Ammattiliitto Jytyn kysely: ”Koko kansan helpdesk” – kirjastoammattilaisten työ on muuttunut vauhdilla, mutta alan arvostus perustuu vanhentuneisiin mielikuviin

Kirjastoalan ammattilaisten työtehtävät ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina. Tämä ei kuitenkaan näy kirjastotyöntekijöiden tehtävänkuvissa, koulutuksessa tai palkkauksessa, käy ilmi Ammattiliitto Jytyn tekemästä kyselystä.

Kirjastojen palvelutarjonnan monipuolistuminen on vaikuttanut voimakkaasti kirjastoalan työhön. Ammattiliitto Jytyn kyselyyn vastanneista kirjastotyöntekijöistä 86 % kertoo, että kirjastojen laajentunut palvelutarjonta on lisännyt heidän työtehtäviään. Silti 73 %:lla tehtävänkuvaa ei ole päivitetty ja jopa 90 %:lla palkkaa ei ole tarkistettu työtehtävien muuttumisen tai lisääntymisen myötä.

– Uusi kirjastolaki määrittelee kirjastoille laajat tehtävät, mikä näkyy upeasti uudistuneissa kirjastoissa ja kirjastopalveluissa. Kuntien on huolehdittava, että kirjastojen resursointi pysyy muutosvauhdissa mukana, Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo.

Vuonna 2017 voimaan tulleessa uudessa kirjastolaissa määriteltiin ensimmäistä kertaa yleisen kirjaston tehtävät. Lain mukaan kirjaston tulee muun muassa tarjota kuntalaisille pääsy aineistoihin ja kulttuurisisältöihin, edistää lukemista, tarjota tukea tiedon hankintaan sekä tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen ja kansalaistoimintaan.

– Kirjastot ovat muuttuneet moderneiksi olohuoneiksi ja tapahtumakeskuksiksi. Kirjastotyöntekijöistä on tullut koko kansan helpdeskejä, jotka auttavat kuntalaisia monenlaisissa tilanteissa. Esimerkiksi 87 % kyselyymme vastanneista kertoi, että digitalisaatio on tuonut heille lisätöitä, kuten asiakkaiden opastamista erilaisten verkkolomakkeiden täyttämisessä, Jytyn kirjastoalan koordinaattori Sonja Rapo kuvaa.

Muutoksesta huolimatta kirjastotyöntekijät kokevat, että niin kuntalaisten kuin päättäjienkin käsitykset kirjastoista ovat vanhanaikaisia. 73 % kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että yhteiskunnassa vallitsevat mielikuvat kirjastoalasta eivät vastaa todellisuutta.

– Kirjastotyöntekijät ovat moniosaajia, joiden työssä korostuvat tiedonhaun lisäksi digitaaliset, sosiaaliset ja pedagogiset taidot. Asiakkaiden palveluohjaus sekä digitaalisten aineistojen, laitteiden ja sovellusten hallintavaatimukset lisääntyvät tulevaisuudessa entisestään, kuten myös tapahtuma- ja markkinointiosaaminen. Nimikkeiden, tehtävänkuvausten ja palkkauksen tulisi vastata tätä muuttunutta työnkuvaa, Rapo summaa.

Jytyn kysely tehtiin liiton kirjastoalalla työskenteleville jäsenille tammi–helmikuussa 2023. Kyselyyn vastasi 268 henkilöä.

Ammattiliitto Jyty järjestää kirjastoalan ammatilliset opintopäivät Oulussa 6.–7.5.2023. Opintopäivät kokoavat yhteen Jytyn kirjastoalalla työskenteleviä jäseniä eri puolilta maata.

Tutkimusraportti: Jytyn kirjastoalan kyselyn tulokset 2023 (pdf)

Lisätietoja Jytyssä:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Kirjastoalan koordinaattori, aluetoiminnan asiantuntija Sonja Rapo, puh. 040 727 2854, sonja.rapo@jytyliitto.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Ajankohtaista

25.4.2024

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöiltä yhteinen kannanotto ministeri Anna-Kaisa Ikoselle – sotealan työntekijöiden vaalikelpoisuus palautettava

Lue
24.4.2024

SuPerin Paavola: Asiakkaalle suunniteltu kotihoito jää usein toteutumatta

Lue
23.4.2024

SuPer vaatii valtakunnallisia kielikokeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

Lue
22.4.2024

Suomen työmarkkinatilanne herättää kansainvälistä huomiota

Lue
22.4.2024

Yksityisen opetusalan työriidan sovintoesitys hylättiin – lakko useissa oppilaitoksissa 23.–24.4.

Lue
22.4.2024

Simpukkapatoja ja työelämän lainsäädäntöä

Lue
19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue