Järjestöt: Budjettiriihestä lisää tehoja Maahanmuuttoviraston lupakäsittelyyn

Akava, EK, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja STTK vauhdittaisivat uudistuksia Maahanmuuttoviraston rahoitukseen, prosesseihin, tietojärjestelmiin sekä myös automaattista päätöksentekoa koskevaan lainsäädäntöön.

Nuori nainen kirjastossa

Suomen hallitus on sitoutunut kolminkertaistamaan kansainvälisten opiskelijoiden määrän sekä kaksinkertaistamaan työperäisen maahanmuuton. Tämä tarkoittaa vastaavaa kasvua myös oleskelulupahakemusten käsittelymääriin. On selvää, että Maahanmuuttoviraston käsittelyaikoja on lyhennettävä ja toimintatehoa parannettava. Osaajapulan ratkaisemiseksi on vältettävä viimeiseen asti tilannetta, että Suomeen saapuvien ammattilaisten ja opiskelijoiden oleskelulupahakemukset jumiutuvat käsittelyjonoihin.

Akava, EK, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja STTK kannattavat ministeri Tuula Haataisen lupaamia uudistuksia, kuten erityisasiantuntijoiden pikakaistaa ja kansallista D-viisumia. Isona huolena on kuitenkin niiden viivästyminen. Siksi järjestöt peräävät budjettiriihestä päätöksiä, joilla varmistetaan ripeä toimeenpano:

  • Maahanmuuttoviraston perusrahoitus on saatava viimein kuntoon. Tällä hetkellä sen puutetta on kompensoitu määräaikaisilla henkilöstölisäyksillä. Määräaikaiset työsuhteet ja henkilöstön vaihtuvuus kuormittavat kohtuuttomasti viraston rekrytointia, perehdyttämistä ja johtamista. Nämäkin resurssit pitäisi voida käyttää perustehtävään.
  • Lupakäsittelyä on tehostettava ja nopeutettava siten, että virtaviivaistetaan hakumenettelyä ja lupakäsittelyä sekä uudistetaan tietojärjestelmä. Siihen on varattu rahaa EU:n elpymisvaroista, mutta järjestelmätukeen ja ohjelmistojen jatkokehittämiseen on varauduttava myös kansallisista varoista.
  • Edellä mainitut uudistukset edellyttävät valmistelutyötä paitsi Maahanmuuttovirastossa, myös erityisesti työ- ja elinkeino- sekä sisäministeriöissä, joissa on kohdennettava riittävät resurssit valmisteluun.
  • Niiden ohella ratkaisun avaimet ovat oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön työryhmillä, joiden tulisi vauhdittaa automaattisen päätöksenteon mahdollistavaa lainsäädäntöä.


Väestön ikääntymisen ja alhaisen syntyvyyden aiheuttama huoltosuhteen muutos johtaa työikäisen väestön vähenemiseen. Ikääntyneiden määrän kasvu puolestaan lisää työvoimatarvetta hoivapalveluissa. Kilpailu osaajista sekä työvoimapula edellyttävät uusia työntekijöitä. Kotimaisen työllisyysasteen nostamisen lisäksi tarvitsemme osaamisperusteista maahanmuuttoa: työntekijöitä sekä opiskelijoita, jotka kiinnittyvät Suomen työelämään täydentämään suomalaisia työmarkkinoita.

Lisätiedot:
Johtava asiantuntija Miika Sahamies, puh. 050 530 5366, etunimi.sukunimi@akava.fi 
Johtaja Taina Susiluoto, EK, puh. 050 331 9832, etunimi.sukunimi@ek.fi
Kehittämispäällikkö, Sirpa Sivonen, KT, puh. 050 571 8001, etunimi.sukunimi@kt.fi
Johtaja Taina Vallander, STKK, p. 040 1841 464, etunimi.sukunimi@sttk.fi

Akava
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
STTK

Ajankohtaista

31.3.2023

Luottotieto- ja perintäalalle syntyi uusi työehtosopimus

Lue
31.3.2023

Ammattiliitto Pro hakee sopimusalavastaavaa vakuutusalalle

Lue
31.3.2023

SuPer on irtisanonut yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen päättymään 30.4.

Lue
31.3.2023

Keskustelu vihreästä siirtymästä kaipaa lisää Amerikkaa

Lue
31.3.2023

Yliopistojen uusi työehtosopimus on hyväksytty

Lue
30.3.2023

Palkka-avoimuusdirektiivi EU-parlamentissa maaliin – mikä muuttuu?

Lue
30.3.2023

Ammattiliitto Pron hallitus: Kiky-maksut palautettava työnantajan maksettavaksi

Lue
28.3.2023

Optikoiden uusi työehtosopimus on hyväksytty

Lue