Sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinta v. 2024

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Asetusluonnoksessa ehdotetaan sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen enimmäishintojen korottamista vastaamaan ajantasaista kustannustasoa ja kustannuskehitystä. Ehdotettu korotus on 4,5 prosenttia.

STTK pitää esitystä kannatettavana ja katsoo, että sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen enimmäishintojen korottaminen on tärkeää yhdenvertaisen hoitoon pääsyn turvaamiseksi asuinpaikasta riippumatta.

Kustannuskehitys huomioiden on tärkeää, että kasvaneista toimintakuluista ei muodostu estettä taksipalveluiden tuottamiselle ja sitä kautta hoitoon pääsylle.

STTK pitää tärkeänä, että korvaustaksoja tarkastellaan säännöllisesti vastaamaan

sekä ajankohtaista kustannuskehitys että asiakkaiden tarpeita.

Ida Nummelin
STTK ry

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue