Ammattiliitto Pro järjestää poliittisia työnseisauksia 1.2.2024 – 2.2.2024

Ammattiliitto Pro on jättänyt tänään työtaisteluvaroituksen. Pro on ilmoittanut kahden vuorokauden mittaisista työnseisauksista. Lakot koskevat Pron kemian alan toimihenkilösopimuksen ja teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisia tehtäviä erikseen nimetyillä työpaikoilla.

Kahden vuorokauden mittainen lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat 1.2.2024 klo 00.00 ja 2.2.2024 klo 24.00 välisenä aikana.

Työnseisauksen piirissä olevat toimipaikat

Työtaisteluiden tarkoituksena on vaikuttaa Suomen hallituksen suunnittelemiin työlainsäädännön muutoksiin, jotka heikentävät toimihenkilöiden työehtoja ja toimeentuloa. Orpon hallitus aikoo heikentää työntekijän irtisanomissuojaa, helpottaa perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden solmimista, lyhentää lomautusilmoitusaikoja yhteen viikkoon, muuttaa ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomaksi sekä leikata sosiaaliturvaa, kuten ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja asumistukea.

Pron velvollisuus on puolustaa toimihenkilöiden, esihenkilöiden ja asiantuntijoiden työehtoja heikennysten edessä. Orpon hallitus on kieltäytynyt kuuntelemasta ja aidosti neuvottelemasta uudistuksista, jonka vuoksi Pro hallitus on joutunut tekemään päätöksen laajentaa järjestöllisiä toimia, jotta saamme jäsentemme äänen kuuluviin heitä koskevassa päätöksenteossa, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.
Pro vaatii, että Suomen hallitus neuvottelee työelämälainsäädännöstä aidosti yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa ja työelämää uudistetaan tasapuolisesti myös palkansaajien tarpeet huomioiden.

Toivomme edelleen, että neuvotteluyhteys hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välillä löytyy, ja voimme kehittää työelämää yhdessä sopien, kuten laajasti arvostettu suomalainen tapa on vuosikymmeniä ollut, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

Ajankohtaista

19.6.2024

Ay-liike on vastavoima työelämää heikentäville voimille

Lue
17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue