Sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinta v. 2024

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Asetusluonnoksessa ehdotetaan sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen enimmäishintojen korottamista vastaamaan ajantasaista kustannustasoa ja kustannuskehitystä. Ehdotettu korotus on 4,5 prosenttia.

STTK pitää esitystä kannatettavana ja katsoo, että sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen enimmäishintojen korottaminen on tärkeää yhdenvertaisen hoitoon pääsyn turvaamiseksi asuinpaikasta riippumatta.

Kustannuskehitys huomioiden on tärkeää, että kasvaneista toimintakuluista ei muodostu estettä taksipalveluiden tuottamiselle ja sitä kautta hoitoon pääsylle.

STTK pitää tärkeänä, että korvaustaksoja tarkastellaan säännöllisesti vastaamaan

sekä ajankohtaista kustannuskehitys että asiakkaiden tarpeita.

Ida Nummelin
STTK ry

Ajankohtaista

13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue
12.6.2024

Isot säästöt Kelan toimintakuluihin – Lakimuutokset tuovat lisätöitä mutta väki vähenee

Lue
12.6.2024

Suomen sijoitus työelämän oikeuksien rankingissa laskenut

Lue
12.6.2024

SuPerin Paavola: Terveydenhuollon kriisi ratkeaa vain puuttumalla vanhustenhoidon ongelmiin

Lue
11.6.2024

Puheenjohtaja Antti Palola SuomiAreena-keskusteluissa

Lue
11.6.2024

Suomen yhdennetyn energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) päivitys

Lue
11.6.2024

Tehy, SuPer ja Erto: Sovintoehdotus hyväksytty, yksityisen terveyspalvelualan lakot peruuntuvat

Lue