STTK: Ay-liikettä kuultiin vaan ei kuunneltu – hallitusohjelma on epätasapainoinen

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili
Antti Palola

Hallitusohjelma heijastaa vaalitulosta eikä missään nimessä ole tasapainoinen. Kirjaukset työelämän ja sosiaaliturvan uudistamiseksi ovat lähempänä työnantaja-, yrittäjä- ja elinkeinoelämän järjestöjen kuin palkansaajien tavoitteita.
– Ammattiyhdistysliikettä on kuultu, mutta ei kuunneltu, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola tiivistää.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus tarkoittaa tason heikentämistä. On hävytöntä, että samanaikaisesti halutaan heikentää irtisanomissuojaa ja työttömyysturvaa.
– Hallitus rankaisee työttömyydestä, pallottelee työtöntä luukulta toiselle ja pakottaa hänet turvautumaan enenevässä määrin asumis- tai toimeentulotukeen. Paukkuja olisi voitu laittaa työllistymistä tukeviin palveluihin ja avoinna, mutta täyttämättä olevien työpaikkojen laatuun. Työttömyysjakson lyheneminen ei tuo säästöjä, jos uudet työsuhteet ovat heikosti palkattuja ja työntekijän kannalta epätyydyttäviä. Voi käydä niinkin, että työttömyysjaksot lisääntyvät.

STTK:n mielestä ohjelma sisältää erittäin ongelmallisia kirjauksia ammatilliseen järjestäytymisvapauteen ja työtaisteluoikeuteen liittyen.
– Tyrmäämme rajoitukset, sillä ne uhkaavat sopimusjärjestelmää ja kollektiivista neuvotteluoikeutta. Suomessa työtaisteluoikeudella on vahva sääntelyyn perustuva asema, lakkoja on maltillisesti ja ammatillinen järjestäytymisvapaus keskeinen perusoikeus. Erityisen törkeää on se, että hallitus käy yksittäisen työntekijän kimppuun haluamalla sakottaa osallistumisesta työtaisteluun. Sen sijaan hallitus ei millään tavoin vastuuta yrityksiä toimista, jotka lakkoja tai ulosmarsseja aiheuttavat, Palola korostaa.

STTK:n kanta on, että paikallista sopimista on kehitettävä työehtosopimusjärjestelmän puitteissa. Siten turvataan riittävä osaaminen ja neuvotteluosapuolten välinen tasapaino.
– Paikallisen sopimisen laajentamista järjestäytymättömiin yrityksiin yleissitovuuden soveltamispiirissä voidaan selvittää, jos sopiminen tapahtuu työehtosopimuksen pohjalta valitun luottamusmiehen kanssa.
Palola toistaa STTK:n hallituksen aiemman viestin liittyen talouden sopeuttamiseen eläkejärjestelmää uudistamalla.

– Julkisen talouden ongelmat liittyvät kuntien ja valtion talouteen. Eläkejärjestelmän uudistamistarpeita on tarkasteltava puhtaasti eläkejärjestelmän näkökulmasta.


Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

Ajankohtaista

12.4.2024

Ammattiliitto Jytyn mielestä lakiesitys paikallisesta sopimisesta voi johtaa työsuhteen ehtojen polkumyyntiin

Lue
12.4.2024

SuPerin Paavola: Varhaiskasvatuksen työskentelyolot saatava kuntoon

Lue
12.4.2024

Paikallisen sopimisen edistäminen hallituksen tavalla ei paranna sopimisen edellytyksiä työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Tehy: Lakiesitys paikallisesta sopimisesta johtaisi umpikujaan työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen korvaamista pohtineen työryhmän loppuraportti on pettymys

Lue
12.4.2024

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentää toimeentuloa jopa 70 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille 

Lue
11.4.2024

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia  

Lue