HE-luonnos esitykseksi laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain 56 § muuttamisesta

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Yleiset huomiot esityksen tavoitteista


STTK ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida luonnosta hallituksen esitykseksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain 56 § muuttamiseksi.

STTK pitää tärkeänä, että oleskelulupien nopeaa ja sujuvaa käsittelyä edistetään hallitusohjelman ja koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartan mukaisesti. Työ- ja osaamisperusteisen maahanmuuton sekä kolmansista maista saapuvien henkilöiden työmarkkinoille pääsyn edistäminen on STTK:n pitkäaikainen tavoite. STTK katsoo, että HE-luonnos tukee osaltaan näitä tavoitteita.

Kolmansista maista saapuvien tutkijoiden oleskeluluvan pidentäminen sekä oleskelulupaprosessin sujuvoittaminen tukee tutkijoiden maahan saapumista ja -asettumista. Esitys myös yhdenmukaistaa ja yhdenvertaistaa tutkijoiden kohtelua esimerkiksi korkeakouluopiskelijoiden ja muiden osaajien kanssa oleskelulupaprosessin osalta.

STTK huomauttaa, että valmistelussa tulisi kiinnittää huomiota tutkijoiden sujuvaan mahdollisuuteen liikkua myös EU- ja ETA-alueen sisällä tieteellisen työnsä puitteissa oleskeluluvan voimassaoloaikana. STTK katsoo myös, että perheenjäsenten oleskelulupaprosessin sujuvoittamista vastaavalla tavalla tulisi harkita osana hallituksen esitystä.

Taina Vallander
STTK ry

Ajankohtaista

30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue
28.11.2023

Tehyn kysely: Hoitajien työhyvinvointi hieman parantunut, silti yli 90 % nuorista hoitajista harkitsee alanvaihtoa

Lue
27.11.2023

Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Lue
25.11.2023

Minä en pienestä hätkähdä, mutta…

Lue