eläke

Eläke on etuus, jota maksetaan toimeentulon turvaksi vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman johdosta. Lakisääteiset eläkkeet muodostuvat työeläkkeistä ja kansaneläkkeistä. Työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijälleen työeläkevakuutus. Työeläke kertyy tehdyn työn perusteella. Ansiotyön lisäksi eläkettä kertyy myös tietyiltä palkattomilta jaksoilta, kuten ansiosidonnaisilta päivärahakausilta.

Työntekijän jokaisesta palkasta peritään työeläkemaksu. Kannattaa varmistaa omasta palkkakuitistaan, että työeläkemaksu on peritty oikein ja tarkistaa myös, että työeläkeotteella olevat tiedot ovat oikein.

Blogi

’’Riittää kun yrität parhaasi’’ – huono neuvo työelämässä

Katariina Sahlberg | 10.10.2022

’’Riittää kun yrität parhaasi’’ on neuvo, joka annetaan usein työssä ahdistuneelle tai uupuneelle. Neuvolla on yleensä hyvä tarkoitusperä... Lue lisää

Lausunto

Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 2/2017 Työeläkevakuutusyhtiöiden hallinto

Samppa Koskela | 19.9.2022

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen lausunto finanssivalvonnalle Sosiaali- ja terveysministeriössä on aloitettu työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnon kehittämistä koskeva valmistelu. Palkansaajakeskusjärjestöt... Lue lisää

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain, Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta

Samppa Koskela | 17.8.2022

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Sairausvakuutuslakia koskevat ehdotukset Esityksessä ehdotetaan muutoksia osasairauspäivärahan saamisen edellytyksiin ja osasairauspäivärahan enimmäisaikaan. Muutosten... Lue lisää

Blogi

Eläkelupaus on pidettävä – ilman sukupolvien vastakkainasettelua

Samppa Koskela | 24.11.2021

Työeläkejärjestelmän kestävyys ja eläketurvan riittävyys ovat tärkeitä kestoaiheita yhteiskunnallisessa keskustelussa. Yhteiskunnan muutosten keskellä suomalainen työeläkejärjestelmä on osoittanut toimivuutensa... Lue lisää

Tiedote

STTK: Suomen hyvin toimivan eläkejärjestelmän pitkäjänteinen kehittäminen välttämätöntä

Antti Palola | 17.9.2021

Eläketurvakeskus on julkaissut professori Torben M. Andersenin raportin Suomen eläkejärjestelmän tilasta. Sen perusteella Suomen eläkejärjestelmä on vankka ja... Lue lisää

Tiedote

STTK:n edustajisto: Eläkeputki on korvattava osaamisputkella

| 17.12.2020

Hallitus on luvannut vielä ennen joulua linjata toimia yli 55-vuotiaiden työllisyyden parantamiseksi ja työssä jaksamisen edistämiseksi. Tänään kokoontunut... Lue lisää