Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ovat päässeet sopuun Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palkkojen yhdenmukaistamisesta. Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen sovintoon, jonka myötä vältetään pitkäkestoinen oikeusprosessi.

Hyvinvointialueiden pääsopijajärjestöt ovat neuvotelleet Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhdenmukaistamisesta syksystä 2021 alkaen.

Neuvotteluissa päästiin lopulta sovintoratkaisuun, jonka allekirjoittivat Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus ja pääsopijajärjestöt tiistaina 28. marraskuuta. 

– Olemme tyytyväisiä saavutettuun sovintoon palkkojen yhdenmukaistamisesta. Liikkeen luovutus Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä tapahtui jo vuoden 2017 alussa, joten nyt oli korkea aika saada palkkaharmonisointi toteutettua, sanoo Jytyn pääluottamusmies Ann-Mari Lehtinen.

Sovinnon myötä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palveluksessa olleen henkilöstön tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin 1.7.2020 lukien. Sovintoratkaisu ei koske Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle 1.1.2023 jälkeen uutena tullutta henkilöstöä.

– Henkilöstön kannalta on erittäin tärkeää, että samasta työstä maksetaan sama tehtäväkohtainen palkka, korostaa Jytyn neuvottelijana toiminut työmarkkinajuristi Anniina Kannelsuo.

– Nyt olisi oleellista tavoittaa myös aiemmin Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palveluksessa työskennelleet, joiden työsuhde on ollut voimassa 1.7.2020 jälkeen. Heidän kannattaa ilmoittautua hyvinvointialueen antamien ohjeiden mukaisesti, jotta saavat osuutensa ratkaisusta, Kannelsuo jatkaa.

Sovintoratkaisu on taloudellisesti merkittävä. Päijät-Hämeen hyvinvointialue on luvannut tiedottaa itse sovinnon tarkemmasta sisällöstä henkilöstölleen.

Kuntayhtymä muodostettiin ennen sote-uudistusta

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä perustettiin vuoden 2017 alussa, jolloin kuntayhtymä ryhtyi järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Samalla kuntien ja kaupunkien sote-henkilöstö siirtyi kuntayhtymän palvelukseen. Kuntayhtymän henkilöstö siirtyi myöhemmin Päijät-Hämeen hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023.

– Työnantajan on liikkeen luovutuksen yhteydessä harmonisoitava palkat kärkipalkkoihin. Oikeuskäytäntökin edellyttää, että palkkaharmonisointi tulisi tehdä kohtuullisessa, noin kahden vuoden määräajassa, Kannelsuo huomauttaa.

Hyvinvointialueilla pääsopijajärjestöt ovat Julkisen alan unioni JAU ry (Jyty ja JHL), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE ry.

Lisätiedot Jytyssä:

Pääluottamusmies Ann-Mari Lehtinen, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, puh. 044 440 6088

Työmarkkinajuristi Anniina Kannelsuo, puh. 020 789 3712

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Ajankohtaista

24.6.2024

Lausunto arviomuistiosta välimiesmenettelylain uudistamiseksi

Lue
24.6.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leipomotyölain 5 §:n kumoamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

Lue
24.6.2024

Yhdenvertaisuus ja rauha näyttävät suunnan työpaikan toimijuudelle

Lue
24.6.2024

Korvattavat taksimatkat vuodelle 2025

Lue
24.6.2024

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Työkanava Oy-nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta

Lue
20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue