Lausunto vuoden 2024 talousarvioesitykseen liittyvistä ehdotuksista

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle

Työtulovähennyksen ikään perustuvan enimmäismäärän muuttaminen

Työllisyysasteen nostaminen pohjoismaiselle tasolle on tärkeää julkisen talouden kestävyyden lisäämiseksi. Ikääntyneiden työssä pysymistä ja työhön pääsemistä on kannattavaa tukea verotuksen kautta. Hallituksen esityksessä esitetään poistettavaksi ikään liittyvä ylimääräinen työtulovähennys alle 65-vuotiailta ja samalla vähennyksen kaksinkertaistamista yli 65-vuotiaiden osalta. Hallituksen esitys kannustaa eläkeiän ylittäneitä osallistumaan työmarkkinoille silloin kun henkilöllä on työkyky kunnossa ja halu työskennellä. STTK tukee tehtyä esitystä.

Asunnon ja työpaikan välisiä matkoja koskevan verovähennyksen omavastuun korottaminen 

Asunnon ja työn välisten matkojen kustannusten tulisi olla täysimääräisesti verotuksessa vähennyskelpoisia. Hallituksen esitys nykyisen omavastuuosuuden korottamisesta 750 eurosta 900 ei ole työn tekemisen kannustavuuden näkökulmasta kannatettavaa. Esitys myös leikkaisi palkansaajien jo muutenkin heikentynyttä ostovoimaa. STTK ei kannata asunnon ja työmatkojen verovähennyksen omavastuun korottamista.

Ulkomaisten avainhenkilöiden lähdeverotuksen alaisen työskentelyajan pidentäminen 4 vuodesta 7 vuoteen

Ulkomaisten osaajien houkuttelu Suomeen on tärkeä tavoite, jotta saadaan osaavaa työvoimaa vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Nykyinen neljän vuoden aika lähdeverolle on kuitenkin ollut riittävän pitkä, että ulkomaisia avainhenkilöitä on saatu houkuteltua Suomeen. Kahdenlaisen verojärjestelmän luominen ei pitkällä aikavälillä kestävää, jos suomalaiset avainhenkilöt maksavat ansiotuloistaan progressiivista tuloveroa ja ulkomaista tulleet suhteellista lähdeveroa.

STTK ei näe tarpeellisena ulkomaisten avainhenkilöiden lähdeverotuksen ajan jatkamista 4 vuodesta 7 vuoteen.

Seppo Nevalainen
STTK ry

Ajankohtaista

17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue