EU:n sosiaalinen pilari askeleen lähempänä konkretiaa

Kirjoittaja:

Maria Häggman

kansainvälisten asioiden päällikkö

Profiili

Sosiaalisten oikeuksien toteutuminen Euroopassa on tärkeä osa pandemiasta elpymistä ja taloustaantumasta. Elvytyksen yhteydessä teemme myös siirtymää kohti ympäristön, talouden ja yhteiskunnan kannalta kestävää tulevaisuutta. Johdonmukaisen kehityksen ja demokratian turvaamiseksi on välttämätöntä, että siirtymä koetaan oikeudenmukaiseksi ja kansalaiset pysyvät muutoksessa mukana.

Euroopan sosiaalista hyvinvointia vahvistamaan luotu niin sanottu sosiaalisten oikeuksien pilari julkistettiin alun perin Göteborgin huippukokouksessa vuonna 2017. Se sisältää 20 periaatetta sosiaalisen Euroopan kehittämiseksi. Nykyinen komissio on etenemässä toteuttamisessa sanoista tekoihin ja on esitellyt konkreettisen toimenpide- ja lainsäädäntöohjelman pilarin tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Komissio esittää jäsenmaille kolmea yhteistä tavoitetta kuluvalle vuosikymmenelle. Ne ovat työllisyyden parantaminen, osaamisen kehittäminen sekä köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy. Tavoitteisiin liitetään suunnitelmassa konkreettiset mittarit, joiden kehitystä seurataan eurooppalaiseen talouden ohjausjaksoon liitetyn sosiaalisen pistekortin avulla.

Sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelma sisältää myös muita toimia ja lainsäädäntöaloitteita työelämän, tasa-arvon, osaamisen ja sosiaaliturvan osalta. Niiden joukossa ovat esimerkiksi ajankohtaiset direktiiviesitykset oikeudenmukaisista vähimmäispalkoista Euroopassa ja palkka-avoimuudesta.

Suunnitelmassa jäsenmaille määritellään yhteinen Euroopan laajuinen 78 prosentin työllisyystavoite. Se halutaan saavuttaa panostamalla erityisesti naisten ja nuorten työllisyyteen sekä vahvistamalla osaamista. Osaamista vahvistamalla varmistetaan, että tulevaisuuden työntekijöillä on riittävät edellytykset selviytyä työelämässä. Aikuisten digitaalisten perustaitojen parantamisen ja toisen asteen koulutuksen suorittaneiden määrän osalta asetetaan konkreettisia tavoitteita. 60 prosenttia aikuisväestöstä tulisi saada osallistumaan koulutukseen vuosittain.

Komissio haluaa myös sitouttaa jäsenmaat köyhyyden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn sekä lapsiköyhyyden vähentämiseen. Köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa olevien EU-kansalaisten määrää halutaan pienentää vähintään 15 miljoonalla henkilöllä vuosikymmenen loppuun mennessä.

Uusi järjestelmä tukemaan työllisyyttä

Osana sosiaalisten oikeuksien toimintasuunnitelmaa komissio julkaisi myös suosituksen työllisyyden aktiivisesta tukemisesta Covid-19-kriisin jälkeen koko Euroopassa. Suositus on nimetty EASE-järjestelmäksi. Se sisältää käytännön ohjeita jäsenmaille työllisyyttä tukeviksi politiikkatoimiksi.

Ohjeisiin kytketään myös erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, kuten EU:n elpymis- ja palautumistukiväline ja sosiaalirahasto plus. Ohjelman tarkoitus on auttaa jäsenmaita siirtymään koronakriisissä käytetyistä työllisyyttä tukevista toimista uuteen, työllisyyttä edistävään kasvuun. Käytännössä jäsenmaita pyydetään laatimaan suunnitelma, jonka pitäisi sisältää palkkauskannustimia ja yritystukea, panostuksia osaamiseen ja uudelleenkoulutukseen sekä työvoimapalvelujen tukemista. Erityisesti suunnitelmassa pitäisi panostaa nuoriin ja pandemiassa eniten kärsineisiin sektoreihin.

Eurooppa neuvoston nykyinen puheenjohtajamaa Portugali järjestää toukokuussa jatkoa vuonna 2017 Göteborgissa pidetylle sosiaalisten oikeuksien huippukokoukselle. Jäsenmaiden on tarkoitus siellä linjata, miten pandemian jälkeistä elvytystä voidaan vahvistaa sosiaalisilla toimilla ja oikeudenmukaisella siirtymällä vihreään talouteen. Kokous on jäsenmaille näytön paikka. Konkreettiset yhteiset linjaukset edellyttävät niiltä vahvaa sitoutumista Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden kehittämiseen.

Maria Häggman
Kirjoittaja on STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö.

Ajankohtaista

28.9.2022

SuPerin Paavola: Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole aikaa odottaa – hoitajamitoitusta ei saa lykätä

Lue
27.9.2022

Sannamari Mäkelä on STTK:n Vuoden työsuojeluvaltuutettu

Lue
27.9.2022

Pro hakee sopimusasiantuntijaa Helsinkiin ja Lahteen

Lue
26.9.2022

Työn tulevaisuus -tapahtuma Tennispalatsissa

Lue
23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue
21.9.2022

SuPerin Paavola: Valtion on tuettava myös lähihoitajien osaamisen varmistamista ja korvattava työelämässä oppimisen kustannukset työpaikoille

Lue
20.9.2022

SuPerin Paavola: Pakkolaki ei poista hoitajapulaa mutta teki päättäjille selväksi miten tärkeää työtä hoitajat tekevät

Lue