Lausunto

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Taina Vallander | 12.4.2022

STTK:n lausunto sisäministeriölle STTK on aiemmin pitänyt perusteltuna ja tarpeellisena pitkäaikaisviisumin (D-viisumi) kohderyhmän laajentamista esimerkiksi opiskelijoihin ja tutkijoihin. ... Lue lisää