SAK, Akava ja STTK suhtautuvat myönteisesti useisiin COP28-kokouksen päätöksiin

Lisätietoja:

Jaakko Haikonen

asiantuntija, ilmasto- ja energiapolitiikka

Profiili

Suomen palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK ovat pääosin tyytyväisiä Dubain COP28-neuvottelujen tuloksiin.

YK:n COP28-ilmastoneuvotteluissa hyväksytty oikeudenmukaisen siirtymän (Just Transition) työohjelma sisältää viittaukset työntekijöiden oikeuksiin ja sosiaaliturvaan sekä tunnustaa ammattiliittojen ympäri maailmaa tekemän työn ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Palkansaajajärjestöt olivat toivoneet, että työntekijät ja heidän ammattiliittojensa asema olisi tunnustettu myös konferenssin keskeisimmässä globaalin tilannekatsauksen (Global Stocktake) päätöksessä.

– Hallitusten ilmastoneuvottelijat ovat vihdoin ymmärtäneet, että selkeä viittaus työntekijöiden oikeuksiin, ihmisarvoiseen työhön, laadukkaisiin työpaikkoihin ja sosiaaliseen suojeluun on välttämätöntä, jotta pystymme taistelemaan yhdessä tehokkaasti ilmastonmuutosta vastaan, STTK:n ilmasto- ja energiapolitiikan asiantuntija Jaakko Haikonen sanoo.

– Palkansaajajärjestöjen maailmanjärjestö ITUC on globaalin työnantajajärjestö IOE:n kanssa samaa mieltä siitä, että Kansainvälisen työjärjestön ILOn oikeudenmukaisen siirtymisen suuntaviivat, joista on sovittu työntekijöiden, työnantajien ja hallitusten edustajien kolmikantakeskusteluissa, on hyväksyttävä myös ilmastoneuvotteluissa oikeudenmukaisen siirtymän toimiksi jatkossa, SAK:n johtava ilmastoasiantuntija Pia Björkbacka toteaa.

Suomessa oikeudenmukainen siirtymä kiteytyy työllisyysmahdollisuuksiin ja osaamispanostuksiin

– Suomessa siirtyminen pois fossiilienergiasta on edennyt useita muita maita pidemmälle, eikä se ole johtanut joissakin maissa nähtyihin energian hintojen nousuihin. Vihreän siirtymän arvioidaan yleisesti lisäävän työpaikkoja enemmän kuin niitä poistuu, mutta on myös aloja, joille muutos tuo kielteisiä seurauksia. Seuraukset riippuvat pitkälti siitä, kuinka maat ovat muutoksessa mukana ja kuinka ne panostavat osaamiseen aloilla, joille kysyntää syntyy. Ja tässä me olemme jäämässä monesta verrokkimaasta jälkeen, Akavan yhteiskunta-asioiden päällikkö Piia Rekilä huomauttaa.

Oikeudenmukainen siirtymä on taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen kysymys. Suomessa alueellinen jako näkyy esimerkiksi vihreän siirtymän investointien kasautumisessa Länsi-Suomeen. Suomen tulisi pitää kiinni myös Itä-Suomen vetovoimasta, jotta hyöty vihreästä siirtymästä koskisi suomalaisia mahdollisimman laajasti.

Taloudellisesti vaikeina aikoina leikkauspuheet valtaavat julkisen keskustelun. Siksi olisi tärkeää saada vihreän, reilun siirtymän investointeja nopeasti Suomeen. Myös tässä riittävä osaajien tarjonta olisi yksi vetovoimatekijä.

Lisätiedot

SAK:n johtava ilmastoasiantuntija Pia Björkbacka, p. 050 464 5342

Akavan yhteiskunta-asioiden päällikkö Piia Rekilä, p. 044 300 9484

STTK:n asiantuntija, ilmasto- ja energiapolitiikka, Jaakko Haikonen, p. 0400 273 385

Ajankohtaista

20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue
19.6.2024

Ay-liike on vastavoima työelämää heikentäville voimille

Lue
17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue