Vuorotteluvapaan ehdot muuttuvat syksyllä

Vuorotteluvapaa

Kolmikantainen työryhmä on päässyt sopuun vuorotteluvapaan ehtoihin liittyvistä muutoksista. Muutokset astunevat voimaan syksyllä 2014.

Jatkossa vuorotteluvapaalle lähtevän työhistorian pitää olla vähintään 16 vuotta. Yläikäraja vapaalle jäävälle on kolme vuotta ennen eläkeiän alarajaa.

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään sata, mutta enintään 360 päivää.

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään sata, mutta enintään 360 päivää. Jaksotus on mahdollista kahden vuoden sisällä.

Sijaisen työttömyysedellytykset muuttuvat siten, että jatkossa sijaiselta edellytetään yhteensä 14 kuukauden aikana vähintään 90 päivän työttömyysjaksoa. ”Ohituskaista” on jatkossa alle 25-vuotiailla, alle 30-vuotiailla vastavalmistuneilla sekä yli 55-vuotiailla. Heidän osaltaan vuorotteluvapaasijaisen ehdot säilyvät ennallaan eli sijaisuuteen riittää yksikin työttömyyspäivä.

Uusien ehtojen vaikutuksia ja siihen liittyvien tavoitteiden toteutumista seurataan kahden vuoden kuluttua uuden järjestelmän voimaantulosta. Vuorotteluvapaaseen noudatetaan nykyisiä ehtoja,
mikäli vuorotteluvapaasopimus on tehty muutosten voimaantuloa ja vapaa alkaa
viimeistään 31.12.2014. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan syyskuussa 2014.

Vuorotteluvapaa säilyy aitona vaihtoehtona sitä harkitseville

STTK:n edunvalvontajohtaja Minna Helle sanoo, että ratkaisu ei ole STTK:lle helppo. Hän pitää kuitenkin hyvänä sitä, että vuorotteluvapaajärjestelmä säilyy, sillä lähtökohta hallituksen puolelta oli lakkauttaa järjestelmä kokonaan.
– Vuorotteluvapaa myös säilyy aitona vaihtoehtona sitä harkitseville. Korvaustaso ei heikkene ja ohituskaistat auttavat esimerkiksi nuoria pääsemään työn syrjästä kiinni nopeasti, Minna Helle arvioi.
– Mutta uusi malli voi vaikeuttaa sijaisten löytymistä esimerkiksi terveydenhuolto- ja sosiaalialalla, jotka ovat STTK-laisia aloja ja joilla vuorotteluvapaata paljon käytetään. Toivon, että kahden vuoden seurantajakso osoittaa muutosten mahdolliset vaikutukset eli sen, onko aloja, joilla vuorotteluvapaan käyttö vaikeutuu tai tulee jopa mahdottomaksi.

STTK:n hallitus käsitteli vuorotteluvapaa-asiaa 12. maaliskuuta ja hyväksyi siihen esitetyt muutokset.

Artikkelia on korjattu 16.3.2014.

***

Vuorotteluvapaan kujanjuoksu

Ajankohtaista

15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue
12.6.2024

Isot säästöt Kelan toimintakuluihin – Lakimuutokset tuovat lisätöitä mutta väki vähenee

Lue
12.6.2024

Suomen sijoitus työelämän oikeuksien rankingissa laskenut

Lue