Lausunto

Lausunto

Erityisosaajadirektiivin täytäntöönpano

Taina Vallander | 13.9.2023

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle MääritelmätErityisosaajadirektiivin tavoitteena on luoda Euroopan unionin alueelle yhtenäinen järjestelmä, joka houkuttelee korkeaa osaamista... Lue lisää

Lausunto

Sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttaminen

Ida Nummelin | 13.9.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Lääkekorvausjärjestelmän lääkekustannusten vuosiomavastuun tasoa ehdotetaan muutettavaksi vuoden 2024 alusta. Muutos on suunniteltu toteutettavaksi... Lue lisää

Lausunto

Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden sekä imettävien työntekijöiden suojeleminen työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä

Ida Nummelin | 13.9.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle EU:n syöpädirektiivin päivityksen yhteydessä lisääntymisterveyttä koskevaan valtioneuvostonasetukseen on tullut päivitystarpeita, ja nämä tarpeet... Lue lisää

Lausunto

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuudet ja kuntoutusrahaetuudet

Ida Nummelin | 13.9.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Esityksessä ehdotetaan, että Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista jakuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisten nuorten kuntoutusrahan ja ammatillisen... Lue lisää

Lausunto

Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Tom-Henrik Sirviö | 12.9.2023

STTK:n lausunto valtioneuvoston kanslialle STTK kannattaa tutkimus- ja innovaationeuvoston roolin ja resurssien vahvistamista. Tämä on linjassa parlamentaarisen TKI-työryhmän... Lue lisää

Lausunto

Lausunto vapaasta sivistystyöstä

Riina Nousiainen | 11.9.2023

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 13 § STTK katsoo, että opintokeskusten tulee voida jatkossakin ilmoittaa... Lue lisää

Lausunto

Ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttaminen

Samppa Koskela | 5.9.2023

STTK:n lausunto oikeusministeriölle Esityksessä ehdotetaan pysyvää tasokorotusta suojaosuuteen. Tasokorotus vastaisi vuonna 2023 voimassa olevaa korotusta. STTK ry kannattaa... Lue lisää

Lausunto

Lähetetyt työntekijät

Inka Douglas | 5.9.2023

Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n ja STTK:n yhteinen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta. 7 § (Ilmoitus... Lue lisää

Lausunto

Arviomuistio yritystietojen yleisöjulkisuuden lisäämistä

Samppa Koskela | 1.9.2023

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- ja elinkeinoministeriön arviomuistio yritystietojen yleisöjulkisuuden lisäämisen edellyttämistä lainsäädännön muutostarpeista. Arviomuistiossa ehdotetaan yritystietojen... Lue lisää