STTK:n puheenjohtaja ETUC:n kongressissa: Vihreä siirtymä onnistuu, jos se koetaan oikeudenmukaiseksi

Kirjoittaja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

ETUC:n kongressissa Berliinissä tänään puhunut STTK:n puheenjohtaja Antti Palola totesi vihreän siirtymän hallinneen keskustelua viime ajat ja Eurooppaa kohdanneen energiakriisin myötä keskustelu on edelleen voimistunut.

Palola korosti, että vihreä siirtymä on nähtävä myönteisenä mahdollisuutena Euroopalle.
– Siirtymä luo kasvua ja työtä. Puhumattakaan siitä, että meidän on ilmastonmuutoksen torjumiseksi rajoitettava fossiilisten polttoaineiden käyttöä merkittävästi matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

STTK toteutti viime vuonna kyselyn, jossa 43 prosenttia vastaajista arvioi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtyjen toimien toteutuneen oikeudenmukaisesti.
– Se on korkea prosentti, mutta toisaalta 32 prosenttia oli eri mieltä. Ammattiyhdistysliike ei voi sulkea silmiä eriarvoisuuden kokemuksilta tässäkään asiassa. Jotta vihreä siirtymä voi onnistua, se on koettava oikeudenmukaiseksi. Koulutusta vahvistamalla jokainen – tehtävästä riippumatta – voi menestyä muutoksessa, menestys luo muutoksesta mahdollisuuden ja se puolestaan lisää oikeudenmukaisuuden tunnetta, Palola painotti.

Hän piti tärkeänä, että vihreän siirtymän aiheuttamassa murroksessa kaikkien tarpeita – ja erityisesti epävarmimmissa tilanteissa olevia – kuullaan.
– Ovatpa he sitten työläisiä, yrittäjiä tai maanviljelijöitä, joiden työssä esimerkiksi energiariippuvuus on keskeistä.

Oikeudenmukaisuus ja reiluus on tärkeää, sillä niiden pohjalle luottamus rakennetaan.
– Luottamus puolestaan on keskeistä onnistuneen siirtymän toteutumiseksi yhteiskunnan eri tahoilla ja eri väestöryhmissä. Onnistunut vihreä siirtymä on myös ainoa tapa Euroopalle varmistaa sen menestys globaalissa kilpailussa ja siten turvata työ ja hyvinvointi myös tulevaisuudessa, Palola totesi.

Antti Palolan puhe englanniksi

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue