Ammattiliitto Jyty: Hallituksen on peruttava vientimalliesitys – ”Palkat eivät kuulu lainsäätäjälle”

Ammattiliitto Jytyn mielestä uudesta palkkamallista on sovittava työmarkkinajärjestöjen kesken, mutta se ei onnistu, ellei hallitus ensin peru vientimallisuunnitelmiaan.

Työministeri Arto Satosen koolle kutsuma työmarkkinamalliseminaari ei Jytyn puheenjohtajan Jonna Voiman mielestä tuonut ratkaisua työmarkkinamalliin.

– Nyt on saatava aikaan tilanne, jossa voidaan aidosti neuvotella asioista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hallituksen on ensin peruttava hallitusohjelmaan kirjattu ns. vientimalli. Muutoin työnantajapuolella ei ole halukkuutta neuvotella, Voima vaatii.

Jytyn puheenjohtajan mielestä työmarkkinamallista sopiminen ja palkkaneuvottelut kuuluvat työmarkkinajärjestöille.

– Jos hallituksen kaavailema lakiin kirjattu vientimalli toteutuu, se romuttaa koko neuvottelujärjestelmän ja lisää työmarkkinahäiriötä. Palkat eivät kuulu lainsäätäjälle, Voima painottaa.

Muun muassa kunta- ja hyvinvointialuetyöntekijöitä edustava Ammattiliitto Jyty näkee, että vientialojen palkkoihin sidottu palkkataso lisää palkkaeroja nais- ja miesvaltaisten alojen välillä.

– Tämä on meille kynnyskysymys. Palkankorotusten sitominen miesvaltaisten vientialojen palkankorotuksiin sementoisi naisvaltaiset alat ikuisesti palkkakuoppaan, ja sitä emme voi hyväksyä, Voima painottaa.

Satosen seminaarissa keskustelu pyöri Ruotsin työmarkkinamallin ympärillä. Hallitus on korostanut, että sen työmarkkinauudistukset seurailevat ”pohjoismaista mallia”. Voiman mukaan tämä ei pidä paikkaansa, vaan pullasta on poimittu vain työnantajia hyödyttävät rusinat.

– Mielestäni huomionarvoista Ruotsin mallissa on se, että siitä on sovittu yhdessä, ei lainsäätäjän toimesta. Lisäksi Ruotsissa palkankorotusvarasta eli märketistä sovitaan tai ainakin se todetaan yhdessä. Malli myös mahdollistaa alakohtaisten korjaustarpeiden huomioimisen. Nämä seikat on oltava Suomessakin uuden palkkamallin raameina.

– Jyty on valmis jatkamaan vuoropuhelua alakohtaiset erityispiirteet huomioivan Suomen mallin kehittämiseksi, Voima lisää.


Lisätietoja Jytyssä:
Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Ajankohtaista

20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue
17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue
16.5.2024

Puheenjohtaja Antti Palola: Suomi tarvitsee menestyäkseen osaamista

Lue