Miksi ETUC on tärkeä STTK:laisille palkansaajille?

Kirjoittaja:

Maria Häggman

kansainvälisten asioiden päällikkö

Profiili

Tällä viikolla noin 600 eurooppalaista palkansaajien edustajaa on kokoontunut Berliiniin Euroopan Ammatillisen yhteisjärjestön ETUC:n 50-vuotisjuhlakongressiin.

Keskusteluja eurooppalaisen työelämän tulevaisuudesta käydään laajasti ja paikalla on edustajien lisäksi monia arvovaltaisia vieraita. Puhujien joukossa ovat olleet esimerkiksi Saksan liittokansleri Olaf Scholz, Euroopan komission johtaja Ursula von der Leyen, työllisyyskomissaari Nicholas Schmit ja työjärjestö ILOn pääjohtaja Gilbert Houngbo. Neljän päivän aikana käydään lukuisia keskusteluja, hyväksytään järjestölle työohjelma seuraavaksi neljäksi vuodeksi ja valitaan poliittinen johto.

Haasteita Euroopalla totisesti riittää ja suurin osa niistä heijastuu suoraan palkansaajiin. Elinkustannus- ja energiakriisi, palkkojen riittävyys, teollisuuden tulevaisuus, siirtymä vihreämpään talouteen ja yhteiskuntaan, teknologian haasteet ja vaikutukset työelämään, työperäinen stressi, tasa-arvoinen palkkaus, työnteon uudet muodot ja niiden säätely… Listaa voi jatkaa loputtomiin – ja kaikki nämä haasteet ovat yhteisiä kaikille eurooppalaisille ja siksi niihin etsitään yhteisiä ratkaisuja EU-tasolla.

ETUC:n kongressissa ja sen työohjelmassa määritetään, mitä ratkaisuja eurooppalaiset työntekijät yhdessä haluavat työelämän, työoikeuksien ja Euroopan Unionin kehittämiseksi.

Yhteistyö ETUC:ssa ja vaikuttaminen järjestön kantoihin on STTK:n ja kaikkien Suomen palkansaajien EU-edunvalvonnan merkittävä osa. Järjestön kautta olemme kokoamme suurempi vaikuttaja EU:n työelämäasioissa.

Kun Euroopassa luodaan työlainsääntöä, komission on aina aloitettava kuulemalla työmarkkinaosapuolia ja annettava heille mahdollisuus neuvotella asiasta, ennen kuin se etenee omalla esityksellä. Näihin kuulemisiin vastaa Eurooppa-tasolla ETUC. Järjestö tekee myös vahvaa vaikuttamistyötä EU-instituutioihin päin ja tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa.

Kun olemme mukana määrittämässä järjestön tavoitteita ja valitsemassa sen keskeiset luottamushenkilöt, varmistamme STTK:laisille mahdollisimman hyvän ja vaikuttavan EU-edunvalvonnan.

Maria Häggman
Kirjoittaja on STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö

Ajankohtaista

29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue
23.2.2024

Lausuntovalmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Lue
22.2.2024

SuPerin Paavola: Hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa on oltava mahdollisuus kilpailla palkoilla työvoiman saatavuudesta

Lue