HE-luonnos eduskunnalle henkilöstörahastolain muuttamisesta

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Yleiset huomiot           

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstörahastolakia. Henkilöstörahaston perustamisen edellytyksiä kevennettäisiin siten, että henkilöstörahasto voitaisiin perustaa, jos yrityksen tai sen tulosyksikön työsuhteessa olevien henkilöiden määrä olisi säännöllisesti vähintään viisi ja liikevaihto tai sitä vastaava tuotto olisi rahastoa perustettaessa 100 000 euroa.

Henkilöstörahastolakiin ehdotetaan myös muutoksia, joiden tavoitteena selkeyttää henkilöstörahastojen hallinnointia. Lisäksi lakiin luotaisiin mahdollisuus siirtää rahasto-osuus toiseen henkilöstörahastoon työpaikan vaihtuessa.

STTK kannattaa ehdotettuja muutoksia. STTK on osallistunut hallituksen esityksen valmisteluun kolmikantaisessa työryhmässä. STTK:lla ei ole esitysluonnokseen huomautettavaa.

Samppa Koskela
STTK ry

Ajankohtaista

28.11.2022

RI Esa Kankaisesta Vuoden rialainen 2022

Lue
28.11.2022

RA Tommi Luukkonen jatkaa RIA-liiton puheenjohtajana

Lue
28.11.2022

Suomi tarvitsee korkeaa osaamista ja hyvää sopimuskulttuuria

Lue
25.11.2022

Suomi ei ole Ruotsi – edes lakkoillessaan

Lue
24.11.2022

Tehyssä työhyvinvointi tutkitusti hyvää ja henkilöstön vaihtuvuus pientä 

Lue
24.11.2022

SuPerin edustajisto: Osaamista hukataan sote-sektorilla ja varhaiskasvatuksessa joka päivä

Lue
24.11.2022

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry: Hätäkeskuspäivystäjien ammattiliitto HAL: Työnantajan puututtava työhyvinvointiongelmiin

Lue
23.11.2022

Jytyn liittovaltuusto: Tukipalveluhenkilöstön asemasta on huolehdittava hyvinvointialueuudistuksessa

Lue