Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Kirjoittaja:

Maria Häggman

kansainvälisten asioiden päällikkö

Profiili

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula Von der Leyen teki tämän syksyn Unionin tila -puheessaan mielenkiintoisen uuden avauksen työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun eli sosiaalidialogiin liittyen. Hän painotti osapuolten roolia tulevaisuuden rakentamisessa ja piti tärkeänä, ratkaisut työmarkkinoiden haasteisiin löydetään yhdessä.

Von der Leyen kutsui työmarkkinaosapuolet Val Duschesseen Belgiaan maan puheenjohtajakaudella keväällä 2024. Paikan valinta on hyvin symbolinen. Tapaaminen järjestetään samassa kaupungissa, jossa komission puheenjohtaja Jaques Delor kävi työmarkkinaosapuolten kanssa EU-tason keskusteluja vuonna 1985. Näiden keskustelut olivat lähtölaukaus EU-tason vuoropuhelulle eli sosiaalidialogille. Sosiaalidialogin tulevaisuutta halutaan rakentaa sen syntysijoilla.

Komission suunnitelmista tiedetään vielä hyvin vähän, mutta työmarkkinaosapuolille on viestitty, että kyseessä olisi enemmänkin prosessin alku, kuin yksittäinen huippukokous. Puheen muotoilu oli myös hyvin väljä aiheiden suhteen, mutta työvoima ja -osaajapula sekä tekoäly mainittiin haasteina, joiden ratkaisemiseen tarvitaan ja toivotaan myös työmarkkinaosapuolten panosta.

Työnantajat haluttomia neuvottelemaan

Samanaikaisesti Euroopan työmarkkinaosapuolten neuvottelukyky on koetuksella, kun neuvottelut etätyöstä ja oikeudesta olla tavoittamattomissa (right to disconnect) kariutuivat hiljattain. Euroopan työmarkkinaosapuolet sopivat 2022 hyväksytyssä yhteistyöohjelmassaan vuosille 2022–2024 neuvottelevansa sitovan sopimuksen etätyöstä ja oikeudesta olla tavoittamattomissa. Vuoden kestäneet neuvottelu kariutuivat kahden työantajajärjestön haluttomuuteen esittää kirjausehdotuksia. Työnantajien vetäytyminen on Euroopan ammatilliselle yhteisjärjestö ETUC:lle suuri pettymys. Järjestö peräänkuuluttaakin nyt komissiolta pikaista lainsäädäntöesitystä asiasta vielä kuluvalla kaudella. 

Nykyinen komissio on ollut hyvin aktiivinen työmarkkina-asioissa ja panostanut paljon työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun tukemiseen sekä Eurooppa-tasolla että kansallisesti. Hyvä esimerkki tästä on helmikuussa julkaistu tiedonanto ja suositus sosiaalidialogin vahvistamisesta. (linkki https://www.sttk.fi/2023/04/14/eu-tason-sosiaalidialogia-uudistetaan/ )

Tätä taustaa vasten on erittäin ikävää, ettei neuvottelutulosta saavutettu etätyön kaltaisessa tärkeässä ja ajantasaista sääntelyä vaativassa työelämäkysymyksessä. Nähtäväksi jää myös, miten kariutuneet neuvottelut vaikuttavat jatkossa työmarkkinaosapuolten kykyyn neuvotella ja komission haluun tukea vuoropuhelua.    

Maria Häggman
Kirjoittaja on STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö

Kirjoitus on julkaistu myös FinUnionsin sivuilla ke 29.11.2023.

Ajankohtaista

15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue
12.6.2024

Isot säästöt Kelan toimintakuluihin – Lakimuutokset tuovat lisätöitä mutta väki vähenee

Lue
12.6.2024

Suomen sijoitus työelämän oikeuksien rankingissa laskenut

Lue