HE-luonnos esitykseksi laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain 56 § muuttamisesta

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Yleiset huomiot esityksen tavoitteista


STTK ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida luonnosta hallituksen esitykseksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain 56 § muuttamiseksi.

STTK pitää tärkeänä, että oleskelulupien nopeaa ja sujuvaa käsittelyä edistetään hallitusohjelman ja koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartan mukaisesti. Työ- ja osaamisperusteisen maahanmuuton sekä kolmansista maista saapuvien henkilöiden työmarkkinoille pääsyn edistäminen on STTK:n pitkäaikainen tavoite. STTK katsoo, että HE-luonnos tukee osaltaan näitä tavoitteita.

Kolmansista maista saapuvien tutkijoiden oleskeluluvan pidentäminen sekä oleskelulupaprosessin sujuvoittaminen tukee tutkijoiden maahan saapumista ja -asettumista. Esitys myös yhdenmukaistaa ja yhdenvertaistaa tutkijoiden kohtelua esimerkiksi korkeakouluopiskelijoiden ja muiden osaajien kanssa oleskelulupaprosessin osalta.

STTK huomauttaa, että valmistelussa tulisi kiinnittää huomiota tutkijoiden sujuvaan mahdollisuuteen liikkua myös EU- ja ETA-alueen sisällä tieteellisen työnsä puitteissa oleskeluluvan voimassaoloaikana. STTK katsoo myös, että perheenjäsenten oleskelulupaprosessin sujuvoittamista vastaavalla tavalla tulisi harkita osana hallituksen esitystä.

Taina Vallander
STTK ry

Ajankohtaista

1.2.2023

SuPer: Hoiva-avustajat toteuttavat lääkehoitoa ohi koulutuksensa, onko lääkehoidon toteutus turvallista?

Lue
1.2.2023

RIA ja RKL vaativat nopeaa reagointia uhkaavaan taantumaan

Lue
1.2.2023

Nolottaako kertoa, että särkee päätä?

Lue
31.1.2023

SAK, Akava ja STTK: Palveluita ja toimeentuloturvaa on kehitettävä kokonaisuutena

Lue
31.1.2023

Tehy: Hoiva-avustajat jakavat lainvastaisesti luvatta lääkkeitä – valvontaa tiukennettava, sanktiot tarpeen

Lue
31.1.2023

SuPerin Paavola: Lääkäri-sairaanhoitaja-lähihoitaja-työparimalli helpottaisi työvoimapulaa hyvinvointialueilla

Lue
30.1.2023

Kehysbudjetoinnin kehittäminen

Lue
30.1.2023

Muutosjohtamisen verkkokoulutus Mutsi aukeaa 30.1.2023 – työelämän kehittämistä yli liittorajojen

Lue