Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksan muuttaminen

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Asetusluonnoksessa ehdotetaan, että sairaankuljetuksen kustannusten nousun myötä sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksaa korotettaisiin jatkamalla voimassa olevaa väliaikaista korotusta. Lisäksi korvaustaksaan säädettäisiin kustannuskehitystä vastaava 6,17 prosentin lisäkorotus.

STTK pitää esitystä kannatettavana ja katsoo, että sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksan väliaikaisten korotusten jatkaminen sekä lisäkorotus ovat perusteltuja. STTK pitää hyvänä, että esityksessä pyritään vastaamaan muuttuneeseen hintatasoon, joka voi aiheuttaa esteitä hoitoon pääsylle.

STTK:n näkemyksen mukaan hoitoon pääsy on pystyttävä takaamaan yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa ja pitää hyvänä sitä, että esityksessä on otettu huomioon yhdenvertainen hoitoon pääsyn takaaminen asuinpaikasta riippumatta.

STTK pitää tärkeänä, että korvaustaksoja tarkastellaan säännöllisesti vastaamaan sekä ajankohtaista hintatasoa että turvaamaan alan toimijoiden toimintaedellytyksiä ja siten myös asiakkaiden hoitoon pääsyä.

Ida Nummelin
STTK

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue