Evidensian liian vahva markkina-asema laskenut ansiotasoa pieneläinhoitoalalla

Toimihenkilöliitto Erton palkkakyselyn tulosten perusteella pieneläinhoitoalan keskittyminen on johtanut alan ansiotason heikkenemiseen. Alan keskittyminen ei todennäköisesti ole kuluttajankaan etu. Yrityskauppojen valvontarajojen 1.1.2023 voimaan tullut muutos jäi puolitiehen.

”Eläintenhoitoalan markkinajohtaja Evidensia osti markkinakakkosen Omaeläinklinikan 2021. Evidensian markkina-asema kasvoi kaupalla pelottavan vahvaksi erityisesti pieneläinhoitoalalla. Erto oli jo kaupasta tiedotettaessa huolissaan alan keskittymisen vaikutuksista ja nyt huoli näyttää toteutuneen ainakin ansiotason osalta,” toteaa Toimihenkilöliitto Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Talouselämä käsitteli yrityskauppavalvonnan tutkimisrajoja artikkelissaan 13.9.2021. Evidensian Omaläinklinikkakauppa nousi ongelmana esille muun muassa tässä artikkelissa. Artikkelissa haastateltiin yrityskauppavalvojaa.

”Jatkuvasti tapahtuu useita potentiaalisesti kilpailulle haitallisia yrityskauppoja, jotka jäävät seulan ulkopuolelle”, Kilpailu- ja kuluttajaviraston yrityskauppavalvonnan johtaja Sanna Syrjälä totesi tuolloin Talouselämän artikkelissa.

Globaali eläintenhoitoalan markkinajohtaja IVC Evidensia omistaa kotimaisen Evidensia Eläinlääkäripalvelut. Yrityskaupan vaikutuksia eläintenhoitoalan markkinoihin ei voitu viranomaisten toimesta tutkia ja siihen ei voitu puuttua muun muassa sen takia, että ostetun Omaeläinklinikan liikevaihto alitti silloin voimassa olleen 20 miljoonan euron liikevaihtorajan.

”Evidensian liikevaihto oli edellisellä tilikaudella noin 70 miljoonaa euroa ja nousee kaupan jälkeen noin 90 miljoonaan euroon”, kirjoitettiin Evidensian verkkosivuilla 30.8.2021.

”Jos yrityskauppa olisi tehty vaikkapa kuusi kuukautta myöhemmin, olisi yrityskauppavalvonnan silloinen 20 miljoonan liikevaihtoraja saattanut hyvinkin ylittyä. Nykyinen 1.1.2023 voimaan tullut 10 miljoonan liikevaihtoraja olisi ylittynyt, mutta uusi 100 miljoonan euron kotimainen liikevaihtoraja ei olisi täyttynyt. Kilpailulainsäädännön uudistusta ei kotimaisen liikevaihtoedellytyksen osalta voi pitää kovin onnistuneena,” sanoo Aaltonen.

Keskittyminen laskee alan ansiotasoa

Eläintenhoitoalan keskittyminen on heikentänyt nopeasti alan työehtojen kehitystä. Erton palkkakyselyn mukaan Omaeläinklinikan keskiarvopalkat ovat kääntyneet selvään laskuun yrityskaupan jälkeen.

Evidensian keskiarvopalkat, ilman Omaeläinklinikkaa, ovat nousseet vuodessa kolme prosenttia. Omaeläinklinikassa palkat laskivat samassa ajassa neljä prosenttia. Muiden työnantajien palveluksessa ansiot heijastavat paremmin alan menestystä, sillä keskiarvopalkat nousivat seitsemän prosenttia.

Erton syyskuussa 2022 tekemässä palkkakyselyssä Evidensia-konsernin keskiarvopalkka 2274 € / kk alitti muiden alan työnantajien keskipalkan 130 eurolla kuukaudessa eli noin viidellä prosentilla. Evidensian 2021 ostama Omaeläinklinikka oli palkkajohtaja 2021, mutta menetti tuon aseman kaupan jälkeen alle vuodessa.

”Evidensia-konserni on pieneläinhoitoalan ylivoimainen markkinajohtaja ja näyttää vetävän alan ansiotasoa alas,” sanoo Aaltonen.

Toimihenkilöliitto Erton palkkakyselyyn vastasi lokakuussa 2022 yhteensä 280 eläinhoitoalan ammattilaista, joista naisia oli 98 prosenttia. Vastaajista 29 prosenttia oli 21–30-vuotiaita. Yli 45-vuotiaita oli 15 prosenttia. Vastaajista 45 prosenttia oli töissä Evidensiassa/Omaeläinklinikalla ja loput muilla klinikoilla.

Erto uusi tänään eläintenhoitoalan vähimmäistyöehtosuosituksen

Erton tavoitteena on jo pitkään ollut solmia eläintenhoitoalalle valtakunnallinen työehtosopimus. Alan työehtosopimus on edelleen tavoitteena. Niin kauan kunnes alan työehtosopimus saadaan solmittua, julkaisee Erto Eläinlääkäriasemien ja eläinklinikoiden vähimmäissuosituksen alan palkoiksi ja työehdoiksi. Liitto on tänään uusinut suosituksen yleisen työmarkkinalinjan mukaisena ajalle 1.5.2023 – 30.4.2025.

Tustustu Eläinlääkäriasemien ja eläinklinikoiden vähimmäissuositukseen »

Vähimmäissuosituksen mukaan alan henkilökohtaisia palkkoja tulisi korottaa 1.9.2023 lukien 3,5 %:n yleiskorotuksella. Toukokuussa 2023 tulisi maksaa 400 euron kertaerä.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Juri Aaltonen, p. 040 553 8536

Ajankohtaista

17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue
16.5.2024

Puheenjohtaja Antti Palola: Suomi tarvitsee menestyäkseen osaamista

Lue
16.5.2024

Edustajiston puheenjohtaja Kristiina Lindroos: Tarvitaan vaikuttavampaa ja tiiviimpää yhteistyötä

Lue