HE-luonnos esitykseksi laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain 56 § muuttamisesta

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Yleiset huomiot esityksen tavoitteista


STTK ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida luonnosta hallituksen esitykseksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain 56 § muuttamiseksi.

STTK pitää tärkeänä, että oleskelulupien nopeaa ja sujuvaa käsittelyä edistetään hallitusohjelman ja koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartan mukaisesti. Työ- ja osaamisperusteisen maahanmuuton sekä kolmansista maista saapuvien henkilöiden työmarkkinoille pääsyn edistäminen on STTK:n pitkäaikainen tavoite. STTK katsoo, että HE-luonnos tukee osaltaan näitä tavoitteita.

Kolmansista maista saapuvien tutkijoiden oleskeluluvan pidentäminen sekä oleskelulupaprosessin sujuvoittaminen tukee tutkijoiden maahan saapumista ja -asettumista. Esitys myös yhdenmukaistaa ja yhdenvertaistaa tutkijoiden kohtelua esimerkiksi korkeakouluopiskelijoiden ja muiden osaajien kanssa oleskelulupaprosessin osalta.

STTK huomauttaa, että valmistelussa tulisi kiinnittää huomiota tutkijoiden sujuvaan mahdollisuuteen liikkua myös EU- ja ETA-alueen sisällä tieteellisen työnsä puitteissa oleskeluluvan voimassaoloaikana. STTK katsoo myös, että perheenjäsenten oleskelulupaprosessin sujuvoittamista vastaavalla tavalla tulisi harkita osana hallituksen esitystä.

Taina Vallander
STTK ry

Ajankohtaista

29.9.2022

Juristi, hae meille töihin

Lue
29.9.2022

Tehy tyrmää vanhuspalvelulain mitoituksen lykkäämisen  

Lue
28.9.2022

SuPerin Paavola: Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole aikaa odottaa – hoitajamitoitusta ei saa lykätä

Lue
27.9.2022

Sannamari Mäkelä on STTK:n Vuoden työsuojeluvaltuutettu

Lue
27.9.2022

Pro hakee sopimusasiantuntijaa Helsinkiin ja Lahteen

Lue
26.9.2022

Työn tulevaisuus -tapahtuma Tennispalatsissa

Lue
23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue