Kansallinen korkeakoulupolitiikka on korvautunut yksittäisten aluetoimijoiden vallalla

Lisätietoja:

Riina Nousiainen

asiantuntija, koulutus ja osaaminen

Profiili

Orpon hallitusohjelman korkeakoulupolitiikka lähtee tavoitteesta, jossa sekä ammattikorkeakoulut että yliopistot ovat vahvoja strategisia toimijoita. Ammattikorkeakoulut ovat osakeyhtiömuotoisia toimijoita, joita ohjaa ensisijaisesti ammattikorkeakoululaki. Osakeyhtiömuotoisuus tarkoittaa kuitenkin tällä hetkellä moninaisia omistajajärjestelyjä, joita tehdään ammattikorkeakouluja kuulematta ja osallistamatta. Opetus- ja kulttuuriministeriön on käynnistettävä välittömästi toimet, joiden avulla ammattikorkeakoulujen autonomian suojaa vahvistetaan.

Vaasassa kaupunki, Pohjanmaan kauppakamari ja yliopisto ovat käynnistäneet yhdessä selvitystyön Vaasan ammattikorkeakoulun osakkeiden myymisestä Vaasan yliopistolle. Ammattikorkeakouluyhteisö on ollut sivussa keskustelusta eikä rakenteelliset pyrkimykset ole huomioinut Vamk:n kehittymisintressejä. On selvää, ettei tällä tavoin rakenneta kestävää yhteistyötä. 

Korkeakoulutuksemme on vapaalaskussa, jossa järjestelmän kehittäminen on jätetty alueellisten toimijoiden temmellyskentäksi. Tällä voi olla ennakoimattomia seurauksia alueelle jäävien osaajien ja tutkimus- ja kehittämistyön profiilin kannalta.

Ammattikorkeakoulut ovat osakeyhtiöinä päätyneet alueellisen vallankäytön välineeksi ja kauppatavaraksi. Omistajajärjestelyt on nähty mahdollisuutena toteuttaa eri toimijoiden tavoitteita. Ammattikorkeakoululaki tunnistaa selvästi, mikä on ammattikorkeakoulun toiminnan tarkoitus. Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on varmistaa, että ammattikorkeakouluilla on mahdollisuus toteuttaa kaikkia lainmukaisia tehtäviä täysimääräisesti ja itsenäisesti.

Tämä tarkoitus ja tehtävä ei kuitenkaan näytä aina kiinnostavan omistajaa. Ammattikorkeakoulujen toiminnan ja talouden autonomian rajoja selvittäneestä tutkimuksesta käy ilmi useita eri omistajiin ja omistajarakenteisiin liittyviä ongelmallisia piirteitä. Selvitys tuo ilmi, että omistajaohjaus ei ole nyt täysin lainmukaista ja asiallista. Osakeyhtiön hallituksen täytyy kaikissa olosuhteissa aina toimia varmistaen osakeyhtiön etu.

Opetus- ja kulttuuriministeriön on käynnistettävä välittömästi toimet, joiden avulla ammattikorkeakoulujen autonomian suojaa vahvistetaan. Ammattikorkeakoulujen omistajaohjaukselle on laadittava kattava ohjeistus ja esteellisyysohjeet muun muassa hallitustyöskentelylle. Samoin lainsäädäntöä on vahvistettava tukemaan ammattikorkeakoulujen autonomiaa selvityksen osoittamassa suunnassa.

Suomi haasteineen tarvitsee yhä kipeämmin korkeakoulutusta kilpailukykymme vahvistamiseen. Nyt tarvitaan molempien korkeakoulusektoreiden vahvuudet käyttöön täysimääräisesti. Yhteistyön on oltava molempien vahvuudet tunnistavaa ja tasavertaista. Ammattikorkeakoulut tarvitsevat autonomiansa antaakseen Suomelle, alueelle, yrityksille ja yhteisöille sen mitä ne tarvitsevat.

Vaasan kaupunki ja Pohjanmaan kauppakamari selvittävät VAMKin osakkeiden myymistä Vaasan yliopistolle (STT Info)

OAJ:n selvitys: Ammattikorkeakoulujen omistusvallan keskittymisessä on suuri riski (OAJ)

Lisätietojen antajat:

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Toiminnanjohtaja Ida Mielityinen, p. 050 594 0731

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen, p. 020 748 9639

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Puheenjohtaja Joonas Soukkio, p. 050 389 1000

STTK ry, Asiantuntija Riina Nousiainen p. 050 310 6056

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue