Lausunto

Lausunto

Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden sekä imettävien työntekijöiden suojeleminen työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä

Ida Nummelin | 13.9.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle EU:n syöpädirektiivin päivityksen yhteydessä lisääntymisterveyttä koskevaan valtioneuvostonasetukseen on tullut päivitystarpeita, ja nämä tarpeet... Lue lisää

Lausunto

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuudet ja kuntoutusrahaetuudet

Ida Nummelin | 13.9.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Esityksessä ehdotetaan, että Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista jakuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisten nuorten kuntoutusrahan ja ammatillisen... Lue lisää

Lausunto

Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Tom-Henrik Sirviö | 12.9.2023

STTK:n lausunto valtioneuvoston kanslialle STTK kannattaa tutkimus- ja innovaationeuvoston roolin ja resurssien vahvistamista. Tämä on linjassa parlamentaarisen TKI-työryhmän... Lue lisää

Lausunto

Lausunto vapaasta sivistystyöstä

Riina Nousiainen | 11.9.2023

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 13 § STTK katsoo, että opintokeskusten tulee voida jatkossakin ilmoittaa... Lue lisää

Lausunto

Ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttaminen

Samppa Koskela | 5.9.2023

STTK:n lausunto oikeusministeriölle Esityksessä ehdotetaan pysyvää tasokorotusta suojaosuuteen. Tasokorotus vastaisi vuonna 2023 voimassa olevaa korotusta. STTK ry kannattaa... Lue lisää

Lausunto

Lähetetyt työntekijät

Inka Douglas | 5.9.2023

Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n ja STTK:n yhteinen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta. 7 § (Ilmoitus... Lue lisää

Lausunto

Arviomuistio yritystietojen yleisöjulkisuuden lisäämistä

Samppa Koskela | 1.9.2023

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- ja elinkeinoministeriön arviomuistio yritystietojen yleisöjulkisuuden lisäämisen edellyttämistä lainsäädännön muutostarpeista. Arviomuistiossa ehdotetaan yritystietojen... Lue lisää

Lausunto

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen pandemiavalmius-suunnitelma

Ida Nummelin | 30.8.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Ovatko säädöspohja, toimijat ja pandemian hallinnan eri osa-alueet huomioitu suunnitelmassa riittävällä tavalla? STTK... Lue lisää

Lausunto

Hallituksen tiedonanto eduskunnalle yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Taina Vallander | 11.8.2023

Kysymys 1. Mitkä ovat mielestänne Yhdenvertainen Suomi -ohjelman kolme keskeisintä tavoitetta, joihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota? Kaikki ohjelmassa... Lue lisää