Ammattiliitto Pro järjestää poliittisia työnseisauksia 1.2.2024 – 2.2.2024

Ammattiliitto Pro on jättänyt tänään työtaisteluvaroituksen. Pro on ilmoittanut kahden vuorokauden mittaisista työnseisauksista. Lakot koskevat Pron kemian alan toimihenkilösopimuksen ja teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisia tehtäviä erikseen nimetyillä työpaikoilla.

Kahden vuorokauden mittainen lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat 1.2.2024 klo 00.00 ja 2.2.2024 klo 24.00 välisenä aikana.

Työnseisauksen piirissä olevat toimipaikat

Työtaisteluiden tarkoituksena on vaikuttaa Suomen hallituksen suunnittelemiin työlainsäädännön muutoksiin, jotka heikentävät toimihenkilöiden työehtoja ja toimeentuloa. Orpon hallitus aikoo heikentää työntekijän irtisanomissuojaa, helpottaa perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden solmimista, lyhentää lomautusilmoitusaikoja yhteen viikkoon, muuttaa ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomaksi sekä leikata sosiaaliturvaa, kuten ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja asumistukea.

Pron velvollisuus on puolustaa toimihenkilöiden, esihenkilöiden ja asiantuntijoiden työehtoja heikennysten edessä. Orpon hallitus on kieltäytynyt kuuntelemasta ja aidosti neuvottelemasta uudistuksista, jonka vuoksi Pro hallitus on joutunut tekemään päätöksen laajentaa järjestöllisiä toimia, jotta saamme jäsentemme äänen kuuluviin heitä koskevassa päätöksenteossa, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.
Pro vaatii, että Suomen hallitus neuvottelee työelämälainsäädännöstä aidosti yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa ja työelämää uudistetaan tasapuolisesti myös palkansaajien tarpeet huomioiden.

Toivomme edelleen, että neuvotteluyhteys hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välillä löytyy, ja voimme kehittää työelämää yhdessä sopien, kuten laajasti arvostettu suomalainen tapa on vuosikymmeniä ollut, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue