Ammattiliitto Pro valmistautuu uusiin poliittisiin työtaistelutoimiin

Pron 10.–17.1.2024 kerätystä jäsenkyselystä selviää, että 98 prosenttia vastaajista vastustaa täysin tai osittain jotakin Orpon hallituksen suunnittelemista työelämäheikennyksistä, kuten lakko-oikeuden heikentämistä, työttömyysturvan leikkauksia ja irtisanomisen helpottamista. 85 prosenttia kyselyyn vastanneista on valmiita vastatoimiin. Kyselyyn vastasi 10 075 Pron jäsentä.

– Kyselyn vastaukset antavat selvän viestin: meidän on toimittava, jotta Suomen hallitus perääntyy näistä massiivisista työelämäheikennyksistä. Pro vaatii, että Orpon hallitus aloittaa aidot kolmikantaiset neuvottelut työelämäkysymyksistä, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa. 

Ammattiliitto Pron hallitus on päättänyt jatkaa ja laajentaa poliittisia työnseisauksia vastustaakseen maan hallituksen työelämäheikennyksiä. Pro on tänään ilmoittanut työnseisauksista erikseen nimetyillä työpaikoilla 1.2. – 2.2.2024 välisenä aikana. Työnseisaukset koskevat noin 10 000 Pron jäsentä.

Ilmoitettu teollisuutta koskeva työnseisaus koskee 1.2.2024 kello 0.00 ja 2.2.2024 kello 24.00 välillä alkavia työvuoroja. Työnseisaus koskee alla lueteltujen teollisuuden työehtosopimusten mukaista työtä määritellyissä yrityksissä.

  • Fiskars Finland Oy Ab:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus   
  • Kemianalan toimihenkilösopimus   
  • Kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuuden sekä harja- ja sivellinalan Toimihenkilösopimus   
  • Kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus   
  • Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilösopimus   
  • Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus   
  • Tekstiilihuoltoalan toimihenkilösopimus   
  • Tekstiili- ja muotialan toimihenkilösopimus 
  • kaikki Ammattiliitto Pro ry:n neuvottelemat yrityskohtaiset työehtosopimukset, joita noudatetaan liitteessä mainituissa mekaanisen metsäteollisuuden ja puusepänteollisuuden yrityksissä.  

Työnseisaus koskee myös muiden yritysten palveluksessa olevia toimihenkilöitä, jotka työskentelevät asianomaisissa toimipaikoissa edellä luetelluiden työehtosopimusten mukaisissa tehtävissä.  Teollisuuden työnseisauksen piirissä olevat toimipaikat löytyvät täältä.

Lisäksi Pro ilmoittaa ahtausalan toimihenkilöiden ja teknisten toimihenkilöiden työehtosopimusta koskevat työnseisaukset. Ilmoitettu työnseisaus koskee 1.2.2024 kello 6.00 ja 2.2.2024 kello 6.00 välillä alkavia työvuoroja. 

Lisätiedot: Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen p. 050 576 0389

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue