Ammattiliitto Pro: hallituksen esitys vähentää paikallista sopimista

Ammattiliitto Pro on pettynyt paikallisen sopimisen lisäämistä käsitelleen kolmikantaisen työryhmän työn lopputulokseen. Liiton tietojen mukaan työryhmän mietinnössä ei ole huomioitu sen valmistelun aikana työntekijäpuolen esiin nostamia huolia ja ratkaisuehdotuksia.

Sen sijaan mietintö sisältää lähes kaikki hallitusohjelmassa listatut keinot paikallisen sopimisen lisäämiseksi siitäkin huolimatta, että valtiovarainministeriö ei ole kyennyt laskemaan niille työllisyysvaikutuksia.  

– On siis jälleen menty työnantajapuolen ja hallituksen tahto edellä. Tässä muodossa hallituksen esitys tulee pikemminkin vähentämään haluja paikalliseen sopimiseen eli se toimii itseään vastaan, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen ennakoi. 

Työryhmän mietinnössä esitetään paikallisen sopimisen kieltojen poistamista yleissitovasta kentästä ja yrityskohtaisista työehtosopimuksista. Lisäksi paikallisia sopimuksia voisivat jatkossa tehdä luottamusmiehen ohella luottamusvaltuutettu tai koko henkilöstö yhdessä. Tämä on ongelmallista paitsi kansainvälisten sopimusten, myös työpaikkojen arjen näkökulmasta. Mahdollisuus useaan rinnakkaiseen henkilöstön edustajaan voi johtaa epäselviin tilanteisiin sen suhteen, kuka työpaikalla edustaa ketäkin. Epäselväksi jää sekin, kuka kouluttaa järjestäytymättömän henkilöstön edustajan tehtäväänsä tai valvoo tämän solmiman työehtosopimuksen lainmukaisuutta. Pron näkemyksen mukaan onkin suuri riski, että tämä johtaa työehtosopimusten mukaisten ehtojen, kuten palkkauksen, alittamiseen järjestäytymättömässä kentässä. 

Sen lisäksi, että hallitus jättää nämä ongelmat huomiotta, työnantajia suosivaan mietintöön ei ole sisällytetty tasapainottavia elementtejä, kuten henkilöstön tulkintaetuoikeutta. Tulkintaetuoikeus tarkoittaisi, että mikäli sopimusta tulkitessa tulee riitaa, tilanteessa noudatettaisiin työntekijäpuolen näkemystä, kunnes asiassa saadaan ratkaisu tuomioistuimelta. 

Pro on liittona tähän asti suhtautunut myönteisesti paikalliseen sopimiseen, joka on tapahtunut työehtosopimusjärjestelmän puitteissa, ja jossa koulutettu, liiton asiantuntijoiden tukema luottamusmies on ollut sopijaosapuoli. Hallituksen aikeet voivat kuitenkin muuttaa suhtautumista tulevaisuudessa. 

– Paikallisen sopimisen lisääminen hallituksen esittämällä tavalla ja tasapainottavien kirjausten puute ovat yhdistelmänä sellainen, että työntekijöiden työehtoja on mahdollista heikentää. Emme voi suostua sellaiseen ja se vaikuttaa varmasti syksyn työehtosopimusneuvotteluihin. Niistä tulee erittäin vaikeat, Malinen ennustaa synkkänä.

Lisätiedot: Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen p. 050 576 0389

Ajankohtaista

12.4.2024

Ammattiliitto Jytyn mielestä lakiesitys paikallisesta sopimisesta voi johtaa työsuhteen ehtojen polkumyyntiin

Lue
12.4.2024

SuPerin Paavola: Varhaiskasvatuksen työskentelyolot saatava kuntoon

Lue
12.4.2024

Paikallisen sopimisen edistäminen hallituksen tavalla ei paranna sopimisen edellytyksiä työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Tehy: Lakiesitys paikallisesta sopimisesta johtaisi umpikujaan työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen korvaamista pohtineen työryhmän loppuraportti on pettymys

Lue
12.4.2024

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentää toimeentuloa jopa 70 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille 

Lue
11.4.2024

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia  

Lue