Ammattiliitto Pro: Yritysvastuudirektiivin kaataminen olisi karhunpalvelus Suomen viennille

Koko sisämarkkina-aluetta koskeva yritysvastuu parantaisi asiansa hyvin hoitavien suomalaisyrityksien kilpailuasemaa. Orpon hallituksen suunnitelma pidättäytyä äänestämästä direktiivin puolesta pettäisi sekä työnantajat että työntekijät.

Euroopan Unionissa päätetään tämän viikon lopulla kaksi vuotta neuvotellun yritysvastuudirektiivin kohtalosta. Suomen hallitus on viime metreillä päätynyt esittämään eduskunnan suurelle valiokunnalle, että Suomi voisi pidättäytyä äänestämästä direktiivin puolesta. Pidättäytyminen lasketaan EU:n käytännöissä ei-ääneksi. Direktiivin sisältöä on tähän asti valmisteltu hyvässä hengessä työ- ja elinkeinoministeriön johdolla, ja hallituksen muuttunut kanta on yllättänyt lukuisat yritysvastuun lisäämistä ajaneet yritykset ja kansalaisjärjestöt.

Toteutuessaan laajennettu yritysvastuu takaisi yritysten velvoitteet huolehtia esimerkiksi henkilöstönsä osaamisen kehittymisestä, mikä parantaisi myös Suomessa alihankintaketjuissa toimivien yritysten ja niiden työntekijöiden asemaa.

– Suomi tekee karhunpalveluksen omalle vientiyrityskentälleen, mikäli se omaksuu direktiiviin kielteisen kannan. Lähes kaikki suomalaiset vientiyritykset ovat nostaneet vastuullisuuden ja ympäristöystävällisyyden keskeiseksi tuotteidensa ja palveluidensa kilpailuvaltiksi. Jos sisämarkkina-alueella vaadittaisiin tulevaisuudessa vahvempaa yritysvastuuta, se tasapuolistaisi EU:n markkina-alueen sisäistä kilpailua, ja asiansa hyvin hoitavat suomalaisyritykset olisivat jo valmiiksi hyvissä kilpailuasemissa, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

Yritysvastuudirektiivin aikaansaaminen EU:ssa on ollut laajan yritysjoukon, ammattiyhdistysliikkeen ja kansalaisjärjestökentän yhteinen tavoite. Sillä on haluttu karsia epätervettä kilpailua unionin sisämarkkinoilla. Myös istuvan hallituksen ohjelmaan on sisältynyt lupaus kehittää yritysvastuusääntelyä EU:n ja OECD:n tasolla.

– Orpon hallituksen esittämä kanta on pettämässä samanaikaisesti sekä työnantajat että työntekijät: direktiivin kaatuminen palvelisi EU:n alueella vain niitä yrityksiä, jotka hakevat markkinoita vääristävällä tavalla kilpailuetua olemalla välittämättä ilmasto, ympäristö- ja ihmisoikeusvelvoitteistaan. Eduskunnan suuren valiokunnan on muutettava Suomen kanta myönteiseksi direktiivin hyväksymiselle ja näin palattava työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesten alun perin esittämille linjoille, Malinen vaatii.

Lisätiedot: Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen p. 050 576 0389

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue