Ammattiliitto Pro valmistautuu uusiin poliittisiin työtaistelutoimiin

Pron 10.–17.1.2024 kerätystä jäsenkyselystä selviää, että 98 prosenttia vastaajista vastustaa täysin tai osittain jotakin Orpon hallituksen suunnittelemista työelämäheikennyksistä, kuten lakko-oikeuden heikentämistä, työttömyysturvan leikkauksia ja irtisanomisen helpottamista. 85 prosenttia kyselyyn vastanneista on valmiita vastatoimiin. Kyselyyn vastasi 10 075 Pron jäsentä.

– Kyselyn vastaukset antavat selvän viestin: meidän on toimittava, jotta Suomen hallitus perääntyy näistä massiivisista työelämäheikennyksistä. Pro vaatii, että Orpon hallitus aloittaa aidot kolmikantaiset neuvottelut työelämäkysymyksistä, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa. 

Ammattiliitto Pron hallitus on päättänyt jatkaa ja laajentaa poliittisia työnseisauksia vastustaakseen maan hallituksen työelämäheikennyksiä. Pro on tänään ilmoittanut työnseisauksista erikseen nimetyillä työpaikoilla 1.2. – 2.2.2024 välisenä aikana. Työnseisaukset koskevat noin 10 000 Pron jäsentä.

Ilmoitettu teollisuutta koskeva työnseisaus koskee 1.2.2024 kello 0.00 ja 2.2.2024 kello 24.00 välillä alkavia työvuoroja. Työnseisaus koskee alla lueteltujen teollisuuden työehtosopimusten mukaista työtä määritellyissä yrityksissä.

  • Fiskars Finland Oy Ab:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus   
  • Kemianalan toimihenkilösopimus   
  • Kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuuden sekä harja- ja sivellinalan Toimihenkilösopimus   
  • Kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus   
  • Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilösopimus   
  • Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus   
  • Tekstiilihuoltoalan toimihenkilösopimus   
  • Tekstiili- ja muotialan toimihenkilösopimus 
  • kaikki Ammattiliitto Pro ry:n neuvottelemat yrityskohtaiset työehtosopimukset, joita noudatetaan liitteessä mainituissa mekaanisen metsäteollisuuden ja puusepänteollisuuden yrityksissä.  

Työnseisaus koskee myös muiden yritysten palveluksessa olevia toimihenkilöitä, jotka työskentelevät asianomaisissa toimipaikoissa edellä luetelluiden työehtosopimusten mukaisissa tehtävissä.  Teollisuuden työnseisauksen piirissä olevat toimipaikat löytyvät täältä.

Lisäksi Pro ilmoittaa ahtausalan toimihenkilöiden ja teknisten toimihenkilöiden työehtosopimusta koskevat työnseisaukset. Ilmoitettu työnseisaus koskee 1.2.2024 kello 6.00 ja 2.2.2024 kello 6.00 välillä alkavia työvuoroja. 

Lisätiedot: Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen p. 050 576 0389

Ajankohtaista

27.5.2024

Tehy, SuPer ja Erto: Yksityiselle terveyspalvelualalle uusia lakkovaroituksia sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Lue
27.5.2024

Sateenkaari-ihmisten ääni kuuluviin työpaikoilla

Lue
27.5.2024

Järjestöjohtajat: ”EU-vaaleissa paljon pelissä – ilmastotavoitteista pidettävä kiinni”

Lue
27.5.2024

Keskitettyä, hajautettua, koordinoitua vai koordinoimatonta työmarkkinaa? 

Lue
24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue