Mikko Valtonen: Korkeakoulujen harhaanjohtava markkinointi käy kalliiksi nuorelle ja yhteiskunnalle

Korkeakoulu

Korkeakoulujen yhteyshaku on käynnistynyt ja jatkuu 1.4. saakka. Samalla korkeakoulut ovat käynnistäneet omia markkinointikampanjoitaan uusien opiskelijoiden houkuttelemiseksi.

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajan Mikko Valtosen mielestä osalla korkeakouluista markkinointi on lipsahtanut pahasti epäolennaisen puolelle.
– Onko korkeakoulujen markkinointi sisällöllisesti kohdallaan, kun koulua mainostavat sketsi-hahmot ja mainoslauseina käytetään viihdeohjelmista tuttuja hokemia, Valtonen kysyy.

– Todenmukaista kuvaa opintojen sisällöstä ei viihteellisten kampanjoiden kautta saa ja tämä on tulevien opintojen kannalta iso ongelma. Nuoren tärkeää valintaa pitäisi ohjata selkein tiedoin mahdollisesta tulevasta oppilaitoksesta ja sen tarjoamista kursseista.

Panostusten pitäisi olla aivan muualla, esimerkiksi opetuksen laadun turvaamisessa.

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja ihmettelee korkeakoulujen rahankäyttöä.
– Korkeakoulujen rahoitusta supistetaan rajusti ja esimerkiksi ammattikorkeakouluilta leikataan 20 prosenttia. Miten kouluilla voi samanaikaisesti olla rahaa viihteellisiin ja ylipäätään massiivisiin markkinointiponnistuksiin. Panostusten pitäisi olla aivan muualla, esimerkiksi opetuksen laadun turvaamisessa. Suomi tarvitsee ammattitaitoisia osaajia työelämään ja heitä syntyy vain laadukkaan koulutuksen kautta, Valtonen painottaa.

Korkeakoulujen viestittävä olennaisista asioista opiskelijalle

Valtosen mielestä väärillä mielikuvilla voi olla arvaamattomat seuraukset paitsi nuoren itsensä, myös yhteiskunnan kannalta.

– Harhaanjohtavat mielikuvat ja niiden kautta syntyvät suuret odotukset voivat johtaa vakaviin seurauksiin. Pahimmillaan opiskelija keskeyttää opintonsa, vaihtaa tyytymättömänä alaa ja menettää opiskelumotivaationsa. Opiskelu ja työelämään siirtyminen pitkittyvät. Vastoinkäymiset voivat myös johtaa nuoren syrjäytymiseen. Tähän ei yhteiskunnalla ole varaa.

Valtonen toivoo, että korkeakoulut keskittyisivät viestimään olennaisesta.
– Korkeakoulujen pitäisi kyetä viestimään opintoja suunnittelevalle nuorelle ainakin se, mitä koulutusta on tarjolla, millaista opiskelu kyseisellä alalla on, mikä on tutkinnon sisältö ja mitä ammatillisia vaihtoehtoja tutkinnon jälkeen on tarjolla. On myös tärkeää kertoa opintoihin liittyvistä tukipalveluista kuten opiskeluterveydenhuollosta, kansainvälisistä palveluista, it-palveluista sekä opintotoimiston palveluista.

Lisätietoja: STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Mikko Valtonen, p. 040-548 7938

***

Tervetuloa työelämään- palvelu

Ajankohtaista

28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue
23.2.2024

Lausuntovalmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Lue
22.2.2024

SuPerin Paavola: Hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa on oltava mahdollisuus kilpailla palkoilla työvoiman saatavuudesta

Lue
21.2.2024

Hallituksen leikkaukset alentavat toimeentuloa jopa noin 20 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille

Lue
21.2.2024

Lausunto syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lue