tapaturmavakuutus

Jokainen Suomessa työtä työsuhteessa tekevä on vakuutettu työssä sattuvien työtapaturmien ja työstä aiheutuvien ammattitautien varalta. Vakuuttamisesta ovat vastuussa työnantaja ja tietyissä tilanteissa Tapaturmavakuutuskeskus. Lisäksi lainsäädännöllä on järjestetty tietyille ryhmille oikeus saada korvausta tapaturman johdosta. Näissä tilanteissa kyse ei ole työsuhteisesta työstä ja turva voi olla rajoitetumpi kuin työntekijöillä. Erillislakiin perustuvaa tapaturmaturvaa on esimerkiksi opiskelijoilla sekä perhe- ja omaishoitajilla.

Työtapaturman perusteella korvataan muun muassa ansionmenetystä sekä tutkimus- ja hoitokuluja. Korvausta saadakseen on työtapaturman tullut sattua työtä tehdessä tai laissa säännellyissä erityistilanteissa. Korvauksia haetaan työnantajan käyttämästä vakuutuslaitoksesta, joka antaa asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen.

STTK pitää tärkeänä työntekijöiden turvaksi säänneltyä velvollisuutta vakuuttaa työntekijät työtapaturmien varalta. Vakuuttamisen ohella työpaikoilla pitää kiinnittää huomiota ennalta ehkäisevään työsuojelutyöhön ja huolehtia työntekijöiden työturvallisuudesta luomalla turvalliset ja terveelliset työolosuhteet.

Blogi

Kaikki hyvin työtapaturmarintamalla?

Erkki Auvinen | 28.4.2021

Työtapaturmia sattui vuonna 2020 Tapaturmavakuutuskeskuksen tietojen mukaan lähes 18 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näyttää hyvältä, mutta onko... Lue lisää