HE-luonnos esitykseksi laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain 56 § muuttamisesta

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Yleiset huomiot esityksen tavoitteista


STTK ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida luonnosta hallituksen esitykseksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain 56 § muuttamiseksi.

STTK pitää tärkeänä, että oleskelulupien nopeaa ja sujuvaa käsittelyä edistetään hallitusohjelman ja koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartan mukaisesti. Työ- ja osaamisperusteisen maahanmuuton sekä kolmansista maista saapuvien henkilöiden työmarkkinoille pääsyn edistäminen on STTK:n pitkäaikainen tavoite. STTK katsoo, että HE-luonnos tukee osaltaan näitä tavoitteita.

Kolmansista maista saapuvien tutkijoiden oleskeluluvan pidentäminen sekä oleskelulupaprosessin sujuvoittaminen tukee tutkijoiden maahan saapumista ja -asettumista. Esitys myös yhdenmukaistaa ja yhdenvertaistaa tutkijoiden kohtelua esimerkiksi korkeakouluopiskelijoiden ja muiden osaajien kanssa oleskelulupaprosessin osalta.

STTK huomauttaa, että valmistelussa tulisi kiinnittää huomiota tutkijoiden sujuvaan mahdollisuuteen liikkua myös EU- ja ETA-alueen sisällä tieteellisen työnsä puitteissa oleskeluluvan voimassaoloaikana. STTK katsoo myös, että perheenjäsenten oleskelulupaprosessin sujuvoittamista vastaavalla tavalla tulisi harkita osana hallituksen esitystä.

Taina Vallander
STTK ry

Ajankohtaista

24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue
21.5.2024

Tehyyn tulee paljon yhteydenottoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
21.5.2024

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Lue
20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue