Puolueet ovat hieman eri sanoin esittäneet Suomelle yhteiskuntasopimusta. STTK:n tänään Hämeenlinnassa kokoontunut hallitus pitää hyvänä ajatusta muodostaa eri toimijoiden näkemysten pohjalta yhteinen suunta ratkaisuille, joilla talous- ja työllisyys saadaan kasvu-uralle.

– Jos mahdollisella yhteiskuntasopimuksella tarkoitetaan vain ”raippasopimusta”, joka tarkoittaa palkansaajien ostovoiman heikentämistä, väitettyjen työelämän jäykkyyksien purkamista ja joustojen lisäämistä työntekijöiden oikeudellista asemaa polkemalla, en usko yhteiskuntasopimuksen syntyvän ainakaan palkansaajien myötävaikutuksella. Myös tehdyistä sopimuksista on pidettävä kiinni. Esimerkiksi eläkemaksun tilapäinen alentaminen tai työttömyysturvan lisäpäivien leikkaaminen eivät voi tulla kyseeseen, Palola korostaa.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

Ajankohtaista

29.5.2023

Jessikka Aro Tehyn viestintäjohtajaksi 1.4.2024 alkaen

Lue
29.5.2023

Puheenjohtajan puhe STTK:n edustajiston kokouksessa

Lue
29.5.2023

STTK:n puheenjohtaja kevätedustajistossa: Päättyvä työmarkkinakierros tuo vain välitöntä helpotusta ostovoimahuoliin

Lue
29.5.2023

Edustajiston puheenjohtajan puhe STTK:n edustajistossa

Lue
26.5.2023

Vapaan sivistystyön leikkaukset pahentaisivat osaajapulaa

Lue
26.5.2023

SuPer: Henkilöstömitoitus on yksi ratkaisu hoitajapulaan

Lue
26.5.2023

SuPer: Työnantajan toimet siirtävät lakon vaikutukset muihin kuin lakossa oleviin yksiköihin

Lue
26.5.2023

ETUC teki henkilövalintoja

Lue