Q&A: Uudet eläkelajit

Kirjoittaja:

Samppa Koskela

juristi, sosiaaliturvalainsäädäntö

Profiili
Eläkeläiset

Olemme keränneet tähän Q&A-tietopakettiin keskeisiä eläkkeisiin liittyviä kysymyksiä. Kysymyksiin vastasi STTK:n lakimies Samppa Koskela.

Mitä osittainen varhennettu vanhuuseläke tarkoittaa?

Osittainen varhennettu vanhuuseläke on vuoden 2017 eläkeuudistuksessa tullut uusi eläkelaji, joka korvasi osa-aikaeläkkeen. Vanhuuseläkkeen voi halutessaan ottaa osittaisena maksuun jo 61-vuotiaana. Vuonna 1964 syntyneillä raja tulee nousemaan 62 ikävuoteen ja vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä alaikäraja sopeutetaan elinajanodotteen muutokseen.

Kuinka paljon eläkettä voi ottaa varhennetusti maksuun?

Maksuun voi ottaa joko 25 tai 50 prosenttia edellisen vuoden loppuun mennessä ansaitusta eläkkeestäsi. Prosenttiosuutta voi muuttaa eläkkeen aikana kerran 25 prosentista 50 prosenttiin. Muita muutoksia prosenttiosuuteen ei voi tehdä.

Mikä vaikutus eläkkeen varhennetulla nostamisella on vanhuuseläkkeeseen?

Jos osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirrytään ennen omaan varsinaista vanhuuseläkeikää, maksettavaan eläkkeen osaan tehdään varhennusvähennys. Vähennys on 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta ennen oman ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää. Vähennys on pysyvä, eli se jää eläkkeeseen koko loppuelämäksi.

Esimerkki: jos henkilö ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen kaksi vuotta ennen omaa varsinaista vanhuuseläkeikää, varhennusvähennys on yhteensä 9,6 prosenttia.

Mitä jos otan osittaisen vanhuuseläkkeen alimman vanhuuseläkeiän täyttymisen jälkeen?

Jos osittainen vanhuuseläke alkaa oman varsinaisen vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen, eläkkeeseen tehdään lykkäyskorotus. Korostus on 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkkeen alkamisaikaa lykätään alimman vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen.

Vaikuttaako elinaikakerroin osittaiseen vanhuuseläkkeeseen?

Eläketurvaa sopeutetaan elinaikakertoimella odotettavissa olevaan eliniän muutokseen. Elinaikakerrointa sovelletaan myös osittaiseen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen.

Voinko työskennellä kokoaikaisesti osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aikana?

Voit siirtyä osittaiselle vanhuuseläkkeelle, vaikka jatkaisit työssäsi entiseen tapaan tai lopettaisit työnteon kokonaan. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei rajoita työntekoa eikä tähän liity työaika- tai palkkaseurantaa. Osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirtymisestä ei tarvitse myöskään ilmoittaa työnantajalle.

Karttuuko minulle eläkettä työskennellessäni osittaisen vanhuuseläkkeen aikana?

Osittaisen vanhuuseläkkeen aikainen työnteko kartuttaa uutta eläkettä normaalisti.

Mitä jos haluan lyhentää työaikaani siirtyessäni osittaiselle vanhuuseläkkeelle?

Työajan lyhentämisestä on sovittava työnantajan kanssa. Työnantajan on kuitenkin ensisijaisesti järjestettävä työt niin, että voit tehdä osa-aikatyötä. Työajan lyhentäminen toteutetaan työnantajan ja työntekijän sopimalla tavalla ottaen huomioon työntekijän tarpeet sekä tuotanto- ja palvelutoiminta.

Voinko peruuttaa osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeeni?

Tämä voidaan peruuttaa kolmen kuukauden kuluessa eläkkeen myöntämistä koskevan päätöksen antamisesta.

Mitä työuraeläke tarkoittaa?

Työuraeläke on vähintään 63-vuotiaille työntekijöille suunnattu uusi eläkelaji, joka mahdollistaa pitkän ja raskaan työuran tehneelle eläkkeelle siirtymisen ennen alinta vanhuuseläkeikää.

Koska voin saada työuraeläkettä?

Jos olet vähintään 63-vuotias ja sinulla on takana vähintään 38 vuoden pituinen työura rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä. Lisäksi edellytetään, että työkykysi on heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi.

Millainen työskentely huomioidaan työuraeläkkeessä?

Tässä huomioidaan työskentely työeläkevakuutetussa työssä, joka on ollut rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaa. Työskentelyajaksi huomioidaan kuitenkin myös mahdolliset äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet enintään kolmen vuoden ajalta. Lisäksi 38 vuoden työuraan luetaan vähäiset poissaolojaksot sairauden tai lomautuksen vuoksi sekä tilapäinen työttömyys.
Työn rasittuneisuutta ja kuluneisuutta koskeva arviointi tehdään laissa määriteltyjen objektiivisten tekijöiden perusteella. Kriteereissä on huomioitu sekä fysikaalisia että psykososiaalisia tekijöitä.

Mikä on työuraeläkkeen määrä?

Työuraeläkkeen määrä on työuraeläkkeen alkamiseen mennessä ansaittu eläke. Taso on hieman matalampi kuin työkyvyttömyyseläkkeessä, koska työuraeläkkeeseen ei sisälly tulevan ajan eläkeosuutta.

Miten työuraeläke eroa työkyvyttömyyseläkkeestä?

Työuraeläke on määrältään hieman pienempi kuin työkyvyttömyyseläke, mutta työkyvyn heikentymistä koskevat edellytykset ovat lievemmät. Työuraeläkkeessä ei edellytetä, että henkilön työkyky olisi heikentynyt vähintään 40 tai 60 prosentilla kuten työkyvyttömyyseläkkeissä. Työuraeläkkeessä ei myöskään edellytetä vähintään vuoden yhtäjaksoista työkyvyn heikentymistä eikä sairauspäivärahan ensisijaisuutta.

Miten työuraeläkettä haetaan?

Työuraeläkettä haetaan eläkelaitoksesta hakemuksella, johon tulee liittää tarvittavat työterveyshuollon lausunnot sekä työnantajan kuvaus työstä. Työuraeläkettä on haettava viimeistään vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Työuraeläkkeestä voi saada myös ennakkopäätöksen, joka on voimassa 6 kuukautta.

Testaa nyt eläketietämyksesi Oletko eläketietäjä -visassamme!

***

Palola: Eläkejärjestelmän kehittämisen ydin on nuorten eläkelupauksen varmistaminen

Ajankohtaista

15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue
12.6.2024

Isot säästöt Kelan toimintakuluihin – Lakimuutokset tuovat lisätöitä mutta väki vähenee

Lue
12.6.2024

Suomen sijoitus työelämän oikeuksien rankingissa laskenut

Lue