STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram

STTK:s styrelse litar inte längre på att det trepartsarbete som anknyter till regeringsprogrammet kommer att beredas på ett genuint sätt. Även regeringens ekonomipolitiska löften går upp i rök.
– I ”utvecklingen” av arbets- och socialskyddet är det helt och hållet fråga om att försämra arbetsvillkoren och rätten till arbetsstrid samt skyddet för de mest utsatta på arbetsmarknaden och arbetslösa. När man före valet betonade en stark statsekonomi och en minskning av skuldsättningen håller regeringen i sin första budgetmangling på att kvitta tio miljarder extra skulder och minska beskattningen av välbärgade bland annat genom att sälja statens egendom. Regeringsprogrammet är ett jargongprogram, och väljarna har blivit vilseledda, säger ordförande Antti Palola.

Regeringens mål tycks vara att rasera det nuvarande arbetsmarknadssystemet i Finland så att fackföreningarna förlorar sin förmåga att förhandla om arbetsvillkoren.
– Regeringen säger att den vill utveckla den finländska arbetsmarknaden i riktning mot de nordiska länderna. I själva verket har arbetslivsskrivningarna i regeringsprogrammet ingenting att göra med den så kallade nordiska modellen, utan man har valt de finländska arbetsgivarnas och företagarnas prioriteringar utan att ge arbetstagarna någonting i gengäld. Regeringens nordiska berättelse är en skröna, säger Palola.

STTK sväljer inte regeringsprogrammets mål.
– Vi går inte med på att begränsa rätten till arbetsstrid i arbetslivet – för att inte tala om att göra människor personligt ansvariga för strejker. De olagliga arbetskonflikter som arbetsgivarna oroar sig för är inte ett verkligt problem i Finland.

Skrivningen om en exportdriven arbetsmarknadsmodell i regeringsprogrammet har misslyckats.
– Det är omöjligt att nå regeringens mål om att binda de maximala lönepåslagen med löneförhöjningar inom exportsektorn. Förändringen skulle inkräkta på fackföreningarnas fria förhandlingsrätt och cementera löneojämlikheten mellan kvinnor och män.

Arbetsministern har meddelat att han kommer att bjuda in arbetsmarknadsorganisationerna och andra aktörer till ett gemensamt seminarium i november. Tidpunkten är än så länge öppen.
– Det är bra att ministern vill stärka dialogen mellan arbetsmarknadsparterna. Detta har dock inte skapat några förväntningar på löntagarsidan om att man verkligen skulle lyssna på fackföreningsrörelsen. Det konstaterades också vid mötet för ledningen för arbetstagarcentralorganisationerna och deras arbetsutskottsförbund för en vecka sedan.

Mer information på STTK: Antti Palola, telefon 040 509 6030.

Senaste artiklarna

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram

13.9.2023

Nordens Fackliga Samorganisation söker en Policy Officer/Utredare till Stockholm

12.9.2023

Vi sammanställde regeringsprogrammets effekter på anställdas rättigheter och utkomst

4.9.2023

Fackliga ledare sammanträdde för att utvärdera regeringens reformer inom arbetslivet och den sociala tryggheten

16.8.2023

STTK:s styrelse: Omöjligt att lita på trepartsmodellens riktighet

15.6.2023

STTK:s styrelse: Anpassningsåtgärderna måste stödja tillväxten

8.6.2023

STTK:s svar på SFP:s partidagsmotioner

8.6.2023

Finländarna förhåller sig negativare till den gröna omställningen än befolkningen i de övriga nordiska länderna