Työsuhteiden naamiointi toimeksiannoksi on työllistänyt kesäduunari-neuvojaa

Kesäduunari-neuvoja Vee Tirinen kertoo, että kesän aikana eniten kysymyksiä on tullut palkkoihin ja työaikoihin liittyen. Tirinen toivoo, että uusia työntekijöitä ei jätetä työpaikalla yksin. Olennaista on hyvä perehdyttäminen, johon kuuluu myös luottamushenkilöiden esittely.

1. Millaisissa asioissa kesäduunari-infoon on otettu yhteyttä?

– Yleisimmät kysymykset ovat koskeneet palkkaa, työaikoja, työsopimusta ja työturvallisuutta. Palkoissa kesäduunareita mietitytti, mitä heille kuuluisi maksaa, ja milloin heillä on oikeus työehtosopimuksen mukaisiin lisiin. Työajan tiimoilta kysyttiin, pitäisikö perutun työvuoron ajalta maksaa palkkaa. 

2. Onko jokin erityinen asia noussut yhteydenotoissa esiin?

– Niin sanotusta kevytyrittäjyydestä on tullut aikaisempia vuosia enemmän yhteydenottoja. Tyypillistä on, että nuori on olettanut tekevänsä työtä työsuhteessa, mutta asiaa selvitettäessä käy ilmi, että hän on solminut toimeksiantosopimuksen työsopimuksen sijaan. Työnantaja pitää häntä tällöin itsenäisenä ammatinharjoittajana, eikä hänellä ole mm. oikeutta sairausajan palkkaan. Toimeksiantosuhteen ja työsuhteen erot voivat olla aikuisellekin vaikeasti hahmotettavissa, ja nuori on usein altavastaajan asemassa sopimusta allekirjoitettaessa. 

– Kuntien ja kaupunkien tarjoamat kesäsetelit ovat aiheuttaneet minulle harmaita hiuksia. Kesäseteliohjelmissa työnantajalle maksetaan tietty könttäsumma, jotta hän palkkaisi nuoren töihin. Kesäsetelin tuntipalkka alittaa lähes poikkeuksetta yleissitovan työehtosopimuksen minimipalkan. Tämän lisäksi lisiä ja sunnuntaityökorvauksia ei makseta, puhumattakaan sairausajan palkasta. Onneksi esimerkiksi Helsingin kaupunki on korjannut ohjeistustaan sen jälkeen, kun olin heihin yhteydessä.

3. Mihin asioihin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kannattaa kiinnittää huomiota, kun työpaikalle tulee uusi työntekijä?

– Uuden työntekijän mukaan ottaminen on minusta tärkeintä. Pyydetään mukaan lounaalle, kutsutaan kahvitauoille, kysellään kuulumisia ja tarjotaan tukea. Luottamushenkilöiden esittely on perehdytyksessä olennaista, ja olisi hienoa, jos työntekijälle voisi antaa lyhyesti esimerkkejä siitä, millaisin aihein luottikseen voi olla yhteydessä. 

– Erityisesti nuoren kohdalla esimerkin näyttäminen on kaikki kaikessa. Ruoka- ja kahvitaukojen pitäminen on helpompaa, kun se on työpaikalla yleinen tapa. Niin ikään työajan puitteissa työskentely ja ajallaan töistä pois lähteminen on tärkeää. Itseeni teki ison vaikutuksen, kun ensimmäisessä oman alan työssäni vanhempi työntekijä patisti minua aina lempeän napakasti kotiin työpäivieni päätteeksi. 

SAK:n, Akavan ja STTK:n kesäduunari-info palvelee elokuun loppuun.

Ajankohtaista

29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue
23.2.2024

Lausuntovalmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Lue
22.2.2024

SuPerin Paavola: Hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa on oltava mahdollisuus kilpailla palkoilla työvoiman saatavuudesta

Lue