Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksan muuttaminen

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Asetusluonnoksessa ehdotetaan, että sairaankuljetuksen kustannusten nousun myötä sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksaa korotettaisiin jatkamalla voimassa olevaa väliaikaista korotusta. Lisäksi korvaustaksaan säädettäisiin kustannuskehitystä vastaava 6,17 prosentin lisäkorotus.

STTK pitää esitystä kannatettavana ja katsoo, että sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksan väliaikaisten korotusten jatkaminen sekä lisäkorotus ovat perusteltuja. STTK pitää hyvänä, että esityksessä pyritään vastaamaan muuttuneeseen hintatasoon, joka voi aiheuttaa esteitä hoitoon pääsylle.

STTK:n näkemyksen mukaan hoitoon pääsy on pystyttävä takaamaan yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa ja pitää hyvänä sitä, että esityksessä on otettu huomioon yhdenvertainen hoitoon pääsyn takaaminen asuinpaikasta riippumatta.

STTK pitää tärkeänä, että korvaustaksoja tarkastellaan säännöllisesti vastaamaan sekä ajankohtaista hintatasoa että turvaamaan alan toimijoiden toimintaedellytyksiä ja siten myös asiakkaiden hoitoon pääsyä.

Ida Nummelin
STTK

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue