Vuorotteluvapaan ehdot muuttuvat syksyllä

Vuorotteluvapaa

Kolmikantainen työryhmä on päässyt sopuun vuorotteluvapaan ehtoihin liittyvistä muutoksista. Muutokset astunevat voimaan syksyllä 2014.

Jatkossa vuorotteluvapaalle lähtevän työhistorian pitää olla vähintään 16 vuotta. Yläikäraja vapaalle jäävälle on kolme vuotta ennen eläkeiän alarajaa.

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään sata, mutta enintään 360 päivää.

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään sata, mutta enintään 360 päivää. Jaksotus on mahdollista kahden vuoden sisällä.

Sijaisen työttömyysedellytykset muuttuvat siten, että jatkossa sijaiselta edellytetään yhteensä 14 kuukauden aikana vähintään 90 päivän työttömyysjaksoa. ”Ohituskaista” on jatkossa alle 25-vuotiailla, alle 30-vuotiailla vastavalmistuneilla sekä yli 55-vuotiailla. Heidän osaltaan vuorotteluvapaasijaisen ehdot säilyvät ennallaan eli sijaisuuteen riittää yksikin työttömyyspäivä.

Uusien ehtojen vaikutuksia ja siihen liittyvien tavoitteiden toteutumista seurataan kahden vuoden kuluttua uuden järjestelmän voimaantulosta. Vuorotteluvapaaseen noudatetaan nykyisiä ehtoja,
mikäli vuorotteluvapaasopimus on tehty muutosten voimaantuloa ja vapaa alkaa
viimeistään 31.12.2014. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan syyskuussa 2014.

Vuorotteluvapaa säilyy aitona vaihtoehtona sitä harkitseville

STTK:n edunvalvontajohtaja Minna Helle sanoo, että ratkaisu ei ole STTK:lle helppo. Hän pitää kuitenkin hyvänä sitä, että vuorotteluvapaajärjestelmä säilyy, sillä lähtökohta hallituksen puolelta oli lakkauttaa järjestelmä kokonaan.
– Vuorotteluvapaa myös säilyy aitona vaihtoehtona sitä harkitseville. Korvaustaso ei heikkene ja ohituskaistat auttavat esimerkiksi nuoria pääsemään työn syrjästä kiinni nopeasti, Minna Helle arvioi.
– Mutta uusi malli voi vaikeuttaa sijaisten löytymistä esimerkiksi terveydenhuolto- ja sosiaalialalla, jotka ovat STTK-laisia aloja ja joilla vuorotteluvapaata paljon käytetään. Toivon, että kahden vuoden seurantajakso osoittaa muutosten mahdolliset vaikutukset eli sen, onko aloja, joilla vuorotteluvapaan käyttö vaikeutuu tai tulee jopa mahdottomaksi.

STTK:n hallitus käsitteli vuorotteluvapaa-asiaa 12. maaliskuuta ja hyväksyi siihen esitetyt muutokset.

Artikkelia on korjattu 16.3.2014.

***

Vuorotteluvapaan kujanjuoksu

Ajankohtaista

2.2.2023

Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Lue
2.2.2023

Jyty: Palkkatasa-arvoa on edistettävä työehtosopimuksilla

Lue
2.2.2023

STTK kannattaa samapalkkaisuusohjelman kokonaisarvioinnin suosituksia

Lue
1.2.2023

SuPer: Hoiva-avustajat toteuttavat lääkehoitoa ohi koulutuksensa, onko lääkehoidon toteutus turvallista?

Lue
1.2.2023

RIA ja RKL vaativat nopeaa reagointia uhkaavaan taantumaan

Lue
1.2.2023

Nolottaako kertoa, että särkee päätä?

Lue
31.1.2023

SAK, Akava ja STTK: Palveluita ja toimeentuloturvaa on kehitettävä kokonaisuutena

Lue
31.1.2023

Tehy: Hoiva-avustajat jakavat lainvastaisesti luvatta lääkkeitä – valvontaa tiukennettava, sanktiot tarpeen

Lue