Työnseisaus 1.3. Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä

Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n, Suomen Konepäällystöliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n ja Nordic Jetline Finland Oy:n välinen yhteysalusten työehtosopimus päättyy 29.2.2024. Edellä mainitut liitot ovat lähettäneet Nordic Jetline Finland Oy:n tunnetuille edustajille useita yhteisiä pyyntöjä työehtosopimusneuvotteluiden aloittamiseksi uuden työehtosopimuksen aikaansaamiseksi Ahvenanmaan yhteisalusliikenteeseen. Nordic Jetline Finland Oy on useissa kirjallisissa vastauksissaan ilmoittanut, ettei työnantajalla ole kiinnostusta neuvotteluiden aloittamiselle.

Tämän johdosta Suomen Merimies-Unioni SMU ry, Suomen Konepäällystöliitto ry ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry ilmoittavat työriitojen sovittelusta annetun lain mukaisesti, että ellei osapuolten välillä ole saatu aikaan ratkaisua hyväksyttävästä työehtosopimuksesta, niiden piiriin kuuluva alushenkilökunta aloittaa työnseisauksen 1.3.2024 klo 6.00 sitä mukaa, kun alukset ovat kiinnittyneet satamaan.

Työnseisaus koskee kaikkia aluksia Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä, joihin on sovellettu edellä mainittujen liittojen ja Nordic Jetline Finland Oy:n yhteysaluksia koskevaa työehtosopimusta ja joilla 1.3.2024 alkaen ei ole voimassa hyväksyttävää työehtosopimusta.

Työnseisauksen alkamisajankohdan jälkeen alusten henkilökunta suorittaa kaikki heille muutoin normaalisti kuuluvat tehtävät, mutta kieltäytyvät seuraamasta alusten mukana niiden pyrkiessä pois satamasta tai pyrkiessä siirtymään satama-alueella. Kaikki tarvittava hätä-, turvallisuus- ja muu suojatyö jää työtaistelun ulkopuolelle.

SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY
SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY
SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖLIITTO RY

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue