STTK: Hallitusohjelma on jallitusohjelma

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

STTK:n hallitus ei enää luota hallitusohjelmaan liittyvässä kolmikantaisessa työskentelyssä aitoon valmisteluun. Myös maan hallituksen talouspolitiikan lupaukset sulavat.
─ Kyse on puhtaasti siitä, että työ- ja sosiaaliturvaan liittyvässä ”kehittämisessä” halutaan heikentää työehtoja ja työtaisteluoikeutta sekä työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa olevien ja työttömien turvaa. Kun ennen vaaleja painotettiin vahvaa valtiontaloutta ja velanoton hillitsemistä, ensimmäisessä budjettiriihessään hallitus on kuittaamassa kymmenen miljardia lisävelkaa ja keventää hyvätuloisten verotusta muun muassa myymällä valtion omaisuutta. Hallitusohjelma on jallitusohjelma, ja äänestäjiä on johdettu harhaan, puheenjohtaja Antti Palola arvioi.

Hallituksen tavoite näyttää olevan Suomen nykyisen työmarkkinajärjestelmän romuttaminen niin, että ammattiliitoilta menisi kyky neuvotella työehdoista.
─ Hallitus sanoo haluavansa viedä suomalaisia työmarkkinoita Pohjoismaiden suuntaan. Tosiasiassa hallitusohjelman työelämäkirjauksilla ei ole mitään tekemistä niin sanotun pohjoismaisen mallin kanssa, vaan siihen on valikoitu suomalaisille työnantajille ja yrittäjille mieluisat tavoitteet eikä työntekijöille anneta mitään vastineeksi. Hallituksen pohjoismainen tarina on satua, Palola toteaa.

STTK ei hallitusohjelman tavoitteita niele.
─ Työtaisteluoikeuden rajoittaminen ei meille käy – puhumattakaan siitä, että ihmisiä vedettäisiin henkilökohtaiseen vastuuseen lakkoilusta. Työnantajien murehtimat laittomat työtaistelut eivät Suomessa ole todellinen ongelma.

Vientivetoista työmarkkinamallia koskeva hallitusohjelmakirjaus on epäonnistunut.
─ Hallituksen kirjaama tavoite sitoa palkankorotusten enimmäistaso mahdollisessa sovittelussa vientialojen palkankorotuksiin on mahdoton. Muutos puuttuisi ammattiliittojen vapaaseen neuvotteluoikeuteen ja betonoisi naisten ja miesten välisen palkkaepätasa-arvon.

Työministeri on kertonut kutsuvansa työmarkkinajärjestöt ja muita toimijoita yhteiseen seminaariin marraskuussa. Ajankohta on toistaiseksi avoin.
─ On hyvä, että ministeri haluaa vahvistaa vuoropuhelua työmarkkinaosapuolien välillä. Tämä ei kuitenkaan ole luonut palkansaajapuolella odotuksia sen suhteen, että ay-liikettä aidosti kuultaisiin. Tämä todettiin myös palkansaajakeskusjärjestöjen ja niiden työvaliokuntaliittojen johdon tapaamisessa viikko sitten.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

Ajankohtaista

21.2.2024

Hallituksen leikkaukset alentavat toimeentuloa jopa noin 20 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille

Lue
21.2.2024

Lausunto syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lue
20.2.2024

Neuvottelutulos Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä

Lue
19.2.2024

Lausunto ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Lue
19.2.2024

Lausunto yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Lue
16.2.2024

Medianomi Miro Friman vahvistaa STTK:n viestinnän tiimiä

Lue
16.2.2024

Kansainvälisenä naistenpäivänä keskustellaan raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
16.2.2024

Työnseisaus 1.3. Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä

Lue