Samppa Koskela

juristi, sosiaaliturvalainsäädäntö

Eläke- ja sosiaaliturva-asioista, erityisesti työttömyysturvasta vastaava asiantuntija.

Eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistukset vuosina 2024-2027

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Esityksessä ehdotetaan, että tiettyihin kansaneläke- ja elinkustannusindeksiin sidottuihin etuuksiin ja etuuslakien rahamääriin ei... Lue lisää

STTK ei hyväksy heikennyksiä työttömyysturvaan

STTK on antanut lausunnon hallituksen esitykseen työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. STTK ei hyväksy mitään heikennyksiä työttömyysturvaan.... Lue lisää

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Lausuttavaa palkansaajan työssäoloehdon pidentämistä koskevasta muutoksesta?(TTL 5 luku) STTK ei hyväksy ja vastustaa... Lue lisää

Ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttaminen

STTK:n lausunto oikeusministeriölle Esityksessä ehdotetaan pysyvää tasokorotusta suojaosuuteen. Tasokorotus vastaisi vuonna 2023 voimassa olevaa korotusta. STTK ry kannattaa... Lue lisää

Eihän kaveria saa jättää?

Hallitusohjelman sosiaaliturvakirjauksiin tarkemmin perehtyessä alkaa kylmätä. Se ei johdu hiipivästä syysilmasta, vaan säästötoimien mittaluokasta. Leikkauslista on pitkä. Ansiopäivärahaan... Lue lisää

Arviomuistio yritystietojen yleisöjulkisuuden lisäämistä

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- ja elinkeinoministeriön arviomuistio yritystietojen yleisöjulkisuuden lisäämisen edellyttämistä lainsäädännön muutostarpeista. Arviomuistiossa ehdotetaan yritystietojen... Lue lisää