STTK:n hallitus: Sopeutustoimien on tuettava kasvua

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili
talousarvioesitys

Säätytalolla hallitusohjelmaneuvottelut jatkuvat pitkälti toista kuukautta.
─ Vaikka odottavan aika on pitkä, olennaista ei silti ole hallitusneuvotteluihin käytettävä aika vaan se, että Suomi saa toimintakykyisen hallituksen. Suomen lähivuosien ongelmat ja haasteet edellyttävät sitä, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola korostaa.

Hallitusohjelma rakentuu talouden sopeuttamiselle, joka toteutuisi menoleikkauksilla ja rakenteellisilla toimilla. Veropohja rapautuu hallituskauden aikana neljä miljardia euroa. STTK:n hallitus arvioi, että verokevennyksiin ei ole varaa.
─ Kun kokonaisveroaste säilytetään nykytasolla, leikkauksilla ei vaaranneta hyvinvointivaltiota, Palola toteaa. 

Sopeutus ja rakenteelliset toimet eivät saa vaarantaa toimeentuloa, koska silloin syömme kasvun mahdollisuuksia ja sen myötä kansakunnan uskoa tulevaisuuteen.
─ Sote-palvelut ovat jo nyt kriisissä. Osaajapula edellyttää panostuksia koulutukseen, osaamiseen sekä henkilöstön palkkaukseen ja työoloihin. Julkisista palveluista on huolehdittava.

STTK:n hallitus haluaa, että poliitikot pitävät näpit erossa eläkejärjestelmästä. Julkisen talouden ongelmat liittyvät valtion ja kuntien talouteen, eivät hyvässä kunnossa olevaan työeläkejärjestelmään.

Yhteistyötä ay-liikkeen kanssa

STTK:n hallitus toivoo, että hallitusneuvottelijat sitoutuvat kehittämään työelämää yhteistyössä ammattiyhdistysliikkeen kanssa.
─ Paikallinen sopiminen ei ole työllisyyden ihmelääke. Sen laajentaminen järjestäytymättömiin yrityksiin voi murentaa erityisesti heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työntekijöiden turvan. Ilman osaamista, tukea ja riittävää joukkovoimaa paikallinen sopiminen kääntyy saneluksi.

Sosiaaliturvan uudistaminen on seuraavan hallituksen työlistalla.
─ Uudistusta on arvioitava kokonaisuutena. Yhteen elementtiin kohdistuvat heikennykset johtavat helposti ihmisen pallotteluun luukulta toiselle ja syvemmälle tukiviidakkoon.

Kasvun hedelmiä on haettavissa myös leikkauslistojen ulkopuolelta. OECD tuoreen raportin pohjalta keinoja olisivat esimerkiksi laadukas varhaiskasvatus ja joustavat vanhempainvapaajärjestelyt, jotka nopeuttavat naisten paluuta työelämään.

STTK muistuttaa, että työntekijöiden oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Niitä suojaavat kansainväliset sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut.
─ Myös Euroopan unionin joukossa on maita, joissa poliittisista syistä on lähdetty työntekijöiden oikeuksien ja kansalaisvapauksien rajoittamisen tielle. On tärkeää, että Suomi valitsee aina paikkansa läntisten demokratioiden joukossa. Emme saa joutua väärään seuraan, Antti Palola korostaa.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

Ajankohtaista

20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue
19.6.2024

Ay-liike on vastavoima työelämää heikentäville voimille

Lue
17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue