Arviomuistio yritystietojen yleisöjulkisuuden lisäämistä

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Työ- ja elinkeinoministeriön arviomuistio yritystietojen yleisöjulkisuuden lisäämisen edellyttämistä lainsäädännön muutostarpeista.

Arviomuistiossa ehdotetaan yritystietojen yleisöjulkisuuden lisäämistä harmaan talouden torjumiseksi. Ehdotukset koskevat pääasiallisesti tietoja siitä, onko työnantaja hoitanut sosiaalivakuuttamisvelvoitteensa.
STTK pitää arviomuistion ehdotuksia kannatettavina.

Samppa Koskela
STTK ry

Ajankohtaista

17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue
17.4.2024

Pätkätöiden kierre vaikeuttaa nuorten ammatti-identiteetin muodostumista

Lue
16.4.2024

Ammattiliitto Jyty kehysriihestä: Hallitus heikentää työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan

Lue
16.4.2024

Tehy kritisoi voimakkaasti hallituksen leikkauksia synnytyksistä, hoitotakuusta ja ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivasta

Lue
16.4.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: SuPerin Paavola: Hallitus hylkäsi vanhukset ja hoitajat

Lue
16.4.2024

STTK: Kehysriihen lisäsopeutukset pidentävät taantumaa

Lue
16.4.2024

Lausunto virkarikossäännösten uudistamista koskevista selvityksistä

Lue
16.4.2024

Nuori työvoima elää itseään varten 

Lue