Talouspolitiikan arviointineuvosto jakaa huolen hallituksen työllisyystoimien yksipuolisuudesta ja epäoikeudenmukaisuudesta

Lisätietoja:

Patrizio Lainà

pääekonomisti

Profiili

Talouspolitiikan arviointineuvosto kiinnittää huomioita hallituksen sanojen ja tekojen ristiriitaan. Vaikka hallitus on väittänyt suojelevansa heikoimmassa asemassa olevia, monet menoleikkaukset kohdistuvat samoihin ihmisiin ja heikentävät heidän tulojaan huomattavasti.
– Tätä ei voi pitää oikeudenmukaisena varsinkaan, kun samaan aikaan suurituloisten verotusta kevennetään, STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà toteaa.

Samaan kohderyhmään kohdistuvat leikkaukset antavat liian ruusuisen kuvan työllisyysvaikutuksista. Arviointineuvosto huomauttaakin, että yhteenlasketut työllisyysvaikutukset jäävät selvästi alhaisemmaksi kuin yksittäin laskettujen toimenpiteiden vaikutukset, joita on julkisuudessa esitelty. Laskelmiin liittyy myös huomattavaa epävarmuutta.

Kritiikkiä saavat myös yksipuoliset työllisyystoimet. Hallitus keskittyy lähinnä taloudellisiin kannustimiin, mutta muut työllistymisen esteet jäävät liian vähälle huomiolle.
– Esimerkiksi riittämättömään ammattitaitoon, terveysongelmiin ja työmarkkinoiden kohtaannon haasteisiin hallitus ei riittävästi puutu arviointineuvostonkaan mukaan.

STTK:n mielestä on harmillista, että arviointineuvosto ei kiinnitä raportissa paljoakaan huomiota hallituksen ajamiin työmarkkinaheikennyksiin, joilla ei ole todettuja työllisyysvaikutuksia ja jotka eivät vahvista julkista taloutta. Toisaalta arviointineuvosto toteaa, että työllisyys on ennätyskorkealla ja laskee taantumassakin vain vähän. Lisäksi kustannuskilpailukyky on pysynyt vahvana ja Suomen talouden haasteet liittyvät pääosin tuottavuuden hitaaseen kasvuun.

– Tätä taustaa vasten on vaikea nähdä mitään perusteita työmarkkinajärjestelmän mullistamiselle elinkeinoelämän toiveiden mukaisesti. Globaalien jännitteiden kasvaessa olisi tärkeämpää vaalia kansallista yhtenäisyyttä sen repimisen sijaan, Lainá sanoo.

Julkisen talouden vahvistamisessa arviointineuvosto kritisoi hallitusta verotuksen sulkemisesta ulkopuolelle. Kokonaisveroaste laskee merkittävästi hallituskauden aikana ja sen hillitseminen voisi poistaa kokonaan leikkaustarpeen.
– Jos hallitus toteuttaa miljardiluokan lisäsopeutuksen kehysriihessä, riski on talouden taantuman pitkittyminen.

Lisätietoja: pääekonomisti Patrizio Lainá, puhelin 040 583 4432.

Ajankohtaista

17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue