Erto mukaan 14.12. työtaisteluihin reiluuden puolesta

Toimihenkilöliitto Erto liittyy logistiikan osalta 14.12. järjestettäviin poliittisiin työtaisteluihin reilumman yhteiskunnan puolesta.

“Suomesta ollaan nyt tekemässä Pohjoismaiden palkansaajavihamielisintä yhteiskuntaa. Erto ei voi tätä hyväksyä ja vetoamme hallitukseen aitojen neuvottelujen käynnistämiseksi”, sanoo Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen

“Hallituksen linjaukset aiheuttavat jäsenkunnassamme kasvavaa hätää, turvattomuutta ja myös pettymystä. Hallituksen ajaman palkansaajan hevoskuurin jälkeen työttömäksi joutuisi aiempaa helpommin ja nopeammin. Samanaikaisesti kun työttömyyden riskiä kasvatetaan, työttömyys- ja sosiaaliturvaa heikennetään massiivisesti”, toteaa Aaltonen.  

Erton 28.11.–1.12. toteuttamassa jäsenkyselyssä (n. 1584) yli 90 % vastanneista tuki Erton osallistumista työtaistelutoimiin reilumman yhteiskunnan puolesta.  

“Erton jäsenet haluavat yhteiskuntaan reiluutta ja tasa-arvoa. Pahimpina hallituksen työelämäuudistuksista jäsenet pitävät ensimmäisen sairaspäivän palkattomuutta, irtisanomista ilman painavaa syytä ja hallitsematonta paikallista sopimista. Sosiaaliturvauudistuksista ertolaiset pitävät pahimpana työttömyysturvan massiivista leikkaamista. Aikuiskoulutustuen lakkautusta pidetään yksinkertaisesti typeränä”, sanoo Aaltonen. 

Erton tänään ilmoittamat työtaistelut ovat laillisia, ja niihin saa osallistua jokainen logistiikan toimihenkilö siitä riippumatta, onko hän liiton jäsen vai ei.  Jos työpaikalla ilmenee painostusta tai muuta epäasiallista käytöstä, pyydetään jäseniä ottamaan yhteyttä luottamusmieheen ja tarvittaessa liittoon.

Erton työtaisteluilmoitus työnantajaliittoihin

Toimihenkilöliitto Erto ry ilmoittaa autoliikennealojen toimihenkilöiden ja huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimusten tarkoittamien töiden poliittisista työtaisteluista. Työtaisteluilla vastustetaan maan hallituksen sanelupolitiikkaa ja vaaditaan työmarkkinoille aitoa yhteistyötä ja neuvotteluja. Työtaistelut peruutetaan/keskeytetään, jos maan hallitus sitoutuu riittävän uskottavasti aitoihin työmarkkinaneuvotteluihin viimeistään keskiviikkona 13.12. klo 15. 

Työtaisteluun osallistuvat: Kaikki em. sopimusalojen toimihenkilöt. 

Työtaistelun sisältö: Autoliikenne-alojen toimihenkilöiden ja huolinnan toimihenkilöiden työehtosopimusten tarkoittamat toimihenkilöt kieltäytyvät liitteen mukaisissa yrityksissä AKT ry:n 14.12. poliittisen lakon takia lakkoon jääneiden kuljetusten järjestelyistä sekä lakkoyrityksen/yritysten sisällä että niiden ulkopuolella (järjestelykielto). 

Järjestelykielto koskee 14.12. kuljetuksia ja kiellon perusteella ei myöskään järjestellä 14.12. kuljetuksia ennakolta esim. alihankinnalla tai kuljetusliikettä vaihtamalla. Lakon ulkopuolissa yrityksissä ei järjestellä lakossa olevien yritysten 14.12. ”lakkokuljetuksia”. 

Em. järjestelykiellon lisäksi toimihenkilöt pitäytyvät 14.12. omissa tehtävissään ja kieltäytyvät lakkoon ilmoitetun/joutuneen työn tekemisestä.  

Poliittinen työtaistelu päättyy 14.12.2023 klo 23.59.  

Työtaistelu ei koske hengen, terveyden ja ympäristön turvaamiseksi tehtävää työtä. 

Lisätietoja: 

Puheenjohtaja Juri Aaltonen, Toimihenkilöliitto Erto ry, 040 5538536 

Toimihenkilöliitto Erto on olemassa, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Erto on yhteiskunnallinen keskustelija ja neuvottelija, jonka 13 000 jäsentä työskentelevät yksityisillä aloilla asiantuntijatehtävissä. Erto neuvottelee ja sen jäsenet hyväksyvät vuosittain useita merkittäviä valtakunnallisia työehtosopimuksia ja palkkasuosituksia.  

Erton jäsenyhdistys Logistiikan toimihenkilöt ry on autoliikennealoilla ja huolinta-alalla työskentelevien toimihenkilöiden ammattijärjestö.  

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue