Järjestöt: Budjettiriihestä lisää tehoja Maahanmuuttoviraston lupakäsittelyyn

Akava, EK, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja STTK vauhdittaisivat uudistuksia Maahanmuuttoviraston rahoitukseen, prosesseihin, tietojärjestelmiin sekä myös automaattista päätöksentekoa koskevaan lainsäädäntöön.

Suomen hallitus on sitoutunut kolminkertaistamaan kansainvälisten opiskelijoiden määrän sekä kaksinkertaistamaan työperäisen maahanmuuton. Tämä tarkoittaa vastaavaa kasvua myös oleskelulupahakemusten käsittelymääriin. On selvää, että Maahanmuuttoviraston käsittelyaikoja on lyhennettävä ja toimintatehoa parannettava. Osaajapulan ratkaisemiseksi on vältettävä viimeiseen asti tilannetta, että Suomeen saapuvien ammattilaisten ja opiskelijoiden oleskelulupahakemukset jumiutuvat käsittelyjonoihin.

Akava, EK, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja STTK kannattavat ministeri Tuula Haataisen lupaamia uudistuksia, kuten erityisasiantuntijoiden pikakaistaa ja kansallista D-viisumia. Isona huolena on kuitenkin niiden viivästyminen. Siksi järjestöt peräävät budjettiriihestä päätöksiä, joilla varmistetaan ripeä toimeenpano:

  • Maahanmuuttoviraston perusrahoitus on saatava viimein kuntoon. Tällä hetkellä sen puutetta on kompensoitu määräaikaisilla henkilöstölisäyksillä. Määräaikaiset työsuhteet ja henkilöstön vaihtuvuus kuormittavat kohtuuttomasti viraston rekrytointia, perehdyttämistä ja johtamista. Nämäkin resurssit pitäisi voida käyttää perustehtävään.
  • Lupakäsittelyä on tehostettava ja nopeutettava siten, että virtaviivaistetaan hakumenettelyä ja lupakäsittelyä sekä uudistetaan tietojärjestelmä. Siihen on varattu rahaa EU:n elpymisvaroista, mutta järjestelmätukeen ja ohjelmistojen jatkokehittämiseen on varauduttava myös kansallisista varoista.
  • Edellä mainitut uudistukset edellyttävät valmistelutyötä paitsi Maahanmuuttovirastossa, myös erityisesti työ- ja elinkeino- sekä sisäministeriöissä, joissa on kohdennettava riittävät resurssit valmisteluun.
  • Niiden ohella ratkaisun avaimet ovat oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön työryhmillä, joiden tulisi vauhdittaa automaattisen päätöksenteon mahdollistavaa lainsäädäntöä.


Väestön ikääntymisen ja alhaisen syntyvyyden aiheuttama huoltosuhteen muutos johtaa työikäisen väestön vähenemiseen. Ikääntyneiden määrän kasvu puolestaan lisää työvoimatarvetta hoivapalveluissa. Kilpailu osaajista sekä työvoimapula edellyttävät uusia työntekijöitä. Kotimaisen työllisyysasteen nostamisen lisäksi tarvitsemme osaamisperusteista maahanmuuttoa: työntekijöitä sekä opiskelijoita, jotka kiinnittyvät Suomen työelämään täydentämään suomalaisia työmarkkinoita.

Lisätiedot:
Johtava asiantuntija Miika Sahamies, puh. 050 530 5366, etunimi.sukunimi@akava.fi 
Johtaja Taina Susiluoto, EK, puh. 050 331 9832, etunimi.sukunimi@ek.fi
Kehittämispäällikkö, Sirpa Sivonen, KT, puh. 050 571 8001, etunimi.sukunimi@kt.fi
Johtaja Taina Vallander, STKK, p. 040 1841 464, etunimi.sukunimi@sttk.fi

Akava
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
STTK

Ajankohtaista

17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue