STTK:n hallitus: Sopeutustoimien on tuettava kasvua

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili
talousarvioesitys

Säätytalolla hallitusohjelmaneuvottelut jatkuvat pitkälti toista kuukautta.
─ Vaikka odottavan aika on pitkä, olennaista ei silti ole hallitusneuvotteluihin käytettävä aika vaan se, että Suomi saa toimintakykyisen hallituksen. Suomen lähivuosien ongelmat ja haasteet edellyttävät sitä, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola korostaa.

Hallitusohjelma rakentuu talouden sopeuttamiselle, joka toteutuisi menoleikkauksilla ja rakenteellisilla toimilla. Veropohja rapautuu hallituskauden aikana neljä miljardia euroa. STTK:n hallitus arvioi, että verokevennyksiin ei ole varaa.
─ Kun kokonaisveroaste säilytetään nykytasolla, leikkauksilla ei vaaranneta hyvinvointivaltiota, Palola toteaa. 

Sopeutus ja rakenteelliset toimet eivät saa vaarantaa toimeentuloa, koska silloin syömme kasvun mahdollisuuksia ja sen myötä kansakunnan uskoa tulevaisuuteen.
─ Sote-palvelut ovat jo nyt kriisissä. Osaajapula edellyttää panostuksia koulutukseen, osaamiseen sekä henkilöstön palkkaukseen ja työoloihin. Julkisista palveluista on huolehdittava.

STTK:n hallitus haluaa, että poliitikot pitävät näpit erossa eläkejärjestelmästä. Julkisen talouden ongelmat liittyvät valtion ja kuntien talouteen, eivät hyvässä kunnossa olevaan työeläkejärjestelmään.

Yhteistyötä ay-liikkeen kanssa

STTK:n hallitus toivoo, että hallitusneuvottelijat sitoutuvat kehittämään työelämää yhteistyössä ammattiyhdistysliikkeen kanssa.
─ Paikallinen sopiminen ei ole työllisyyden ihmelääke. Sen laajentaminen järjestäytymättömiin yrityksiin voi murentaa erityisesti heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työntekijöiden turvan. Ilman osaamista, tukea ja riittävää joukkovoimaa paikallinen sopiminen kääntyy saneluksi.

Sosiaaliturvan uudistaminen on seuraavan hallituksen työlistalla.
─ Uudistusta on arvioitava kokonaisuutena. Yhteen elementtiin kohdistuvat heikennykset johtavat helposti ihmisen pallotteluun luukulta toiselle ja syvemmälle tukiviidakkoon.

Kasvun hedelmiä on haettavissa myös leikkauslistojen ulkopuolelta. OECD tuoreen raportin pohjalta keinoja olisivat esimerkiksi laadukas varhaiskasvatus ja joustavat vanhempainvapaajärjestelyt, jotka nopeuttavat naisten paluuta työelämään.

STTK muistuttaa, että työntekijöiden oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Niitä suojaavat kansainväliset sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut.
─ Myös Euroopan unionin joukossa on maita, joissa poliittisista syistä on lähdetty työntekijöiden oikeuksien ja kansalaisvapauksien rajoittamisen tielle. On tärkeää, että Suomi valitsee aina paikkansa läntisten demokratioiden joukossa. Emme saa joutua väärään seuraan, Antti Palola korostaa.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue