HE-luonnos esitykseksi laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain 56 § muuttamisesta

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Yleiset huomiot esityksen tavoitteista


STTK ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida luonnosta hallituksen esitykseksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain 56 § muuttamiseksi.

STTK pitää tärkeänä, että oleskelulupien nopeaa ja sujuvaa käsittelyä edistetään hallitusohjelman ja koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartan mukaisesti. Työ- ja osaamisperusteisen maahanmuuton sekä kolmansista maista saapuvien henkilöiden työmarkkinoille pääsyn edistäminen on STTK:n pitkäaikainen tavoite. STTK katsoo, että HE-luonnos tukee osaltaan näitä tavoitteita.

Kolmansista maista saapuvien tutkijoiden oleskeluluvan pidentäminen sekä oleskelulupaprosessin sujuvoittaminen tukee tutkijoiden maahan saapumista ja -asettumista. Esitys myös yhdenmukaistaa ja yhdenvertaistaa tutkijoiden kohtelua esimerkiksi korkeakouluopiskelijoiden ja muiden osaajien kanssa oleskelulupaprosessin osalta.

STTK huomauttaa, että valmistelussa tulisi kiinnittää huomiota tutkijoiden sujuvaan mahdollisuuteen liikkua myös EU- ja ETA-alueen sisällä tieteellisen työnsä puitteissa oleskeluluvan voimassaoloaikana. STTK katsoo myös, että perheenjäsenten oleskelulupaprosessin sujuvoittamista vastaavalla tavalla tulisi harkita osana hallituksen esitystä.

Taina Vallander
STTK ry

Ajankohtaista

26.5.2023

Vapaan sivistystyön leikkaukset pahentaisivat osaajapulaa

Lue
26.5.2023

SuPer: Henkilöstömitoitus on yksi ratkaisu hoitajapulaan

Lue
26.5.2023

SuPer: Työnantajan toimet siirtävät lakon vaikutukset muihin kuin lakossa oleviin yksiköihin

Lue
26.5.2023

ETUC teki henkilövalintoja

Lue
26.5.2023

Jäsenkysely: Kolme neljästä yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelevistä pohtii työpaikan vaihtamista julkiselle puolelle, jos sektoreiden välinen palkkaero ei häviä

Lue
25.5.2023

STTK:n Palola ETUC:n kongressissa: Hybridikokoukset luovat laajat osallistumismahdollisuudet Euroopan ay-väelle

Lue
25.5.2023

Miksi ETUC on tärkeä STTK:laisille palkansaajille?

Lue
24.5.2023

STTK:n puheenjohtaja ETUC:n kongressissa: Vihreä siirtymä onnistuu, jos se koetaan oikeudenmukaiseksi

Lue