Työnseisaus 1.3. Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä

Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n, Suomen Konepäällystöliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n ja Nordic Jetline Finland Oy:n välinen yhteysalusten työehtosopimus päättyy 29.2.2024. Edellä mainitut liitot ovat lähettäneet Nordic Jetline Finland Oy:n tunnetuille edustajille useita yhteisiä pyyntöjä työehtosopimusneuvotteluiden aloittamiseksi uuden työehtosopimuksen aikaansaamiseksi Ahvenanmaan yhteisalusliikenteeseen. Nordic Jetline Finland Oy on useissa kirjallisissa vastauksissaan ilmoittanut, ettei työnantajalla ole kiinnostusta neuvotteluiden aloittamiselle.

Tämän johdosta Suomen Merimies-Unioni SMU ry, Suomen Konepäällystöliitto ry ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry ilmoittavat työriitojen sovittelusta annetun lain mukaisesti, että ellei osapuolten välillä ole saatu aikaan ratkaisua hyväksyttävästä työehtosopimuksesta, niiden piiriin kuuluva alushenkilökunta aloittaa työnseisauksen 1.3.2024 klo 6.00 sitä mukaa, kun alukset ovat kiinnittyneet satamaan.

Työnseisaus koskee kaikkia aluksia Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä, joihin on sovellettu edellä mainittujen liittojen ja Nordic Jetline Finland Oy:n yhteysaluksia koskevaa työehtosopimusta ja joilla 1.3.2024 alkaen ei ole voimassa hyväksyttävää työehtosopimusta.

Työnseisauksen alkamisajankohdan jälkeen alusten henkilökunta suorittaa kaikki heille muutoin normaalisti kuuluvat tehtävät, mutta kieltäytyvät seuraamasta alusten mukana niiden pyrkiessä pois satamasta tai pyrkiessä siirtymään satama-alueella. Kaikki tarvittava hätä-, turvallisuus- ja muu suojatyö jää työtaistelun ulkopuolelle.

SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY
SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY
SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖLIITTO RY

Ajankohtaista

12.4.2024

Ammattiliitto Jytyn mielestä lakiesitys paikallisesta sopimisesta voi johtaa työsuhteen ehtojen polkumyyntiin

Lue
12.4.2024

SuPerin Paavola: Varhaiskasvatuksen työskentelyolot saatava kuntoon

Lue
12.4.2024

Paikallisen sopimisen edistäminen hallituksen tavalla ei paranna sopimisen edellytyksiä työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Tehy: Lakiesitys paikallisesta sopimisesta johtaisi umpikujaan työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen korvaamista pohtineen työryhmän loppuraportti on pettymys

Lue
12.4.2024

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentää toimeentuloa jopa 70 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille 

Lue
11.4.2024

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia  

Lue