Lausunto

Lausunto

Työeläkelainsäädännön ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttaminen

Samppa Koskela | 10.8.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle STTK on osallistunut esityksen valmisteluun sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä. STTK:lla ei ole esitykseen... Lue lisää

Lausunto

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpanosta ja Tullin hallinnosta annetun lain muuttamiseksi

Jaakko Haikonen | 7.6.2023

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle EU:n hiilirajamekanismin tavoitteena on kohdistaa sekä EU:ssa valmistetuille tuotteille että kolmannesta maasta tuoduille... Lue lisää

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain, lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain ja vakuutuskassalain voimaanpanosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 16 luvun 1 §:n muuttamisesta

Samppa Koskela | 26.5.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle STTK ry:llä ei ole hallituksen esitykseen huomautettavaa. Samppa KoskelaSTTK ry

Lausunto

Arviomuistio pienriitamenettelystä

Inka Douglas | 27.4.2023

STTK:n lausunto oikeusministeriölle Arviomuistio on valmisteltu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena toimivat oikeusprosessit ja oikeusturva. Päämäärä kattaa... Lue lisää

Lausunto

Arviomuistiot päästökauppadirektiivin toimeenpanosta

Jaakko Haikonen | 27.4.2023

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Arviomuistio päästökauppadirektiivin toimeenpanosta – Meriliikenteen sisällyttäminen päästökauppaan Arviomuistio koskee meriliikenteen liittämistä päästökauppaan, meriliikenteen... Lue lisää

Lausunto

Lausunto naisten urakehityksen haasteista listayhtiöiden hallitus- ja johtoryhmätehtävissä ja sukupuolten tasa-arvoisesta edustuksesta pörssiyhtiöiden hallituksissa

Katariina Sahlberg | 21.4.2023

STTK:n lausunto oikeusministeriölle Hankkeessa selvitettiin syitä, jotka vaikuttavat naisten valitsemiseen, edistävät tai estävät naisten rekrytointia listayhtiöiden hallituksiin ja... Lue lisää

Lausunto

Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK, Akava ja STTK lausunto muistiosta”Matalan kynnyksen ratkaisumekanismi työsuhteen ja yrittäjyyden rajanvetotilanteisiin”

Inka Douglas | 31.3.2023

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK pitävät erittäin tärkeänä, että matalan kynnyksen oikeussuojakeinojen valmistelu jatkuu seuraavalla hallituskaudella. Inka DouglasSTTK... Lue lisää

Lausunto

Lausunto STM:n muistiosta tartuntatautitoimijoiden ja viranomaisten esittämistä lainsäädännön kehittämistarpeista

Ida Nummelin | 17.3.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoa muistiosta, jossa kuvataan tartuntatautilain kehittämistarpeita. Muistioon on koottu... Lue lisää

Lausunto

Lausunto: Kasvutyöryhmä

Patrizio Lainà | 20.2.2023

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle Millä konkreettisilla toimenpiteillä voitaisiin vauhdittaa talouskasvua kestävällä ja julkista taloutta vahvistavalla tavalla? Esitelkää kolme vaikuttavinta... Lue lisää