STTK:s styrelse: Anpassningsåtgärderna måste stödja tillväxten

päätöksenteko-talousarvioesitys

Förhandlingarna om regeringsprogrammet på Ständerhuset har nu kommit långt in på den andra månaden.

– Även om tiden kan kännas lång för den som väntar, är det väsentliga inte den tid som läggs ned på regeringsförhandlingarna, utan att Finland får en handlingskraftig regering. De problem och utmaningar som Finland kommer att ställas inför under de närmaste åren kräver det, betonar STTK:s ordförande Antti Palola.

Regeringsprogrammet bygger på att ekonomin anpassas med hjälp av kostnadsnedskärningar och strukturella åtgärder. Skattebasen kommer att krympa med fyra miljarder euro under regeringsperioden. STTK:s styrelse anser att Finland inte har råd med några skattelättnader.

– När den totala skattegraden förblir på den nuvarande nivån äventyrar nedskärningarna inte välfärdsstaten, säger Palola. Anpassningen och de strukturella åtgärderna får inte riskera utkomsten, för då undergräver vi våra tillväxtmöjligheter och därmed nationens tro på framtiden.

– Social- och hälsovårdstjänsterna är i kris redan nu. Bristen på kompetent personal kräver satsningar på utbildning och kompetens samt på personalens löner och arbetsförhållanden. Vi måste värna om de offentliga tjänsterna.

STTK:s styrelse vill att politikerna låter bli att peta på pensionssystemet. Problemen med de offentliga finanserna handlar om statens och kommunernas ekonomi, inte om arbetspensionssystemet, som är i ett bra skick.

Samarbete med fackföreningsrörelsen

STTK:s styrelse hoppas att de som förhandlar om regeringsprogrammet engagerar sig för att utveckla arbetslivet i samarbete med fackföreningsrörelsen.

– Lokala avtal är inte ett mirakelmedicin som löser alla problem med sysselsättningen. Om systemet med lokala avtal utvidgas till icke-organiserade företag kan det försämra skyddet särskilt för de mest utsatta arbetstagarna på arbetsmarknaden. Utan kunnande, stöd och tillräcklig kollektiv styrka blir de lokala avtalen dikterade.

Finlands nästa regering har också reformen av den sociala tryggheten på sin arbetslista.

– Reformen måste bedömas som en helhet. Om ett enskilt element i helheten försämras, leder det lätt till att människor bollas från en lucka till en annan och allt djupare in i stöddjungeln.

Det går att hitta element som bidrar till tillväxt också utanför nedskärningslistorna. Enligt en färsk rapport från OECD är sådana element till exempel högklassig småbarnspedagogik och flexibla arrangemang för föräldraledigheter som gör det möjligt för kvinnor att snabbare återvända till arbetslivet.

STTK påpekar att arbetstagarnas rättigheter är mänskliga rättigheter och grundläggande rättigheter. Dessa rättigheter skyddas av internationella avtal som Finland har förbundit sig att iaktta.

– Även i Europeiska unionen finns länder där man av politiska skäl börjat begränsa arbetstagarnas och medborgarnas rättigheter. Det är viktigt att Finland alltid väljer sin plats bland de västliga demokratierna. Vi får inte hamna i fel sällskap, säger Antti Palola.

Mer information på STTK: Antti Palola, telefon 040 509 6030

Senaste artiklarna

13.6.2024

STTK önskar samarbete av nya Europaparlamentsledamöter mot löntagare

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik