EU:n suvereniteettirahaston vastaanotto laimea

Kirjoittaja:

Maria Häggman

kansainvälisten asioiden päällikkö

Profiili

Juhannusviikolla Euroopan komissio esittelee monivuotisen rahoituskehyksen väliaika-arvioinnin. Samassa yhteydessä odotetaan esitystä uudesta suvereniteettirahastosta.

Viime vuosina EU:n budjettiin on kohdistunut suuria paineita. EU:n rooli on ollut keskeinen koronapandemian vaikutusten torjunnassa ja Ukrainan tukemisessa. Kriisit ovat rasittaneet budjettia ja venyttäneet sen äärirajoilleen. Toimilla on silti ollut laaja jäsenmaiden tuki. EU:n oman budjetin rinnalle on luotu uusi elpymistukiväline Next Generation EU. Korkojen nousun myötä se on osoittautunut kalliimmaksi kuin alun perin ennakoitiin.

Tällä hetkellä on kolme varteenotettavaa vaihtoehtoa: jäsenmaksujen korotukset, verotusoikeuden myöntäminen EU:lle ja yhteinen velka

Monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä on keskusteltu uuden suvereniteettirahaston rahoituksesta. Komission johtaja Ursula von der Leyen esitti rahastoa jo viime vuoden Unionin tila -puheessaan. Se on osa Euroopan vastausta USA:n inflaation vastaiseen IRA-pakettiin, joka otettiin käyttöön syksyllä 2022. Suvereniteettirahaston tarkoitus olisi tukea Euroopan teollisuutta ja vihreän teknologian käyttöönottoa. Taustalla on ajatus, että kaikilla jäsenmailla ei ole mahdollisuutta laajaan valtiontukipolitiikkaan, jota esimerkiksi suuret jäsenmaat, kuten Saksa ja Ranska voivat harjoittaa.

Rahaston vastaanotto jäsenmaiden keskuudessa on ollut laimeaa. Harvassa maassa on elinkustannuskriisin ja korkojen nousun jälkeen kiinnostusta kasvattaa yhteistä velkaa. Poliittisesti on vaikea argumentoida EU:n tarvitsevan lisää rahaa, kun kansalaiset kärsivät kohonneista elinkustannuksista ja elpymistukiväline Next Generation EU on vasta otettu käyttöön. Ukrainan sota on merkinnyt jäsenmaille suoria lisäkuluja. Maan tukemiseen tarvitaan yhteisiä varoja myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi jälleenrakennuksen on arvioitu maksavan 400 miljardia euroa.

Mielestämme pitkällä aikavälillä hyvin suunniteltu EU-verotus voisi jopa korvata jäsenmaiden maksamat jäsenmaksut.

Tällä hetkellä huhutaankin, että suvereniteettirahasto tullaan rahoittamaan lähinnä kanavoimalla nykyisiä varoja uuteen rahastoon.

EU tarvitsee lisää rahaa

Paineet ovat kovat, koska EU tarvitsee väistämättä lisää rahaa. Tällä hetkellä on kolme varteenotettavaa vaihtoehtoa: jäsenmaksujen korotukset, verotusoikeuden myöntäminen EU:lle ja yhteinen velka. On vaikea nähdä, että yksikään mainituista vaihtoehdosta olisi suomalaisten mieleen.

STTK on esittänyt yhtenä rahoitusvaihtoehtona rajatun verotusoikeuden myöntämistä EU:lle. Mielestämme pitkällä aikavälillä hyvin suunniteltu EU-verotus voisi jopa korvata jäsenmaiden maksamat jäsenmaksut.

Koska vaihtoehdot eivät ole mieluisia, on hyvä pitää mielessä, että viennistä riippuvaiselle pienelle avoimelle taloudelle suurten maiden myöntämät laajat valtiontuet ovat ongelma. Suuriin jäsenmaihin verrattuna Suomi on hyvin erilaisessa asemassa. Meiltä puuttuvat laajat kansalliset kotimarkkinat ja tilannetta vaikeuttavat sisämarkkinoiden kilpailua vääristävät poikkeukset. Yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja tarvitaan, jotta unioni pysyy kilpailukykyisenä muuttuvassa maailmantilanteessa. Myös Suomen on oltava aktiivisesti mukana luomassa ratkaisuja.

Maria Häggman
Kirjoittaja on STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö.

Ajankohtaista

12.4.2024

Ammattiliitto Jytyn mielestä lakiesitys paikallisesta sopimisesta voi johtaa työsuhteen ehtojen polkumyyntiin

Lue
12.4.2024

SuPerin Paavola: Varhaiskasvatuksen työskentelyolot saatava kuntoon

Lue
12.4.2024

Paikallisen sopimisen edistäminen hallituksen tavalla ei paranna sopimisen edellytyksiä työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Tehy: Lakiesitys paikallisesta sopimisesta johtaisi umpikujaan työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen korvaamista pohtineen työryhmän loppuraportti on pettymys

Lue
12.4.2024

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentää toimeentuloa jopa 70 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille 

Lue
11.4.2024

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia  

Lue