Mikko Valtonen: Korkeakoulujen harhaanjohtava markkinointi käy kalliiksi nuorelle ja yhteiskunnalle

Korkeakoulu

Korkeakoulujen yhteyshaku on käynnistynyt ja jatkuu 1.4. saakka. Samalla korkeakoulut ovat käynnistäneet omia markkinointikampanjoitaan uusien opiskelijoiden houkuttelemiseksi.

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajan Mikko Valtosen mielestä osalla korkeakouluista markkinointi on lipsahtanut pahasti epäolennaisen puolelle.
– Onko korkeakoulujen markkinointi sisällöllisesti kohdallaan, kun koulua mainostavat sketsi-hahmot ja mainoslauseina käytetään viihdeohjelmista tuttuja hokemia, Valtonen kysyy.

– Todenmukaista kuvaa opintojen sisällöstä ei viihteellisten kampanjoiden kautta saa ja tämä on tulevien opintojen kannalta iso ongelma. Nuoren tärkeää valintaa pitäisi ohjata selkein tiedoin mahdollisesta tulevasta oppilaitoksesta ja sen tarjoamista kursseista.

Panostusten pitäisi olla aivan muualla, esimerkiksi opetuksen laadun turvaamisessa.

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja ihmettelee korkeakoulujen rahankäyttöä.
– Korkeakoulujen rahoitusta supistetaan rajusti ja esimerkiksi ammattikorkeakouluilta leikataan 20 prosenttia. Miten kouluilla voi samanaikaisesti olla rahaa viihteellisiin ja ylipäätään massiivisiin markkinointiponnistuksiin. Panostusten pitäisi olla aivan muualla, esimerkiksi opetuksen laadun turvaamisessa. Suomi tarvitsee ammattitaitoisia osaajia työelämään ja heitä syntyy vain laadukkaan koulutuksen kautta, Valtonen painottaa.

Korkeakoulujen viestittävä olennaisista asioista opiskelijalle

Valtosen mielestä väärillä mielikuvilla voi olla arvaamattomat seuraukset paitsi nuoren itsensä, myös yhteiskunnan kannalta.

– Harhaanjohtavat mielikuvat ja niiden kautta syntyvät suuret odotukset voivat johtaa vakaviin seurauksiin. Pahimmillaan opiskelija keskeyttää opintonsa, vaihtaa tyytymättömänä alaa ja menettää opiskelumotivaationsa. Opiskelu ja työelämään siirtyminen pitkittyvät. Vastoinkäymiset voivat myös johtaa nuoren syrjäytymiseen. Tähän ei yhteiskunnalla ole varaa.

Valtonen toivoo, että korkeakoulut keskittyisivät viestimään olennaisesta.
– Korkeakoulujen pitäisi kyetä viestimään opintoja suunnittelevalle nuorelle ainakin se, mitä koulutusta on tarjolla, millaista opiskelu kyseisellä alalla on, mikä on tutkinnon sisältö ja mitä ammatillisia vaihtoehtoja tutkinnon jälkeen on tarjolla. On myös tärkeää kertoa opintoihin liittyvistä tukipalveluista kuten opiskeluterveydenhuollosta, kansainvälisistä palveluista, it-palveluista sekä opintotoimiston palveluista.

Lisätietoja: STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Mikko Valtonen, p. 040-548 7938

***

Tervetuloa työelämään- palvelu

Ajankohtaista

7.6.2023

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpanosta ja Tullin hallinnosta annetun lain muuttamiseksi

Lue
7.6.2023

STTK:n ja Arenen viesti tulevalle hallitukselle:Suomi tarvitsee ammattikorkeakoulujen ja sieltä valmistuneiden osaamista

Lue
6.6.2023

Yhdenvertaisuuden juhlaa – Pride-kuukausi käynnistyi

Lue
6.6.2023

Kannanotto: Lukukausimaksujen täyskatteellistaminen vähentäisi kansainvälisten osaajien määrää Suomessa

Lue
5.6.2023

Ammattiliitto Pron selvitys: UPM jatkaa ala-arvoista henkilöstöpolitiikkaansa

Lue
5.6.2023

Ei joukkopakoa Suomesta

Lue
2.6.2023

Ay-maksujen verovähennys on säilytettävä

Lue
2.6.2023

Tehyn Rytkönen: Kaikilla oikeus turvalliseen aborttiin, ammattilainen ei voi valita asiakkaitaan

Lue