Yksityisten liikunta-alojen palkkasuositukset uudistettu kahdeksi vuodeksi

Toimihenkilöliitto Erto on julkaissut yhdessä jäsenyhdistyksensä Erityistoimihenkilöt ET ry:n kanssa uudistetun vähimmäispalkkasuosituksen yksityisille liikunta-aloille. Palkkasuositukset pohjautuvat työmarkkinoille kevään 2023 aikana muodostuneeseen yleiseen korotuslinjaan.

Liikunta-alojen uudistettu palkkasuositus on voimassa 1.5.2023–30.4.2025. Suosituksen perusteella toukokuussa 2023 toteutetaan normaalin palkanmaksun lisäksi 400 euron suuruinen kertaerä (osa-aikaisille/tuntipalkkaisille osa-aikaisuuden suhteessa) ja tämän lisäksi palkkoja suositetaan nostettavaksi 1.9.2023 lukien 3,5 prosentilla. Vuonna 2024 palkkojen suosituksen mukainen korotus astuu voimaan 1.7.2024 lukien ja on suuruudeltaan 2,5 prosenttia.

Suosituksen korotukset vastaavat työmarkkinajärjestöjen solmimien työehtosopimusten vuosien 2023 ja 2024 korotustasoa. Vähimmäispalkkasuositukset astuvat voimaan 1.5.2023.

Erto antaa palkkasuosituksia aloille, joilla ei vielä ole työehtosopimusta.

Palkkasuosituksessa kerrotaan alan tehtävänimikekohtaiset suositukset peruspalkkatasosta ja annetaan suositus palkankorotusten suuruudesta ja korotusajankohdista. Suositusten pohjana käytämme alan palkkatutkimuksia. Palkkasuositukset ovat tärkeä ja hyödyllinen työväline, kun mietit esimerkiksi palkkatoivetta työhakemukseen tai neuvottelet palkastasi työpaikallasi.

Palkkasuositusten noudattaminen on kannattavaa myös yrittäjille. Se helpottaa ja tehostaa rekrytointia, lisää ennustettavuutta yrityksen kustannusrakenteeseen ja keventää yrityksen työnantajatehtävien hoitoa. Yritys tietää, millä palkkatasolla se palkkaa työntekijöitä ja miten palkankorotukset hoidetaan.

Tutustu yksityisten liikunta-alojen vähimmäispalkkasuositukseen »

Lisätietoja:

Asiantuntija Karo-Petteri Kuusisto, p. 09 6132 3269

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue