harmaa talous

Harmaa talous eli virallisen talouden ulkopuolella tapahtuva taloudellinen toiminta. Tyypillisiä piirteitä ovat palkkojen maksaminen epävirallisesti, kuittien ja tositteiden puuttuminen ja epäselvät omistussuhteet yrityksessä. Harmaata taloutta pyritään torjumaan verohallinnon ja poliisin talousrikostutkijoiden voimin. Harmaan talouden kustannukset yhteiskunnalle ovat arvioiden mukaan useita miljardeja euroja vuodessa. Harmaasta taloudesta eniten kärsivien joukossa ovat rehelliset yrittäjät. STTK kannattaa harmaan talouden torjunnan riittävien resurssien turvaamista.

Blogi

Kevyt- ja yksinyrittäjyyden kasvu kytköksissä harmaan talouden vahvistumiseen

Taina Vallander | 1.6.2022

Harmaaksi taloudeksi nimitetään sellaista laillista liiketoimintaa, jossa kierretään lakisääteisiä maksuja ja velvoitteita. Näin pyritään aikaansaamaan epäreilua liikevoittoa, ja... Lue lisää

Lausunto

HE eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottamiseksi

Seppo Nevalainen | 9.5.2022

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle STTK ry kannattaa taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottoa. Taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönotolla on monia myönteisiä vaikutuksia.... Lue lisää

Blogi

Älä teetä pimeää remonttia – harmaan talouden torjunta kuuluu kaikille

Taina Vallander | 12.6.2020

Hallitus hyväksyi eilisessä istunnossaan päivitetyn strategian ja toimenpideohjelman harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi. Ne ovat jatkoa edellisille, vuonna... Lue lisää