Järjestöt: Budjettiriihestä lisää tehoja Maahanmuuttoviraston lupakäsittelyyn

Akava, EK, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja STTK vauhdittaisivat uudistuksia Maahanmuuttoviraston rahoitukseen, prosesseihin, tietojärjestelmiin sekä myös automaattista päätöksentekoa koskevaan lainsäädäntöön.

Nuori nainen kirjastossa

Suomen hallitus on sitoutunut kolminkertaistamaan kansainvälisten opiskelijoiden määrän sekä kaksinkertaistamaan työperäisen maahanmuuton. Tämä tarkoittaa vastaavaa kasvua myös oleskelulupahakemusten käsittelymääriin. On selvää, että Maahanmuuttoviraston käsittelyaikoja on lyhennettävä ja toimintatehoa parannettava. Osaajapulan ratkaisemiseksi on vältettävä viimeiseen asti tilannetta, että Suomeen saapuvien ammattilaisten ja opiskelijoiden oleskelulupahakemukset jumiutuvat käsittelyjonoihin.

Akava, EK, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja STTK kannattavat ministeri Tuula Haataisen lupaamia uudistuksia, kuten erityisasiantuntijoiden pikakaistaa ja kansallista D-viisumia. Isona huolena on kuitenkin niiden viivästyminen. Siksi järjestöt peräävät budjettiriihestä päätöksiä, joilla varmistetaan ripeä toimeenpano:

  • Maahanmuuttoviraston perusrahoitus on saatava viimein kuntoon. Tällä hetkellä sen puutetta on kompensoitu määräaikaisilla henkilöstölisäyksillä. Määräaikaiset työsuhteet ja henkilöstön vaihtuvuus kuormittavat kohtuuttomasti viraston rekrytointia, perehdyttämistä ja johtamista. Nämäkin resurssit pitäisi voida käyttää perustehtävään.
  • Lupakäsittelyä on tehostettava ja nopeutettava siten, että virtaviivaistetaan hakumenettelyä ja lupakäsittelyä sekä uudistetaan tietojärjestelmä. Siihen on varattu rahaa EU:n elpymisvaroista, mutta järjestelmätukeen ja ohjelmistojen jatkokehittämiseen on varauduttava myös kansallisista varoista.
  • Edellä mainitut uudistukset edellyttävät valmistelutyötä paitsi Maahanmuuttovirastossa, myös erityisesti työ- ja elinkeino- sekä sisäministeriöissä, joissa on kohdennettava riittävät resurssit valmisteluun.
  • Niiden ohella ratkaisun avaimet ovat oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön työryhmillä, joiden tulisi vauhdittaa automaattisen päätöksenteon mahdollistavaa lainsäädäntöä.


Väestön ikääntymisen ja alhaisen syntyvyyden aiheuttama huoltosuhteen muutos johtaa työikäisen väestön vähenemiseen. Ikääntyneiden määrän kasvu puolestaan lisää työvoimatarvetta hoivapalveluissa. Kilpailu osaajista sekä työvoimapula edellyttävät uusia työntekijöitä. Kotimaisen työllisyysasteen nostamisen lisäksi tarvitsemme osaamisperusteista maahanmuuttoa: työntekijöitä sekä opiskelijoita, jotka kiinnittyvät Suomen työelämään täydentämään suomalaisia työmarkkinoita.

Lisätiedot:
Johtava asiantuntija Miika Sahamies, puh. 050 530 5366, etunimi.sukunimi@akava.fi 
Johtaja Taina Susiluoto, EK, puh. 050 331 9832, etunimi.sukunimi@ek.fi
Kehittämispäällikkö, Sirpa Sivonen, KT, puh. 050 571 8001, etunimi.sukunimi@kt.fi
Johtaja Taina Vallander, STKK, p. 040 1841 464, etunimi.sukunimi@sttk.fi

Akava
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
STTK

Ajankohtaista

27.1.2022

STTK: Osaaminen on tulevan talouskasvun välttämätön kriittinen tekijä

Lue
26.1.2022

Alueet tarvitsevat toimivaa osaamisyhteistyötä

Lue
25.1.2022

Ammattiliitto Pro ja Toimihenkilöliitto ERTO: työnseisaus taloushallintoalalle

Lue
25.1.2022

Hiilineutraali tulevaisuus kuuluu myös työntekijöille

Lue
24.1.2022

RIA: Rakennusinsinöörien ja -arkkitehtien asiantuntemukselle kysyntää tulevaisuudessa

Lue
24.1.2022

Onko mitään, mitä muuttotappiokunta voi tehdä?

Lue
24.1.2022

Ammattiliitto Pro asettaa ylityökiellon UPM:n paperiteollisuuden toimihenkilöille

Lue
21.1.2022

Pienten kuntien tulevaisuus

Lue