Talouspolitiikan arviointineuvosto jakaa huolen hallituksen työllisyystoimien yksipuolisuudesta ja epäoikeudenmukaisuudesta

Lisätietoja:

Patrizio Lainà

pääekonomisti

Profiili

Talouspolitiikan arviointineuvosto kiinnittää huomioita hallituksen sanojen ja tekojen ristiriitaan. Vaikka hallitus on väittänyt suojelevansa heikoimmassa asemassa olevia, monet menoleikkaukset kohdistuvat samoihin ihmisiin ja heikentävät heidän tulojaan huomattavasti.
– Tätä ei voi pitää oikeudenmukaisena varsinkaan, kun samaan aikaan suurituloisten verotusta kevennetään, STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà toteaa.

Samaan kohderyhmään kohdistuvat leikkaukset antavat liian ruusuisen kuvan työllisyysvaikutuksista. Arviointineuvosto huomauttaakin, että yhteenlasketut työllisyysvaikutukset jäävät selvästi alhaisemmaksi kuin yksittäin laskettujen toimenpiteiden vaikutukset, joita on julkisuudessa esitelty. Laskelmiin liittyy myös huomattavaa epävarmuutta.

Kritiikkiä saavat myös yksipuoliset työllisyystoimet. Hallitus keskittyy lähinnä taloudellisiin kannustimiin, mutta muut työllistymisen esteet jäävät liian vähälle huomiolle.
– Esimerkiksi riittämättömään ammattitaitoon, terveysongelmiin ja työmarkkinoiden kohtaannon haasteisiin hallitus ei riittävästi puutu arviointineuvostonkaan mukaan.

STTK:n mielestä on harmillista, että arviointineuvosto ei kiinnitä raportissa paljoakaan huomiota hallituksen ajamiin työmarkkinaheikennyksiin, joilla ei ole todettuja työllisyysvaikutuksia ja jotka eivät vahvista julkista taloutta. Toisaalta arviointineuvosto toteaa, että työllisyys on ennätyskorkealla ja laskee taantumassakin vain vähän. Lisäksi kustannuskilpailukyky on pysynyt vahvana ja Suomen talouden haasteet liittyvät pääosin tuottavuuden hitaaseen kasvuun.

– Tätä taustaa vasten on vaikea nähdä mitään perusteita työmarkkinajärjestelmän mullistamiselle elinkeinoelämän toiveiden mukaisesti. Globaalien jännitteiden kasvaessa olisi tärkeämpää vaalia kansallista yhtenäisyyttä sen repimisen sijaan, Lainá sanoo.

Julkisen talouden vahvistamisessa arviointineuvosto kritisoi hallitusta verotuksen sulkemisesta ulkopuolelle. Kokonaisveroaste laskee merkittävästi hallituskauden aikana ja sen hillitseminen voisi poistaa kokonaan leikkaustarpeen.
– Jos hallitus toteuttaa miljardiluokan lisäsopeutuksen kehysriihessä, riski on talouden taantuman pitkittyminen.

Lisätietoja: pääekonomisti Patrizio Lainá, puhelin 040 583 4432.

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue