STTK:n puheenjohtaja ETUC:n kongressissa: Vihreä siirtymä onnistuu, jos se koetaan oikeudenmukaiseksi

Kirjoittaja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

ETUC:n kongressissa Berliinissä tänään puhunut STTK:n puheenjohtaja Antti Palola totesi vihreän siirtymän hallinneen keskustelua viime ajat ja Eurooppaa kohdanneen energiakriisin myötä keskustelu on edelleen voimistunut.

Palola korosti, että vihreä siirtymä on nähtävä myönteisenä mahdollisuutena Euroopalle.
– Siirtymä luo kasvua ja työtä. Puhumattakaan siitä, että meidän on ilmastonmuutoksen torjumiseksi rajoitettava fossiilisten polttoaineiden käyttöä merkittävästi matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

STTK toteutti viime vuonna kyselyn, jossa 43 prosenttia vastaajista arvioi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtyjen toimien toteutuneen oikeudenmukaisesti.
– Se on korkea prosentti, mutta toisaalta 32 prosenttia oli eri mieltä. Ammattiyhdistysliike ei voi sulkea silmiä eriarvoisuuden kokemuksilta tässäkään asiassa. Jotta vihreä siirtymä voi onnistua, se on koettava oikeudenmukaiseksi. Koulutusta vahvistamalla jokainen – tehtävästä riippumatta – voi menestyä muutoksessa, menestys luo muutoksesta mahdollisuuden ja se puolestaan lisää oikeudenmukaisuuden tunnetta, Palola painotti.

Hän piti tärkeänä, että vihreän siirtymän aiheuttamassa murroksessa kaikkien tarpeita – ja erityisesti epävarmimmissa tilanteissa olevia – kuullaan.
– Ovatpa he sitten työläisiä, yrittäjiä tai maanviljelijöitä, joiden työssä esimerkiksi energiariippuvuus on keskeistä.

Oikeudenmukaisuus ja reiluus on tärkeää, sillä niiden pohjalle luottamus rakennetaan.
– Luottamus puolestaan on keskeistä onnistuneen siirtymän toteutumiseksi yhteiskunnan eri tahoilla ja eri väestöryhmissä. Onnistunut vihreä siirtymä on myös ainoa tapa Euroopalle varmistaa sen menestys globaalissa kilpailussa ja siten turvata työ ja hyvinvointi myös tulevaisuudessa, Palola totesi.

Antti Palolan puhe englanniksi

Ajankohtaista

24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue
21.5.2024

Tehyyn tulee paljon yhteydenottoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
21.5.2024

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Lue
20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue