Lausunto

Lausunto

Lausuntopyyntö uudistettavan lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta

Taina Vallander | 29.4.2022

STTK:n lausunto oikeusministeriölle Huomiot ohjeen yleisestä osasta: luvut 1–3 STTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua uudistetun lainsäädännön vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta.... Lue lisää

Lausunto

Ns. työelämän koronapassia tai vastaavaa vaihtoehtoa koskevan lainsäädännön valmistelua varten asetetun työryhmän esitys

| 29.4.2022

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle STTK on osallistunut esityksen valmisteluun ja katsoo, että lakiehdotus on tavoitteiltaan kannatettava. STTK... Lue lisää

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

| 29.4.2022

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle Kommentit yleisesti esityksen tavoitteista ja ehdotetuista ratkaisuista Ehdotuksen tavoitteet, eli digitallinen henkilöllisyystodistus ja ulkomaalaiselle tarkoitetun... Lue lisää

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta

Ida Nummelin | 27.4.2022

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Lausunnonantajan lausunto, lausuntopalvelu.fi 1. Onko lain soveltaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuussa oleviin tahoihin... Lue lisää

Lausunto

Edustajakannedirektiivin täytäntöönpanosta

Inka Douglas | 27.4.2022

STTK:n lausunto oikeusministeriölle STTK ry kannattaa direktiivin tavoitetta parantaa unionin kuluttajasuojalainsäädännön täytäntöönpanoa. STTK kiinnittää kuitenkin huomiota Kilpailu- ja... Lue lisää

Lausunto

Henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskevat säädös- ja muut ehdotukset

Taina Vallander | 27.4.2022

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain sekä eräiden muiden... Lue lisää

Lausunto

Valtioneuvoston periaatepäätös teknologiapolitiikasta 2020-luvulla – teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen

| 27.4.2022

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle Teknologiapolitiikan päämäärä Suomi on vuonna 2030 maailman menestyksellisin ja tunnetuin teknologian kehittämisestä ja hyödyntämisestä hyvinvointia... Lue lisää

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta

Riina Nousiainen | 25.4.2022

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle STTK kannattaa voimaantulosäännöksen muuttamista. On tärkeää varmistaa opiskelijoiden mahdollisuus suorittaa tutkintoja ja tutkinnonosia... Lue lisää

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Taina Vallander | 12.4.2022

STTK:n lausunto sisäministeriölle STTK on aiemmin pitänyt perusteltuna ja tarpeellisena pitkäaikaisviisumin (D-viisumi) kohderyhmän laajentamista esimerkiksi opiskelijoihin ja tutkijoihin. ... Lue lisää