STTK: Ay-liikettä kuultiin vaan ei kuunneltu – hallitusohjelma on epätasapainoinen

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

Hallitusohjelma heijastaa vaalitulosta eikä missään nimessä ole tasapainoinen. Kirjaukset työelämän ja sosiaaliturvan uudistamiseksi ovat lähempänä työnantaja-, yrittäjä- ja elinkeinoelämän järjestöjen kuin palkansaajien tavoitteita.
– Ammattiyhdistysliikettä on kuultu, mutta ei kuunneltu, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola tiivistää.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus tarkoittaa tason heikentämistä. On hävytöntä, että samanaikaisesti halutaan heikentää irtisanomissuojaa ja työttömyysturvaa.
– Hallitus rankaisee työttömyydestä, pallottelee työtöntä luukulta toiselle ja pakottaa hänet turvautumaan enenevässä määrin asumis- tai toimeentulotukeen. Paukkuja olisi voitu laittaa työllistymistä tukeviin palveluihin ja avoinna, mutta täyttämättä olevien työpaikkojen laatuun. Työttömyysjakson lyheneminen ei tuo säästöjä, jos uudet työsuhteet ovat heikosti palkattuja ja työntekijän kannalta epätyydyttäviä. Voi käydä niinkin, että työttömyysjaksot lisääntyvät.

STTK:n mielestä ohjelma sisältää erittäin ongelmallisia kirjauksia ammatilliseen järjestäytymisvapauteen ja työtaisteluoikeuteen liittyen.
– Tyrmäämme rajoitukset, sillä ne uhkaavat sopimusjärjestelmää ja kollektiivista neuvotteluoikeutta. Suomessa työtaisteluoikeudella on vahva sääntelyyn perustuva asema, lakkoja on maltillisesti ja ammatillinen järjestäytymisvapaus keskeinen perusoikeus. Erityisen törkeää on se, että hallitus käy yksittäisen työntekijän kimppuun haluamalla sakottaa osallistumisesta työtaisteluun. Sen sijaan hallitus ei millään tavoin vastuuta yrityksiä toimista, jotka lakkoja tai ulosmarsseja aiheuttavat, Palola korostaa.

STTK:n kanta on, että paikallista sopimista on kehitettävä työehtosopimusjärjestelmän puitteissa. Siten turvataan riittävä osaaminen ja neuvotteluosapuolten välinen tasapaino.
– Paikallisen sopimisen laajentamista järjestäytymättömiin yrityksiin yleissitovuuden soveltamispiirissä voidaan selvittää, jos sopiminen tapahtuu työehtosopimuksen pohjalta valitun luottamusmiehen kanssa.
Palola toistaa STTK:n hallituksen aiemman viestin liittyen talouden sopeuttamiseen eläkejärjestelmää uudistamalla.

– Julkisen talouden ongelmat liittyvät kuntien ja valtion talouteen. Eläkejärjestelmän uudistamistarpeita on tarkasteltava puhtaasti eläkejärjestelmän näkökulmasta.


Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue