tapaturmavakuutus

Jokainen Suomessa työtä työsuhteessa tekevä on vakuutettu työssä sattuvien työtapaturmien ja työstä aiheutuvien ammattitautien varalta. Vakuuttamisesta ovat vastuussa työnantaja ja tietyissä tilanteissa Tapaturmavakuutuskeskus. Lisäksi lainsäädännöllä on järjestetty tietyille ryhmille oikeus saada korvausta tapaturman johdosta. Näissä tilanteissa kyse ei ole työsuhteisesta työstä ja turva voi olla rajoitetumpi kuin työntekijöillä. Erillislakiin perustuvaa tapaturmaturvaa on esimerkiksi opiskelijoilla sekä perhe- ja omaishoitajilla.

Työtapaturman perusteella korvataan muun muassa ansionmenetystä sekä tutkimus- ja hoitokuluja. Korvausta saadakseen on työtapaturman tullut sattua työtä tehdessä tai laissa säännellyissä erityistilanteissa. Korvauksia haetaan työnantajan käyttämästä vakuutuslaitoksesta, joka antaa asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen.

STTK pitää tärkeänä työntekijöiden turvaksi säänneltyä velvollisuutta vakuuttaa työntekijät työtapaturmien varalta. Vakuuttamisen ohella työpaikoilla pitää kiinnittää huomiota ennalta ehkäisevään työsuojelutyöhön ja huolehtia työntekijöiden työturvallisuudesta luomalla turvalliset ja terveelliset työolosuhteet.

Lausunto

Kansainväliselle työjärjestölle (ILO) annettava raportti ratifioimattomista yleissopimuksista ja suosituksista (ILOn perussäännön 19 artikla)

Inka Douglas | 11.12.2023

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Suositus nro 25, joka koskee tasa-arvoisuuden noudattamista oman maan... Lue lisää

Lausunto

Arviomuistio yritystietojen yleisöjulkisuuden lisäämistä

Samppa Koskela | 1.9.2023

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- ja elinkeinoministeriön arviomuistio yritystietojen yleisöjulkisuuden lisäämisen edellyttämistä lainsäädännön muutostarpeista. Arviomuistiossa ehdotetaan yritystietojen... Lue lisää

Lausunto

Työeläkelainsäädännön ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttaminen

Samppa Koskela | 10.8.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle STTK on osallistunut esityksen valmisteluun sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä. STTK:lla ei ole esitykseen... Lue lisää

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvista tapaturmien korvaamisesta

Inka Douglas | 23.6.2022

Lausunto valtiovarainministeriölle Valtionvarainministeriö ehdottaa säädettäväksi uuden lain valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta. Ehdotettavan lain mukaan... Lue lisää

Blogi

Kaikki hyvin työtapaturmarintamalla?

Erkki Auvinen | 28.4.2021

Työtapaturmia sattui vuonna 2020 Tapaturmavakuutuskeskuksen tietojen mukaan lähes 18 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näyttää hyvältä, mutta onko... Lue lisää

Douglas, Inka

Inka Douglas | 4.10.2013

Työlainsäädännön asiantuntija. Vastaan mm. työsopimuslakiin, työaikalakiin, työtapaturmavakuutukseen sekä palkkaturvaan liittyvistä asioista. , inka.douglas@sttk.fi, 040 154 8960,